Skip to main content

Sinkó Ervin (Spitzer Franjo)

költő
író
irodalomtörténész
tanulmányíró
egyetemi tanár

A fotó forrása: https://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index580.html

Iskoláit Apatinban, Szabadkán és Szegeden végzi. 1914-15-ben az MSZDP szabadkai szervezetének tagja, a Munkásotthon könyvtárosa, és a Bácsmegyei Napló munkatársa. Verseit már 1916-ban a Népszava, A Tett és a Ma közli, és megjelenik első verses­ kötete. 1917-18-ban a bukovinai fronton van, majd Budapesten a Kassák Körből kivált értelmiségi csoport (Révai József, György Mátyás, Lengyel József, Komját Aladár, Hevesi Gyula, Rothbart Irma) tagjaként az őszirózsás forradalom Országos Propaganda Bizottságában dolgozik. A KMP alapító tagja és illegális aktivistája. 1919-ben az Internationale című folyóirat alapító munkatársa. Újpest párttitkára. Bp. VI. kerületi Munkás- és Katonatanácsa és a Fővárosi Központi Munkástanács tagja. 1919. máj. 2–18. Kecskemét városparancsnoka. A ludovikás zendülés (jún. 24.) óráiban a Szovjetház parancsnoka. A Tanácsköztársaság összeomlásakor vöröskatona a román fronton. Szeptemberben Bécsbe emigrál. 1920-tól 1921-ig feleségével, Rothbart Irmával Szabadkán rejtőzködik. Asztalossegédként dolgozik. Rátalálnak, és Ausztriába internálják. 1921 és 1926 között Bécsben asztalosmunkás, filmstatiszta, inkasszáns. 1924-től 1925-ig a Testvér című krisztiánus folyóirat kiadója és főmunkatársa. 1926-27-ben Szarajevóban, Grazban és Bécsben (aztán 1945-ig másutt is) orvosnő feleségének eltartottjaként csak írói munkát folytat. Közben a Korunk, a Nyugat és a Századunk munkatársa. 1928-31-ben Bácsszentivánon írni kezdi történelmi regényét, az Optimistákat. 1931-33-ban Zürichben és Bécsben, 1933-35-ben Párizsban, 1935-37-ben Moszkvában, 1937-39-ben Párizsban, 1939-1941-ben Bácsszentivánon él. Zágrábban megismerkedik Krležával. 1941-43-ban Szarajevóban, Drvarban, Splitben húzódik meg az üldözések elől. Ott fejezi be az Optimistákat. Az illegális Népfelszabadító Bizottság elnöke. Az olasz kapituláció után Horvátország Antifasiszta Népfelszabadító Tanácsa küldötte Rab sziget evakuációs bizottságában. 1943-45-ben a népfelszabadító hadsereg IV. hadtestének partizán mozgókórházaiban népművelő megbízatást teljesít Rothbart Irma partizánorvosnő egysgeiben. Leszerelésük után Sinkóék Zágrábban telepednek le. Sinkó Ervin a Horvát Népköztársaság népjóléti és tanügyi minisztériumában, a horvát állami könyvkiadóban, a Krleža vezette Lexikográfiai Intézetben stb. dolgozik. A Horvát írószövetség (1945), a zágrábi Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia levelező (1951), majd rendes (1960) tagja. 1959. okt. 21-én megnyitja az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékét, melynek 1959 és 1967 között meghívott rendes egyetemi tanára és tanszékvezetője. Felváltva él Újvidéken és Zágrábban. Apatinban emléktábla őrzi emlékét. Szerepel a Vagyunk (1928) című almanachban, illetve a Téglák, barázdák (1947) című antológiában.

