Skip to main content

Sinkó Ervin (Spitzer Franjo)

költő
író
irodalomtörténész
tanulmányíró
egyetemi tanár

A fotó forrása: https://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index580.html

Iskoláit Apatinban, Szabadkán és Szegeden végzi. 1914-15-ben az MSZDP szabadkai szervezetének tagja, a Munkásotthon könyvtárosa, és a Bácsmegyei Napló munkatársa. Verseit már 1916-ban a Népszava, A Tett és a Ma közli, és megjelenik első verses­ kötete. 1917-18-ban a bukovinai fronton van, majd Budapesten a Kassák Körből kivált értelmiségi csoport (Révai József, György Mátyás, Lengyel József, Komját Aladár, Hevesi Gyula, Rothbart Irma) tagjaként az őszirózsás forradalom Országos Propaganda Bizottságában dolgozik. A KMP alapító tagja és illegális aktivistája. 1919-ben az Internationale című folyóirat alapító munkatársa. Újpest párttitkára. Bp. VI. kerületi Munkás- és Katonatanácsa és a Fővárosi Központi Munkástanács tagja. 1919. máj. 2–18. Kecskemét városparancsnoka. A ludovikás zendülés (jún. 24.) óráiban a Szovjetház parancsnoka. A Tanácsköztársaság összeomlásakor vöröskatona a román fronton. Szeptemberben Bécsbe emigrál. 1920-tól 1921-ig feleségével, Rothbart Irmával Szabadkán rejtőzködik. Asztalossegédként dolgozik. Rátalálnak, és Ausztriába internálják. 1921 és 1926 között Bécsben asztalosmunkás, filmstatiszta, inkasszáns. 1924-től 1925-ig a Testvér című krisztiánus folyóirat kiadója és főmunkatársa. 1926-27-ben Szarajevóban, Grazban és Bécsben (aztán 1945-ig másutt is) orvosnő feleségének eltartottjaként csak írói munkát folytat. Közben a Korunk, a Nyugat és a Századunk munkatársa. 1928-31-ben Bácsszentivánon írni kezdi történelmi regényét, az Optimistákat. 1931-33-ban Zürichben és Bécsben, 1933-35-ben Párizsban, 1935-37-ben Moszkvában, 1937-39-ben Párizsban, 1939-1941-ben Bácsszentivánon él. Zágrábban megismerkedik Krležával. 1941-43-ban Szarajevóban, Drvarban, Splitben húzódik meg az üldözések elől. Ott fejezi be az Optimistákat. Az illegális Népfelszabadító Bizottság elnöke. Az olasz kapituláció után Horvátország Antifasiszta Népfelszabadító Tanácsa küldötte Rab sziget evakuációs bizottságában. 1943-45-ben a népfelszabadító hadsereg IV. hadtestének partizán mozgókórházaiban népművelő megbízatást teljesít Rothbart Irma partizánorvosnő egysgeiben. Leszerelésük után Sinkóék Zágrábban telepednek le. Sinkó Ervin a Horvát Népköztársaság népjóléti és tanügyi minisztériumában, a horvát állami könyvkiadóban, a Krleža vezette Lexikográfiai Intézetben stb. dolgozik. A Horvát írószövetség (1945), a zágrábi Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia levelező (1951), majd rendes (1960) tagja. 1959. okt. 21-én megnyitja az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékét, melynek 1959 és 1967 között meghívott rendes egyetemi tanára és tanszékvezetője. Felváltva él Újvidéken és Zágrábban. Apatinban emléktábla őrzi emlékét. Szerepel a Vagyunk (1928) című almanachban, illetve a Téglák, barázdák (1947) című antológiában.

