Skip to main content

Silling István

néprajzkutató
nyelvész

Az általános iskolát szülőhelyén, a gé­pészeti technikumot (1969) Zomborban, a Tanárképző Főiskola magyar–szerb sza­kát (1973) Szabadkán végzi. Ezt követően az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik 1978-ban. 1983-ban a nyelvtudo­mány magisztere, 1999-ben a nyelvtudomány doktora lesz, disszertációjának címe: Vajdasági magyar ar­chaikus népi imádságok nyelvi aspektu­sai. Gazdag életpályáját tisztviselőként kezdi a kupuszinai földműves-szövetkezetben. 1976-tól tíz éven át magyartanár az apatini gimnáziumban, kisegítő tanár a szilágyi és a kupuszinai általános iskolában. 1986 és 1995 között a zombori Történelmi Levéltár munkatársa, majd az Újvidéki Egyetem zombori Tanítóképző Karának asszisztense, docense, 2003-tól egyetem rendkívüli tanára. 2006-tól az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán tanít, 2008-tól egyetemi rendes tanár.

Sok évig tagja volt a debreceni Néprajzi Látóhatár című periodika kiadó tanácsának, az Acta Ethnologica Danubiana (Komárom, Szlovákia) folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának, tagja az Ethnographia, a Magyar Néprajzi Társaság szakfolyóirata tanácsadó testületének, a szabadkai Oktatás és Nevelés című pedagógiai szakfolyóirat kiadó tanácsának, a Bácsország – Vajdasági honismereti szemle szerkesztőbizottságának. A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára Néprajz, folklór, népköltészet-köteteinek a szerkesztője. A Kupuszinai Füzetek sorozat megalapítója és szerkesztője. 1996 és 1999 között az Illyés Alapítvány Vajdasági Alkuratóriumának szakági bizottsági tagja, majd az Illyés Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumának oktatással megbízott tagja (1999–2002). 2006-tól az Újvidéki Egyetem Szenátusa Társadalom- és Humántudományi Szaktanácsának tagja. 2012-től 2016-ig a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagja, 2014 és 2018 között a Szekeres László Alapítvány Hitélet szaktestületének tagja.

2012-től nyugdíjas.