Kiadványok
További publikációk
Elítéltek (rend. Pataki László). Szabadkai Népszínház, 1952.
Szörnyű szerencse (rend. Varga István). Szabadkai Népszínház, 1955.
B. Szabó György a kezdeményező
(Magyar Szó. 1963. június 16.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A nap eseményei. Három szabadkai könyv. In. Bácsmegyei Napló. 1916. január 30.
Szerző
A fájdalmas Isten. In. Keleti Újság. 1923. október 17.
Szerző
A fájdalmas Isten. In. Bácsmegyei Napló. 1923. november 11.
Testvér. In. Út. 1925/1.
Szerző
Sinkó Ervin: A vasút
Szerző
Sinkó Ervin elbeszélései
Szerző
Sinkó Ervin: Elítéltek
Szerző
Sinkó Ervin: A mi második forradalmunk
Szerző
Sinkó Ervin: Optimisták
Optimisták
Szerző
Sinkó Ervin: Optimisták
Sinkó Ervin: Szörnyű szerencse
Szerző
Sinkó Ervin: Egy színházi élmény
Szerző
A napló naplója
Káprázat és valóság. In. Irodalmi Újság. 1961/13.
Szerző
Sinkó Ervin: Magyar irodalom. In. Symposion. 1962. március 8.
Szerző
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen
Egy tanulmánykötet címszavai
Szerző
Sinkó Ervin: Magyar irodalom
Szerző
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Termékeny kontroverziák
Szerző
Sinkó Ervin: Magyar irodalom. In. Valóság. 1964/6.
Szerző
Sinkó Ervin: Epikurosz hervadt kertje. In. Alföld. 1965/12.
Szerző
A csavargó költészet nyomában
Epikurosz hervadt kertje. In. Kritika. 1966/6.
Sinkó Ervin: Optimisták. In. Kortárs. 1966/7.
Hagyomány és örökség
Szerző
Sinkó Ervin: Csokonai életműve. Novi Sad, 1965. Fórum Könyvk. 349 l.
Szerző
Sinkó Ervin (1898–1967)
Szerző
Sinkó Ervin emlékezete. In. Nagyvilág. 1967/6.
Szerző
Sinkó Ervin halálára. In. Irodalmi Újság. 1967/7.
Szerző
Vajdasági regények. In. Új Írás. 1967/7.
Sinkó Ervintől búcsúzva
Sinkó Ervin könyvei között
Sinkó Ervin: Optimisták. In. Alföld. 1969/3.
Szerző
Az etikus ember realizmusa
A forradalom „nem létező” etikai problémái
Sinkó Ervintől búcsúzva. In. Méliusz József: Az új hagyományért. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969.
Sinkó Ervin. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Sinkó Ervin Petőfi-képe
A fájdalmas Isten (Sinkó Ervin verseskönyve). In. Németh Andor: A szélén behajtva. Válogatott írások. Magvető, Budapest, 1973.
Szerző
Az utópia kockázata. In. A Hét. 1975. szeptember 5.
A gondolkodó drámája
Szerző
Egy szellemi talaj felfedezése (Sinkó Ervin: Don Quijote útjai)
Szerző
Vázlatok egy portréhoz. Sinkó-variációk '63–'73. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1975.
Egzisztenciális formateremtés
Szerző
Sinkó Ervin jobbik szabadsága
„...és a kérdések megölik a kérdezőt”
Szerző
Sinkó Ervin költészetéről
Szerző
Sinkó Ervin és Nietzsche
Szerző
Pilátus a krédóban
Felemás napló (Sinkó Ervin: Honfoglalás előtt)
Szerző
Jegyzetek Sinkó Ervin esszéinek, tanulmányainak olvasásához
A gondolkodó drámája. In. Bányai János: Könyv és kritika II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Ember a forradalomban. Vázlatok egy portréhoz II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Sinkó Ervin-emlékkönyv
A prózaíró költészete (Sinkó Ervin: Vándorbotom meg-megtorpan)
Szerző
Sinkó Ervin költői életműve
Szerző
Sinkó Ervin regényei I.
Szerző
Sinkó Ervin regényei II.
Szerző
Sinkó Ervin: Értelmiségi a forradalomban, forradalom az értelmiségiben. In. Sükösd Mihály: Közelítések. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.
Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Sinkó Ervin és Nietzsche. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Sinkó Ervin és az áprilisi Híd
Szerző
Júdás vagy Judit. In. Literatura. 1985/1.
Szerző
Két antibarbarus, avagy Krleža és Sinkó irodalomszemlélete a harmincas években
Sinkó vívódásai (Sinkó Ervin: Egy regény regénye)
Szerző
Optimisták. In. Kritika. 1985/12.
Szerző
Egy drámai életút drámája
Írószerep és etikai tojástánc (Sinkó Ervin: Egy regény regénye)
Sinkó Ervin Krleža-képe
A Mester és a Tanítvány életrajzi párhuzamai
Kassák Lajos és Sinkó Ervin levelezéséből
Szerző
A Testvér
„Éneklőből énektanár”
Szerző
Miroslav Krleza – Sinkó Ervin: Két antibarbarus. In. Bosnyák István: Mű és magatartás. Esszék, kommentárok. Forum Könyvkiadó Intézet, 1987.
A baloldali monológ ellentmondásai. Sinkó Ervinről
Szerző
Forradalmak rögös útján. Előszó Sinkó Ervin kiadatlan ifjúkori könyvéhez
Krleža Sinkó Ervin szemével. In. Könyvvilág. 1988/8.
Szerző
Az etikus fantázia kisregényei (Sinkó Ervinről)
Egy moralista Moszkvában. In. Könyvvilág. 1988/12.
Sinkó Ervin: Optimisták. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Pilátus a krédóban (Sinkó Ervin filozófiai odisszeája). In. Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszélgetés?. Bírálatok. Magvető, Budapest, 1988
