Skip to main content

Szeli István

akadémikus
irodalomtörténész
kritikus
egyetemi tanár

A fotó forrása: Szeli István: A 90 éves Szeli István könyvei. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.

Az elemi iskolát és az algimnáziumot Zentán, a főgimnáziumot (1942) Szabadkán végzi. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–szerb szakán kezdi, de a második világháború miatt nem fejezheti be. 1960-ban az ELTE-n diplomázik. 1962-ben Újvidéken az irodalomtudomány doktora lesz (Hajnóczy József és a magyar jakobinus mozgalom délszláv vonatkozásai). 1945-től a Magyar Szó újságírója. 1945-től 1946-ig gimnáziumi tanár Zentán. 1947-től 1948-ig tanár Újvidéken az algimnáziumban és a tanítóképzőben. 1949 és 1956 között igazgató Zentán a gimnáziumban. 1956-tól 1958-ig tanfelügyelő a zentai járásban. 1958 és 1960 között továbbképzésen van Pesten. 1960-tól 1962-ig Újvidéken a Tartományi Pedagógiai Intézet tanácsosa. 1962 és 1983 között előadó, 1964-től egyetemi rendkívüli tanár, 1974-től egyetemi rendes tanár az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1969 és 1979 között a Hungarológiai Intézet (névcsere után 1976-tól 1979-ig a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének) igazgatója. 1969 és 1979 között a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei (névcsere után, 1976/26–27: a Hungarológiai Közlemények) fő- és felelős szerkesztője.