Egy könyv kettős tükörben. Rólunk és otthonainkról
(Üzenet. 1995/4–6. )
Szerző
A bezdáni műemlék kápolna
(Magyar Szó. 1994. október 22.)
Szerző
Egy nagyközség múltjáról
(Híd. 2001/9.)
Szerző
Újabb fejezet Bezdán történetéből. In. Bácsország. 2003/1–3.
Szerző
Bezdán művelődési életének krónikája
(7 Nap. 2008. április. 23.)
Szerző
Egy nagyközség múltjáról
(Híd. 2001/9.)
Szerző
Újabb fejezet Bezdán történetéből. In. Bácsország 2003/1–3.
Szerző
Bezdán művelődési életének krónikája
(7 Nap. 2008. április 23.)
Szerző
Herceg Jánost olvasva. Néprajzi, művelődéstörténeti tanulmányok, cikkek. Grafoprodukt, Szabadka, 2009.
Szerző
Népi kultúrák összehasonlító vizsgálata
(Híd. 1993/3.)
Szerző
Amulettjeink könyve
(Híd. 1994/10–11.)
Szerző
Peremvidéki népi kultúra
(Híd. 1998/6.)
Szerző
Nyugat-bácskai jeles elődök emlékezete
(Magyar Szó. 2008. február 2–3.)
Szerző
Helytörténet, egyháztörténet, népi vallásosság
(Híd. 1996/5–7.)
Szerző
Betlehemes játékaink gyűjteménye
(Híd. 1996/2–3.)
Szerző
A bánáti magyarok nyelvjárása. In. Magyar Szó. 1995. augusztus 19.
Szerző
Helytörténet, egyháztörténet, népi vallásosság (Kocsis Antal–Sárvári V. Zsuzsa: „Gunarasban templom lesz...”)
(Híd. 1996/5–7.)
Szerző
A temeriniek származása és néphagyományaik (Csorba Béla: Még azt mondják, Temerinben...)
(Üzenet. 1997/11–12.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv. In. Új Kép. 2010.06.07.
Szerző
Silling István hatvanéves. A világ, ahol érdemes élni. A jubiláló nyelvészprofesszor nyilatkozott lapunknak szülőfalujáról, nyelvjárásról, hagyományőrzésről, önmagáról. In. Magyar Szó. 2010. szeptember 4–5.
Silling István hatvanadik születésnapjára. Hűség és elkötelezettség. In. Magyar Szó. Üveggolyó. 2010. szeptember 6.
Káich Katalin: Könyvszéli jegyzet. A szülőföld szeretetének könyve. In. Hét Nap. 2012. július 11.
Szerző
Egy értékőrző, értékmentő nyugat-bácskai művelődéstörténeti bedekker. In. Bácsország. 2012/3., p. 59.
Szerző
Silling István: Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz
Szerző
Az emberre és az általa alkotott értékre kell figyelni. In. Magyar Szó. 2013. április 6–7.
Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban. In. Bácsország. 2014/2., p. 22.
Szerző
Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban
Szerző
Az összetartozás építőkövei. Gondolatok Silling István: Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban című könyvéről
Szerző
A dialektológia és az etnográfia ötvöződése. Silling István: Népnyelv és népélet. Nyelvjárásainkról és a vajdasági nyelvjáráskutatásról. In. Magyar Szó. Kilátó. 2015. október 3.
Szerző
Öregek, készüljetek, fiatalok, készen legyetek! – vallásos népélet A-tól Z-ig
Szerző
Szakrális emlékeink. Silling István: Vallásos népélet Kupuszinán. In. Magyar Szó. 2017. augusztus 28.
Szerző
Értékeink. Silling István – Silling Léda: Nyugat-bácskai Szűzanya-emlékek
Szerző
Silling István: A kisbíró. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2017. In. Acta Ethnologica Danubiana 20. Az Etnológiai Központ Évkönyve. 2018., p. 342–343.
Szerző
Silling István: A kisbíró. In. Ethnographia, 2019/1., p. 167.
Szerző
Megélni és éltetni. Silling István, a lovagias lokálpatrióta. Magyar Szó. Kilátó. 2020. január 25–26.
Szerző
Kupuszina pirosbetűs ünnepe. In. Dolgozók. 1989. május 10.
Szerző
Ismeretlen anyám. Dolgozók. 1989. május 25.
Szerző
Bácskertes balladakincse
Balladás falu. In. Magyar Szó. 1989. július 8.
Szerző
Egy népköltészeti műfaj a nyolcvanas években. In. Üzenet. 1990/1.
Egy XIX. századi költő. In. 7 Nap. 1991. január 4., 11.
Szerző
„Mint őszi ág...” In. Üzenet. 1991/1.
Szerző
Archaikus imák. In. Új Symposion. 1992/321–322.
„Boldogasszony ablakában” In. Hétről hétre. 1998.
Szerző
Egy fontos gyűjteményről. In. Magyar Szó. 1993. február 20.
Szerző
Bácskertesi archaikus népi imádságok
„Kakasok szónak, Máriát kiáccsák!” In. Üzenet. 1993/5–6.
Szerző
A „nyelvi mentőszolgálat” ügyében
Szerző
A népi vallásosság mélységei. In. Magyar Szó. 1995. március 18.
Szerző
Tanulmányok a vallási néprajz köréből
Templomok, szentek, imádságok. Bácsország. 1995. május 4.
Archaikus népi imádságainkról. In. Üzenet. 1995/7–8.
Örökségünk. In. Magyar Szó. 1996. augusztus 17.
Szerző
A néprajzkutató levéltári kutakodása
Szerző
A zombori levéltár kincsei. In. Forrás. 1997/3.
A szellem megtartó ereje. In. Magyar Szó. 1998. január 10.
Szerző
Népi imádságok. In. Magyar Szó. 1998. február 21.
Szerző
Ősi hitvilágunk. In. Forrás. 1999/10.
Silling István útjairól. In. Imádságos kolostor. 2002.
Megszentelt jeleink. In. Ethnica. 2001. III/4.
Szerző
Vallási néphagyomány. In. Acta Ethnologica Danubiana. 2002/4.
Szerző
Vallási néphagyomány. In. Ethnica. 2003. V/2.
Szerző
Vallási népi imádságok és nyelvezetük. In. Acta Ethnologica Danubiana. 2004/5–6.
Szerző
Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük. In. Magyartanítás. 2004/2.
A magyar örökség ékköve. In. 7 Nap. 2007. szeptember 26.
Napjainkban élő nyelvjárás. In. Magyar Szó. 2008. február 23–24.
Kupusziniai nyelvjárás és szótára
Szerző
Nem tervszerűen, de módszeresen. In. Magyar Szó. 2009. november 28–29.
„Az identitás meghatározója: Kupuszina” In. Magyar Szó. 2010. július 29.
„Mi ilyen nyelvben élünk” In. Új Kép. 2010/3–4.