Skip to main content

Szekeres László

régész

A fotó forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szekeres_L%C3%A1szl%C3%B3_(r%C3%A9g%C3%A9sz)

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1950) Szabadkán végzi. 1957-ben szerez egyetemi oklevelet a ljubljanai Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszékén. 1957-től 1960-ig tiszteletdíjas régész, 1960-tól 199-ig és 1996-tól 1997-ig munkatárs, igazgató a szabadkai Városi Múzeumban. 1995 és 1997 között a szabadkai önkormányzat tisztviselője. 2003-tól nevét a „Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló” Szekeres Alapítvány őrzi.

Sajtó alá rendezte
Göröngyös utakon járva
(Üzenet. 1975/4.)
Legfontosabb építészeti emlékeink egyikéről
(Üzenet. 1986/1–2.)
In memoriam Nagy Sándor (1912–1995)
(Híd. 1995/10–11.)
Új mozaikkockák (Vékony László: Egy olasz polihisztor a Kárpát-medencében)
(Üzenet. 1985/11.)
Szakirodalom az alkotóról
Egy toponomasztikai adattárról
Szerző
Szekeres László: Szabadkai helynevek (Helytörténeti kézikönyv)
Amit a régész kiás (Szekeres László: Amit az idő eltemetett)
A „művészietlen lapályon” mégis sok az emlék (Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában)
Szerző
Hiánypótló helynévtár (Szekeres László: Középkori települések Észak-Bácskában)
Isten ostoráról tárgyilagosan
Szerző
A hunok a régészet tükrében (Szekeres László: A hunok és Attila)
Szerző
Amikor egy világjáró hazatalál (Vojnits Oszkár: Afrikai út 1884)
Szerző
A kanizsai község régészeti leleteinek első áttekintése (Szekeres László: Kanizsa múltja a régészeti leletek fényében)
Szerző
Múltunk tárgyi bizonyítéka (Szekeres László: A kishorgosi templomrom ásatásáról)
Szekeres László (1931–1997)
Szerző
Szekeres László (1931–1997)
Szerző