Kiadványok
További publikációk
Elítéltek (rend. Pataki László). Szabadkai Népszínház, 1952.
Szörnyű szerencse (rend. Varga István). Szabadkai Népszínház, 1955.
Szakirodalom az alkotóról
A nap eseményei. Három szabadkai könyv. In. Bácsmegyei Napló. 1916. január 30.
Szerző
A fájdalmas Isten (Sinkó Ervin verseskönyve). In. Németh Andor: A szélén behajtva. Válogatott írások. Magvető, Budapest, 1973.
Szerző
A fájdalmas Isten. In. Keleti Újság. 1923. október 17.
Szerző
A fájdalmas Isten. In. Bácsmegyei Napló. 1923. november 11.
Testvér. In. Út. 1925/1.
Szerző
Sinkó Ervin: A vasút
Szerző
Sinkó Ervin elbeszélései
Szerző
Sinkó Ervin: Elítéltek
Szerző
Sinkó Ervin: Optimisták
Sinkó Ervin: A mi második forradalmunk
Szerző
Optimisták
Szerző
Sinkó Ervin: Optimisták. In. B. Szabó György: Tér és idő. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Sinkó Ervin: Szörnyű szerencse
Szerző
A napló naplója
Káprázat és valóság. In. Irodalmi Újság. 1961/13.
Szerző
Irodalmi legendák, babonák és tévhitek ellen. In. B. Szabó György: Éjszakák, hajnalok. (napló és feljegyzések). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1963.
Fanatikus optimisták. In. Gömöri György: Nyugatról nézve. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.
Sinkó Ervin: Magyar irodalom. In. Symposion. 1962. március 8.
Szerző
Egy tanulmánykötet címszavai
Szerző
Termékeny kontroverziák
Szerző
Sinkó Ervin: Magyar irodalom
Szerző
Sinkó Ervin: Magyar irodalom. In. Valóság. 1964/6.
Szerző
Sinkó Ervin: Epikurosz hervadt kertje. In. Alföld. 1965/12.
Szerző
A csavargó költészet. In. Ifjúság. 1966. február 24.
Epikurosz hervadt kertje. In. Kritika. 1966/6.
Sinkó Ervin: Optimisták. In. Kortárs. 1966/7.
Hagyomány és örökség
Szerző
Sinkó Ervin: Csokonai életműve. Novi Sad, 1965. Fórum Könyvk. 349 l.
Szerző
Sinkó Ervintől búcsúzva. In. Méliusz József: Az új hagyományért. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1969.
Sinkó Ervin (1898–1967)
Szerző
Sinkó Ervin halálára. In. Irodalmi Újság. 1967/7.
Szerző
Sinkó Ervin emlékezete. In. Nagyvilág. 1967/6.
Szerző
Vajdasági regények. In. Új Írás. 1967/7.
Sinkó Ervin. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Sinkó Ervin: Optimisták. In. Alföld. 1969/3.
Szerző
Sinkó Ervin könyvei között. In. Csáky S. Piroska: Könyv, könyvtár, olvasó. Művelődéstörténeti tanulmányok. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Magyar Tanszék, Újvidék, 1997.
„...és a kérdések megölik a kérdezőt”. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Két Sinkó-dráma Szabadkán. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Az utópia kockázata. In. A Hét. 1975. szeptember 5.
A gondolkodó drámája. In. Bányai János: Könyv és kritika II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Sinkó Ervin: Értelmiségi a forradalomban, forradalom az értelmiségiben. In. Sükösd Mihály: Közelítések. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.
Egy szellemi talaj felfedezése (Sinkó Ervin: Don Quijote útjai)
Szerző
Vázlatok egy portréhoz. Sinkó-variációk '63–'73. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1975.
Ember a forradalomban. Vázlatok egy portréhoz II. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Pilátus a krédóban (Sinkó Ervin filozófiai odisszeája). In. Radnóti Sándor: Mi az, hogy beszélgetés?. Bírálatok. Magvető, Budapest, 1988
A „pillanatnyi emberi” költőisége (Sinkó Ervin költészetéről)
Szerző
Sinkó Ervin és Nietzsche. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Felemás napló (Sinkó Ervin: Honfoglalás előtt)
Szerző
Sinkó Ervin a horvát irodalomban. Bibliográfiai tájékoztató 1945–1959. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1979.
Sinkó Ervin-emlékkönyv
