Skip to main content

Sebők Zoltán

művészettörténész
kritikus

A fotó forrása: https://kalligram.libricsoport.hu/szerzoink/sebok-zoltan/

Az általános iskolát Kanizsán, a gimnáziumot (1977) Zentán végzi. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékére iratkozik, Belgrádban művészettörténetet és filozófiát tanul. 1987 és 1991 között az Újvidéki Rádió munkatársa. 1991-ben Magyarországra költözik. 1991-től 1996-ig a Budapest Galéria kurátora. 1997-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékének előadója, 1999-től 2009-ig tanára. 2009-től szabadfoglalkozású. 1990-től 1991-ig az Új Symposionban, 1981-től 1989-ig a párizsi Magyar Műhelyben, 1993-tól 1994-ig a Szabad Európa Rádiónál és a Balkán című művészeti folyóiratnál, 1999-től a budapesti Nappali Ház című folyóiratnál szerkesztő. Számos képzőművészeti tanulmány, esszé szerzője.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Boris Groys nevetése – Értelmezés és jelentés
(ArtPortal. 2009. 08. 07.)
Szerző
A könyv mint művészeti alkotás
(Képes Ifjúság. 1978. szeptember 20.)
Szerző
Kérdőjelek (Szombathy Bálint: Művészek és művészetek)
(Üzenet. 1988/1–2.)
Szerző
Baráth Ferenc plakátjai. In. Kritika. 1999/11.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Alkalmi alkalmatlankodás Sebők Zoltán Sinkó-díja ürügyén
Szerző
Művészeti médiumok (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
Avatott kalauz. In. 7 Nap. 1983. április 8.
Szerző
A festő a képben (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
Szerző
Iránytű nélkül (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
Szerző
Avatott kalauz. In. 7 Nap. 1988. április 8.
Szerző
Szétrombolt látókör (Sebők Zoltán: Mítosz és művészet között)
Szerző
Mítosz és művészet. In. Dolgozók. 1989. április 13.
Szerző
Mítosz és művészet. In. 7 Nap. 1991. február 15.
Szerző
Új fejezetek egy irodalomtörténetben. Vizuális kísérletek. In. 7 Nap. 1992. április 13.
Szerző
Szórakéta. In. Magyar Szó. 1994. augusztus 27.
Szerző
Kép-mutatás. Sebők Zoltán: Életjátékok. In. Symposion. 1995/1.
Művészetfogalmak és mű-világok. In. Kiritka. 1997/8.
Szerző
Újrealizmus? – Sebők Zoltán: Az új művészet fogalomtára 1945-től napjainkig. In. Magyar Napló. 1998/5.
Szerző
Sebők Zoltán. In. Balázs-Arth Valéria: Délvidéki Magyar Képzőművészeti Lexikon. Timp Kiadó, Budapest, 2007.
„Kultura kao epidemija”. In. Letopis Matice srpske. 2007/6.
Szerző