Skip to main content

Szabó Szilvia (Dakos Szabó Szilvia)

tanulmányíró
tanár

Az általános iskolát Pacséron, a gimnáziumot Szabadkán (2001) végzi. 2007-ben tanári oklevelet szerez az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén. 2008-ban Újvidéken szerez irodalomtudományi mesterfokozatot (A hovatartozási struktúrák elbeszélése a jelenkori magyar prózában). 2008-tól Újvidéken PhD-hallgató. 2008 és 2009 között magyartanár Nagykikindán. 2009-től 2010-ig tanársegéd az újvidéki Magyar Tanszéken. 2010-ben Norvégiába költözik.

Kiadványok
Antológiák, tanulmánykötetek
A testi szubjektivitás mint a perszonális tér artikulációja. Testsémák. Domonkos István Önarckép novellával c. kötetében.
(Híd. 2011/8–9., p. 51–67.)
Szerző
Két emlékező/önértelmező nő diskurzusa
(Híd. 2007/9., p. 36–47.)
Szerző
A csalá(r)dtörténetek poétikája
(Híd. 2007/1.)
Szerző
Az öneszmélés módozatai Fehér Ferenc 1946 és 1954 közötti lírájában
(Híd. 2012/4.)
Szakirodalom az alkotóról
Otthon szövegekben és kultúrákban