A forradalom balekja. In. Kritika. 1989/5.
Szerző
Nehéz hűség. In. Világosság. 1989/7.
Egy gyötrelem története. In. Új Írás. 1989/10.
Szerző
A megszenvedett világnézet írója – Sinkó Ervin. In. József Farkas: Erkölcs és hivatástudat. (Irodalmi tanulmányok). Magvető, Budapest, 1989.
Szerző
Sinkó-bibliográfia. In. Társadalomtudomány. 1990/1.
Szerző
Fanatikus optimisták. In. Gömöri György: Nyugatról nézve. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.
Sinkó redivivus. In. Sükösd Mihály: Utópia lovagjai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.
Sinkó Ervin „benső élete” (A „sötét városban”)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A dekadens fiatalember)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” („A boldogság tragédiája”)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A vándorévek)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A nagy utazás)
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete” (A búcsúcsók után)
Szerző
Sinkó Ervin sorsdöntő pillanatai
Szerző
A forradalmár morál-szomja (Sinkó Ervin: Az út. Naplók 1916–1939)
Szerző
„Éneklőből énektanár”. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Sinkó Ervin emlékére
Sinkó Ervin korai regényei. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Egzisztenciális formateremtés. Szempontok az Áron szerelme olvasásához. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Sinkó Ervin meghasonlásai, változásai
Szerző
Sinkó Ervin intermezzója a negyvenes évek második felében
Szerző
Gnózis és utópia – A naplóíró Sinkó Ervin. In. Lengyel András: Utak és csapdák. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Tekintet Alapítvány, Budapest, 1994.
Szerző
Sinkó Ervin bécsi folyóirata, a Testvér. In. Szakolczay Lajos: Balassi Kiadó, Budapest, 1996.
Sinkó Ervin könyvei között. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
Sinkó Ervin (1898–1967) – A centenáriumi tanácskozás előadásai
Szemben az idővel
Szerző
A tékozló fiú megállói 1898–1945
Sinkó Ervin és a történelmi szükségszerűség
Szerző
„Magamra maradtam” (Sinkó Ervin: A máglya tövében)
Szerző
„Nemcsak értékben, de jelentőségben is több... miden eddiginél” (Sinkő Ervin: Elítéltek)
Szerző
„...és a kérdések megölik a kérdezőt”. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Két Sinkó-dráma Szabadkán. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A líra és a dráma párbeszéde (Sinkó Ervin A máglya tövében című verses drámája)
Szerző
Szemben az idővel. Sinkó Ervin költészetszemléletének két aspektusa. In. Bányai János: Mit viszünk magunkkal?. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Szerző
A radikális térteremtés poétikája (Sinkó Ervin: Optimisták). In. Faragó Kornélia: Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Egy ez idáig lappangó adalék Sinkó Ervin kecskeméti tevékenységéhez
Szerző
Két irodalomtörténeti szintézis-kísérlet a hatvanas évekből (Vázlat B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar irodalmi tárgyú írásairól)
Szerző
Fontos levelek, silány jegyzetek (Sinkó Ervin levelezése II. 1945–1967)
Szerző
„...benső szükség kényszerít, hogy fel-fellebbentsem ezt az idő által rám adott maszkot...” Berlini jegyzetek Sinkó Ervinről
Szerző
Alaki tükrözések Sinkó Ervin naplójegyzeteiben
Szerző
Sinkó Ervin életművének időszerűsége (Medialitás és metatörténelem, önreprezentáció és női identitásformák)
Szerző
Idegenség vagy otthonosság?
Szerző
Lírikus irodalomtörténész (Sinkó Ervin Kazinczy-tanulmánya)
Szerző
A „pillanatnyi emberi” költőisége (Sinkó Ervin költészetéről)
Szerző
Metatörténelem és női identitás. Sinkó Ervin életművének időszerűsége. In. Toldi Éva: Egyetlen történeteink. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010.
Szerző
Az Optimisták személyiségfeltáró nézőpontjai. In. Toldi Éva: Egyetlen történeteink. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010.
Szerző
Fontos levelek, silány jegyzetek. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Sinkó Ervin: Csokonai életműve. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Újabb adatok egy Sinkó-hős életrajzához
Szerző
Monetaristák – az értéknarratíva és a pénzmetaforika (Elbeszélésvetületek Sinkó Ervin Optimisták című regényében)
Interjúk
Tanár és diákjai
Szerző
Sohasem hittem volna, hogy ez a mű megjelenik...
Szerző
Jó volna már írni kezdeni...
Szerző
Beszélgetés Sinkó Ervinnel 1965-ben
Nemzeti irodalom világirodalmi távlatból
Egyéb tevékenység
Utószó