Fordításkötetek
Párhuzamos glosszák. Egy könyvhöz és egy folyóirathoz
(Híd, 66. évfolyam, 2. szám, 2002. február, 240-245. oldal)
Szerző
A kultúra éltető műhelyéből, 1995. In: Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Nem költői megjegyzések egy költeményre
(Híd. 1962/3., p. 231–235.)
Szerző
Történő történelem. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Szerző
Domonkos István: Tessék engem megdicsérni. In. Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, Újvidék. 1981.
Szerző
Megélt történelem. In. Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Újvidék. 1977.
Szerző
Kiragadott pillanat. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Csépe Imre: Tarisznyás emberek. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Csépe Imre: Fehér csönd. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
In memoriam Dávid András. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Szerző
Debreczeni Józsefről. Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Vallomás a műről. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Önmagán túlmutató kiadvány (Kiss Gusztáv–Farkas Attila: A Híd repertóriuma 1976–2001)
(Híd. 2005/12.)
Szerző
Fehér Ferenc: Álom a dűlőutak szélén. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
„Múlass velem soká, szelíd emlékezet”
(Magyar Szó. 1989. augusztus 5.)
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Az összehasonlító irodalom egy változatáról
(Üzenet. 1972/8–9.)
Szerző
Madáchtól Czóbel Minkáig
(Magyar Szó. 1985. június 29.)
Szerző
Válaszok Gartner Éva kérdéseire. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1968/2.
Szerző
A műközpontú szemlélet kérdésköre. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Az életmű etikai tartalma. Bosnyák István doktori értekezéséről. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szakkönyv mindennapi használatra
(Híd. 1984/11.)
Szerző
Könyvtörténetünk újabb fejezete
(Híd. 2001/3.)
Szerző
Herceg Jánosról – az idők forgatagában. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A Gogoland ürügyén. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1992.
Szerző
Egy életmű nyomában
(Magyar Szó. 1994. május 7.)
Szerző
Herceg János értekező prózája. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001.
Szerző
A bibliográfia dicsérete
(Üzenet. 1974/7–8.)
Szerző
Kultúránk alapító-építő résztvevője
(Magyar Szó. 1999. december 4.)
Szerző
Lapmonográfia (Hornyik Miklós : A Délbácska története (1920–1929)
(Híd. 1987/12.)
Szerző
Töprengő sorok kultúrtörténetünk félmúltjáról
(Híd. 1993/3.)
Szerző
A Lentségi arcképcsarnok ürügyén
(Híd. 2001/11–12.)
Szerző
Történelemszemléletünkkor – immár sokadszor
(Híd. 2004/9.)
Szerző
Egy nyelvművelő könyv lehetséges olvasata
(Híd. 2003/11.)
Szerző
Kossa Jánosról egy túlélő pályatárs
(Híd. 2007/4.)
Szerző
Önmagán túlmutató kiadvány
(Híd. 2005/12.)
Szerző
Laták István. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Köynvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Búcsú a költőtől
(Magyar Szó. 1997. június 3.)
Szerző
Lőrinc Péter: Alakok. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szellemi környezetrajz – felsőfokon. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy regény nyelvi tanulságai. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
A hetvenéves Németh István
(Híd. 2000/8.)
Szerző
Az olvasó hangja
(Híd. 2002/7.)
Szerző
Milkó Izidor. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Népszerűsítő iskolatörténet?
(Híd. 1984/10.)
Szerző
A kristálytiszta költői tudat versei
(Híd. 2006/9.)
Szerző
A szintézis felé
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
Sinkó Ervin. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
„Éneklőből énektanár”. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Sulhóf József. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Vonások B. Szabó György portréjához. In. Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szenteleky irodalomszemlélete. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Sáfárkodásunk a hagyatékkal. In. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1986.
Szerző
Szirmai Károly: Már nem jön senki. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Hitelesebb Petőfi-képet! (Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken)
(Híd. 1993/1–2.)
Szerző
Börcsök Erzsébet. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Thurzó Lajos. In. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1986.
Szerző
Tolnai Ottó: Sirálymellcsont. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Önismereti kalauz (Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya)
(Híd. 1985/3.)
Szerző
Reális vagy irreális (Varga Zoltán: Leszámolás)
(Híd. 1987/6.)
Szerző
Írta (mondta) és hitte Vébel Lajos. In. 7 Nap. 1984. november 16.
Szerző
Iskolatörténet – mai tanulságokkal. Virág Gábor: A topolyai iskolák története (1750–1944). In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A tárca mint életmű
(Magyar Szó. 1988. június 18.)
Szerző
Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
A lélek hamleti állapota. Ács Károly: Ráklépésben, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1995. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Kulturális horizontunk tágítása. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Bori Imre: Az ember keresése. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
In memoriam Dávid András
(Híd. 1996/8–9.)
Szerző
Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai
(Magyar Szó. 1975. október 18.)
Szerző
Vallomás a Műről
(Híd. 1976/4.)
Szerző
Nem költői megjegyzések egy költeményre. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség (Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő)
(Híd. 1995/12.)
Szerző
Egy félbehagyott mondatról
(Magyar Szó. 1975. július 15.)
Szerző
Gál László (1902–1975). In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Személyre szabott humor
(Magyar Szó. 1985. július 13.)
Szerző
Adalék műveltségképünk anatómiájához
(Magyar Szó. 1994. augusztus 27.)
Szerző
