Skip to main content

Sirbik Attila

Tmann
kritikus
szerkesztő
író

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/3235/kultura/157313/Sirbik-Attila-P%C3%A9ter-L%C3%A1szl%C3%B3-%C3%A9s-Horv%C3%A1th-Emma-a-d%C3%ADjazott.htm

Az általános iskolát Szabadkán, a középiskolát Szabadkán (1998) és Pécsett (2000) végzi. Újvidéken a Magyar Tanszék hallgatója. 2003-tól 2007-ig a Magyar Szó munkatársa. 2007 és 2008 között a Hét című folyóirat külső munkatársa. 2009-től a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet filmarchívumának vezetője. 2003-tól a Symposion szerkesztője, 2006-tól fő- és felelős szerkesztője. 2007 és 2010 között a kArton című kultúrpropaganda folyóirat szerkesztője. 2014-től a Kosztolányi Dezső Színház Desiré News című színházi lapját szerkeszti.

Kiadványok
További publikációk
Molytej (filmforgatókönyv). 2008.
A köztességben való lakozás (filmforgatókönyv). 2010.
Űrazúr – A bentlévő kívülálló. A rés költészete. In. A Hét, 2007. december 03.
Szerző
A párduc veszedelmesen csábító illata. In. Sirbik Attila: eXoból Endóba. Beszélgetések. zEtna, Zenta, 2007.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Elolvasom
Szóra bírva. A hónap könyve

Szóra bírva

Emlékszem, mekkora érdeklődéssel olvastam egykor Hornyik Miklós Beszélgetések írókkal című nevezetes interjúkötetét, majd valamivel később a világirodalom ismert egyéniségeivel készült beszélgetéseket, amelyek az Európa Könyvkiadó Modern könyvtár sorozatában jelentek meg. Miközben szinte lázas izgatottsággal faltam e könyveket, valamiféle természetes naivitással úgy hittem, végre közelebb kerülhetek a szerzőkhöz, közelebb valamiféle titokhoz, amelyet csak ők ismernek, s amelyet most majd végre elárulnak nekem is. Persze nem tudtam meg semmi effélét, de mindenesetre felejthetetlen kaland volt a párbeszédek mezsgyéjén át belépni abba a világba, abba az írói műhelybe, amelyben a szerzők élnek, s a műveik születnek.
Ezekkel a jóleső izgalmakkal ajándékozott meg nemrégen újra Tolnai Ottó Költő disznózsírból című interjúregénye, majd ez évben szinte váratlanul hozzám került Sirbik Attila eXoból Endóba című kötete. A zEtna könyvkiadó gondozásában megjelent igényes kivitelezésű könyvben Sirbik nem interjúkat nyújt át az olvasónak, hanem, ahogyan a könyve elején igen pontosan jelzi – beszélgetéseket. Az irodalom mellett (Tolnai Ottó, Danyi Zoltán, Samu János Vilmos, Deissinger Ákos, Beke Ottó) ezúttal más művészeti ágak (zene, film, képzőművészet, színház, fotóművészet, építészet) kortárs vajdasági képviselőit is szóra bírja, mint pl. Mezei Szilárdot, Tolnai Szabolcsot, Lázár Tibort, Sutus Áront, Sinkovics Edét, Urbán Andrást, Mezei Kingát, Gyarmati Katát, Molnár Edvárdot és Pesti Attilát. “A kötetben szereplő alkotókra egytől egyig jellemző a művészetek közötti átjárhatóságra való érzékeny odafigyelés” – írja a szerző kötetének előszavában, mintegy felfedve válogatásának egyik vezérfonalát. 
 Minden egyes beszélgetést néhány oldalas színes képanyag követ, amelyet a művészekről készült fotó és rövid életrajz zár le. A könyv így – képanyaga révén – egyfajta „multifunkcionális” jelleggel is bír. Nyilvánvaló a szerzői intenció: az európai (és nem európai) jelen művészeti irányzataihoz, áramlataihoz közel álló, kísérletező szellemű vajdasági (származású) alkotók bemutatása. 
 Sirbik Attila felkészült beszélgetőpartnerként lép elénk e kötetben, s gyakran invenciózus kérdésekkel lepi meg beszélgetőpartnereit. Többnyire fontos művészeti, művészetelméleti, máskor személyesebb kérdésekkel rukkol elő. Kérdései azonban mindenkor lényegre törők, sohasem felszínesek, s mire a kötet végére érünk, a megszólaltatott szerzők ars poeticája mellett a kérdező portréja is kirajzolódik.
 A felsorolt alkotók művészeti gondolkodásának keresztmetszetét nyújtja valójában ez a rendkívül hasznos, hiánypótlónak is nevezhető  kötet, és jóleső érzés, hogy a megszólaltatottak szemlélete messze túlmutat provinciánk határain.

Nagy Abonyi Árpád

Egyéb tevékenység
Borítóterv
Technikai szerkesztő
Borítóterv