Skip to main content

Szabó Palócz Attila

szpray
Sarnyai Ödön
író

Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Zentán végzi. 1997-ben az újvidéki Művészeti Akadémián szerez oklevelet.

Megfeleltetési kényszer – Útszéli bujálkodások Rebekával, avagy harsány merengés Csík Mónika Hattyúnyakú című kötete felett
(Sikoly. 2013/37.)
Somogyi Pál feltámadása. In. Magyar Szó. 2013. január 21.
Horvát szerzők németül. Hangoskönyv. A válogatásba bekerültek a szomszédos országok alkotói is. In. Magyar Hírlap. 2008. május 2.
A kereszteket jelölő vonalkód. Kontra Ferenc: Drávaszögi keresztek. In. Magyar Hírlap. 2009. március 16.
Isten lelke lebeg a vizek felett (Bognár Antal: Tartozás)
(Sikoly. 2012/31–32.)
Syrmium, vajh, mit jelenthet? (Csorba Béla: Orális élvezetek)
(Sikoly. 2009/18.)
Egyéb tevékenység
A borítón felhasznált alkotás
Illusztrátor
A borítón felhasznált alkotás