Az alkotás, a befogadás és a megőrzés kultúránk életfolyamataiban. Gerold László: Meglelt örökség, Forum Könyvkiadó, 1994. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Nyelvi egészségtan (Gubás Jenő: Egészség[ügy]ünk nyelve – nyelvünk egészsége)
(Híd. 1993/7–8.)
Szerző
Nyelvi egészségtan. Gubás Jenő: Egészség(ügy)ünk nyelve - nyelvünk egészsége, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Megfigyelések egy poéma szövegéről (Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért)
(Híd. 1991/7–8.)
Szerző
Megfigyelések egy poéma szövegéről. Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért (Emberféltő irat, két részben), Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1991. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Herceg Jánosról — az idők forgatagában
(Üzenet. 1989/7–9.)
Szerző
A Gogoland ürügyén (Herceg János regényének kritikai megítélése elé)
(Híd. 1992/9.)
Szerző
Herceg János értekező prózája
(Hungarológiai Közlemények. 1999/3–4.)
Szerző
Lapszéli és lapalji jegyzetek Hock Rezső kérdőmondatához
(Új Symposion. 1989/286.)
Szerző
Feltételes megállóhely (A hatvanéves Juhász Géza köszöntése)
(Üzenet. 1984/12.)
Szerző
Feltételes megállóhely. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A Barbaricum élményhátteréről (Jung Károly: Barbaricum)
(Híd. 1992/1–2.)
Szerző
Barbaricum. In. Szeli István: A peremkultúra élettana. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Akadémiai Kiadó, Újvidék, Budapest, 1993.
Szerző
Egy repertórium alkalmából (Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968–1983)
(Híd. 1985/6.)
Szerző
Írók és vadászok (Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók)
(Híd. 1988/4.)
Szerző
Írók és vadászok. Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy egész intézmény munkáját végezte
(Magyar Szó. 2005. október 15–16.)
Szerző
Komáromi József Sándor. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Koncz István: Átértékelés. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Magánbeszéd Korom Tiborról. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Szerző
Kossa János köszöntése
(Magyar Szó. 1970. október 10.)
Szerző
Kossa János köszöntése. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
A nyelvművelő Kossa János. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Bibliografija radova akademika Ištvana Selija. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, Újvidék, 2010.
Szerző
Egy tankönyv kapcsán. In. 7 Nap. 1956. január 15.
Szerző
Hajnóczy és a délszlávok. In. Századok. 1969/1.
Szerző
Példák és bizonyosság. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok II. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Szeli István: Utak egymás felé. In. Irodalmi Szemle. 1970/9.
A gyökerek tudatosítása (Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Szerző
A cselekvés segítőtársa (Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Peremjelenségek – törvényszerűségek. In. Magyar Szó. 1975. február 1.
Szerző
Az egyéniség nyomában, avagy híd a közélet és a tudomány között. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Az önállósodás útján (Tanulmánykötetek a Vajdaságból). In. Alföld. 1975/3.
Szerző
Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalomi Újvidék, 1974. Fórum K. 278 l.
Szerző
Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom
Szerző
Ellenerők. In. Könyvvilág. 1986. április 9.
Ember és mű. Szeli István tanulmányai XIX. századi irodalmunkról. In. Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
Írások évfordulókra (Adalékok Szeli István irodalomszemléletéhez)
Szerző
Szeli István élete és munkái (bibliográfia)
Delelőn. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Az alapozó. In. Hornyik Miklós: Titokfejtők. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Szerző
A tudománypolitikus számadása (Szeli Istvan: Történő történelem)
Szerző
Portrékísérlet – portrévázlat (Szeli István: Történő történelem)
Szeli István: Mikroközösségünk kulturális életének mozgásirányai. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Szeli István „tojástánca”. In. Képes Ifjúság. 1982. május 19.
Történő történelem. In. Forrás. 1982/10.
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. In. Forrás. 1983/12.
Szerző
Adalékok a nemzetiségtudományhoz. Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Szeli István tanulmánya. In. Szakolczay Lajos: A csavargó esztétikája. Balassi Kiadó, Budapest, 1996.
Nyelvhasználat és nyelvi felelősség
Szerző
Egy könyv tanulságai (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája)
Szerző
Tudomány és önismeret. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1986.
Szerző
Közösségi sorsvállalás valahol Európa szélén. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Szabálytalan történelem. In. Dolgozók. 1988. december 29.
Szerző
Panel-portré. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A filológusi vizsgálódás izgalmával. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A peremkultúra élettana. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Az eszmetörténész Szeli István
Szerző
A teljes igazság felé. In. 7 Nap. 1991. december 6.
Szerző
A térképrajzoló irodalomtörténész. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Szeli István köszöntése Szabadkán. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Tudás és szenvedély. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Az irodalomtörténész álma. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Kölcsönhatások és különbözések (Szeli István: A peremkultúra élettana)
Szerző
Örökhagyó szellemi ősünk. In. Magyar Szó. 1996. április 6.
Szerző
Őszintén és alázattal. In. Magyar Szó. 1997. december 13.
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Két félidő az irodalmi peremlétben, avagy Szeli István, a kritikus
Szerző
Önéletrajz tájképpel és arcképekkel
Szerző
Az irodalmi és a nyelvi műveltség szószólója (Szeli István életének kilencvenedik évfordulójára)
Szerző
Vízió, valóság, utópia. Szeli Tanár Úr és a Magyar Tanszék
Szerző
Interjúk