A megszenvedett világnézet írója – Sinkó Ervin. In. József Farkas: Erkölcs és hivatástudat. (Irodalmi tanulmányok). Magvető, Budapest, 1989.
Szerző
Sinkó Ervin és az áprilisi Híd
Szerző
Júdás vagy Judit. In. Literatura. 1985/1.
Szerző
Miroslav Krleza – Sinkó Ervin: Két antibarbarus. In. Bosnyák István: Mű és magatartás. Esszék, kommentárok. Forum Könyvkiadó Intézet, 1987.
Sinkó vívódásai (Sinkó Ervin: Egy regény regénye)
Szerző
Optimisták. In. Kritika. 1985/12.
Szerző
Egy drámai életút drámája
Írószerep és etikai tojástánc (Sinkó Ervin: Egy regény regénye)
Sinkó Ervin Krleža-képe
Sinkó redivivus. In. Sükösd Mihály: Utópia lovagjai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.
„Éneklőből énektanár”. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A Mester és a Tanítvány életrajzi párhuzamai
Kassák Lajos és Sinkó Ervin levelezéséből
Szerző
Sinkó Ervin bécsi folyóirata, a Testvér. In. Szakolczay Lajos: Balassi Kiadó, Budapest, 1996.
A baloldali monológ ellentmondásai. Sinkó Ervinről
Szerző
Krleža Sinkó Ervin szemével. In Könyvvilág. 1988/8.
Szerző
Az etikus fantázia kisregényei (Sinkó Ervinről)
Egy moralista Moszkvában. In. Könyvvilág. 1988/12.
A forradalom balekja. In. Kritika. 1989/5.
Szerző
Nehéz hűség. In. Világosság. 1989/7.
Egy gyötrelem története. In. Új Írás. 1989/10.
Szerző
Sinkó-bibliográfia. In. Társadalomtudomány. 1990/1.
Szerző
Sinkó Ervin intermezzója a negyvenes évek második felében
Szerző
Sinkó Ervin „benső élete”. In. 7 Nap. 1991. január 25.–március 1.
Szerző
Sinkó Ervin korai regényei. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Egzisztenciális formateremtés. Szempontok az Áron szerelme olvasásához. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Gnózis és utópia – A naplóíró Sinkó Ervin.In. Lengyel András: Utak és csapdák. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Tekintet Alapítvány, Budapest, 1994.
Szerző
Sinkó Ervin: Csokonai életműve. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Sinkó Ervin emlékére
Sinkó Ervin meghasonlásai, változásai
Szerző
Sinkó Ervin (1898–1967) – A centenáriumi tanácskozás előadásai
Szemben az idővel. In. Magyar Szó. 1998. október 3.
Szerző
A tékozló fiú megállói. In. Magyar Szó. 1998. október 3.
Sinkó Ervin és a történelmi szükségszerűség
Szerző
„Magamra maradtam” (Sinkó Ervin: A máglya tövében)
Szerző
„Nemcsak értékben, de jelentőségben is több... miden eddiginél” (Sinkő Ervin: Elítéltek)
Szerző
Szemben az idővel. Sinkó Ervin költészetszemléletének két aspektusa. In. Bányai János: Mit viszünk magunkkal?. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2000.
Szerző
A radikális térteremtés poétikája (Sinkó Ervin: Optimisták). In. Faragó Kornélia: Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Egy ez idáig lappangó adalék Sinkó Ervin kecskeméti tevékenységéhez
Szerző
Két irodalomtörténeti szintézis-kísérlet a hatvanas évekből (Vázlat B. Szabó György és Sinkó Ervin régi magyar irodalmi tárgyú írásairól)
Szerző
„...benső szükség kényszerít, hogy fel-fellebbentsem ezt az idő által rám adott maszkot...” Berlini jegyzetek Sinkó Ervinről
Szerző
Fontos levelek, silány jegyzetek. In. Kovács József (s. a. r.): Sinkó Ervin levelezése II. 1945–1967. Argumentum, Budapest, 2006.
Szerző
Alaki tükrözések Sinkó Ervin naplójegyzeteiben
Szerző
Metatörténelem és női identitás. Sinkó Ervin életművének időszerűsége. In. Toldi Éva: Egyetlen történeteink. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010.
Szerző
Az Optimisták személyiségfeltáró nézőpontjai. In. Toldi Éva: Egyetlen történeteink. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010.
Szerző
Újabb adatok egy Sinkó-hős életrajzához
Szerző
Egyéb tevékenység
Utószó