Skip to main content

Somogyi Pál

költő
prózaíró

A fotó forrása: Somogyi Pál: Kiderült az ég. (Emigrációs évek a Szovjetunióban). Veljko Vlahović Munkásegyetem, Szabadka, 1979.

Hat osztály elvégzése után kárpitostanonc. 1914-ben elviszik a háborúba, 1915-ben orosz fogságba esik, 1918 decemberében hazaszökik. 1919-ben tagja a kaposvári munkástanácsnak és Somogy megye intézőbizottságának. Harcol a cseh fronton. A Tanácsköztársaság leverése után négyévi börtönre ítélik, 1920 júniusában megszökik a börtönből és Jugoszláviába emigrál, de 1933-ban kiutasítják. Illegalitásának állomásai Bécs, Prága, Berlin, Moszkva. 1946-ban tér vissza Magyarországra. 1949 és 1953 között Kaposváron kollégiumi igazgató. 1953-tól 1956-ig a Somogy megyei tanács népművelési osztályának vezetője. Szerepel a Kéve (1928) című versantológiában és a jugoszláviai magyar avantgárd költészetet bemutató Márciusi zsoltár (1973) című válogatásban.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Emlékezés egy proletár költőre. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok I. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 1999.
Szerző
Somogyi Pál életéről és vajdasági irodalmi működéséről
Szerző
Somogyi Pál. In. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1968.
Szerző
Vajdasági évek (Somogyi Pál: Máglya)
Szerző
Az „átok-áldott tűz” költőjéről. In. 7 Nap. 1980. november 21.
Szerző
Vasárnapi levelek. In. Magyar Szó. 1980. november 16.
Szerző
Somogyi Pál (1894–1980)
Szerző
Somogyi Pál: Gyura Gyakovics
Szerző
Somogyi Pál feltámadása. In. Magyar Szó. 2013. január 21.