Skip to main content

Szabó J. József

helytörténész
elektrotechnikus

A fotó forrása: 

https://www.vajma.info/cikk/kultura/7830/Szabo-Jozsef-torokkanizsai-helytortenesznek-iteltek-oda-a-Szenteleky-dijat.html?fb_comment_id=181092625348700_397891

Az általános iskolát Törökkanizsán, a középiskolát Zentán (1975) végzi. 1976-tól elektrotechnikus a törökkanizsai Aleva Élelmiszeripari Vállalatnál. Helytörténeti írásait a Bácsország és a Létünk közli.

Szerkesztői munkásság
Szabadka újkori Iványija (Emlékezés)
(Híd. 2013/3.)
Szerző
Idősebb és ifjabb Stadler Aurél
(Üzenet. 2000/4–6.)
Szerző
Levelezésben állt kora jelentős íróival. In. Magyar Szó. 2013. január 12–13.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Szabó József: Tallián Emil, a világutazó vadász. In. Bácsország. 23002/10–12.
Szerző
Elolvasom
Válogatás az OSZK külföldi könyvgyarapodásából – Vajdaság. Szabó József: Tallián Emil, a világutazó vadász

Válogatás az OSZK külföldi könyvgyarapodásából – Vajdaság

Szabó József

Tallián Emil, a világutazó vadász/ Szabó József. – Újvidék : Családi Kör, 2002. - 329 p. ; ill.- 24 cm
ISBN

A 2002-ben, a Vajdaságban megjelent könyvek közül a legszebb kiadású könyvnek Szabó József Tallián Emilról szóló könyve bizonyult. A kötet, amely a szabadkai Grafoprodukt nyomdában készült, elnyerte a Magyar Művelődési Szövetség díját.

Tallián Emil főszolgabíró kalandos élete akkor került az érdeklődés homlokterébe, amikor 2001-ben Törökkanizsán megrendezték a Tallián Emil-emlékkiállítást, ahol a látogató megismerhette a világutazó vadász trófeáit, 700 eredeti fényképet és az Útinaplóját (1906).

A 2002-es évet akár Tallián Emil évnek is nevezhetjük, mert a Vajdaságban két eseménnyel is megemlékeztek róla: Előbb a törökkanizsai parkban fölavatták és felszentelték Tallián Emil Sava Halugin szobrász által felújított szobrát. (A szobrot a szintén bánáti születésű Szentgyörgyi István készítette el 1914-ben.). A másik megemlékezést Szabó József helytörténeti kutató Tallián életét bemutató szép, átfogó, könyvének megjelenése jelentette.

Ki volt valójában Tallián Emil? Ahogy a könyv szerzője a bevezetőben írja „Tallián fényes társadalmi karriert futott be, munkásságának nagyobb részét a törökkanizsai járásnak, valamint szülőhelye dolgos népének áldozta. A legnagyobb feltűnést mégis vadászútjai keltették.“ Szabó bevallja, hogy számára a legnagyobb problémát a trófeák fölkutatása jelentette, szerencsére a múzeumok szakosztályai a segítségére siettek : „Föltárták előttem az eddig féltve őrzött raktárakat és így sokszor ösztönösen azonosítani tudtam egyes trófeák kilétét.“ Szorgalmas, másfél évtizedes kutatómunkával a szerzőnek sikerül fellelnie e törökkanizsai főszolgabíró egykori trófea-gyűjteményének fennmaradt darabjait, az elveszettnek hitt fényképgyűjtemény egy részét, továbbá megtalálta vadászkalandjairól írt kötetet is. Szabó József a könyv bevezetése után feltárja a Tallián család eredetét, azután következnek a világutazó vadász útjainak leírásai: Bombaytól Kalkuttáig, Brazíliától Afrikáig. Tallián minden utazását gondosan, néha évekig tartó munkával szervezte meg. Bár a XX. században kalandos élete feledésbe merült, most a róla szóló könyv felelevenítette érdekes életét. A könyv szerb és angol nyelvű rezümével zárul.

                                                                                                                                                                                                          (Hargitai Gáborné)

Díjak, ösztöndíjak