Skip to main content

Szeli István

akadémikus
irodalomtörténész
kritikus
egyetemi tanár

A fotó forrása: Szeli István: A 90 éves Szeli István könyvei. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.

Az elemi iskolát és az algimnáziumot Zentán, a főgimnáziumot (1942) Szabadkán végzi. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–szerb szakán kezdi, de a második világháború miatt nem fejezheti be. 1960-ban az ELTE-n diplomázik. 1962-ben Újvidéken az irodalomtudomány doktora lesz (Hajnóczy József és a magyar jakobinus mozgalom délszláv vonatkozásai). 1945-től a Magyar Szó újságírója. 1945-től 1946-ig gimnáziumi tanár Zentán. 1947-től 1948-ig tanár Újvidéken az algimnáziumban és a tanítóképzőben. 1949 és 1956 között igazgató Zentán a gimnáziumban. 1956-tól 1958-ig tanfelügyelő a zentai járásban. 1958 és 1960 között továbbképzésen van Pesten. 1960-tól 1962-ig Újvidéken a Tartományi Pedagógiai Intézet tanácsosa. 1962 és 1983 között előadó, 1964-től egyetemi rendkívüli tanár, 1974-től egyetemi rendes tanár az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1969 és 1979 között a Hungarológiai Intézet (névcsere után 1976-tól 1979-ig a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének) igazgatója. 1969 és 1979 között a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei (névcsere után, 1976/26–27: a Hungarológiai Közlemények) fő- és felelős szerkesztője.

Fordításkötetek
Párhuzamos glosszák. Egy könyvhöz és egy folyóirathoz
(Híd, 66. évfolyam, 2. szám, 2002. február, 240-245. oldal)
Szerző
A kultúra éltető műhelyéből, 1995. In: Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Nem költői megjegyzések egy költeményre
(Híd. 1962/3., p. 231–235.)
Szerző
Történő történelem. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Szerző
Domonkos István: Tessék engem megdicsérni. In. Történő történelem. Forum, Újvidék. 1981.
Szerző
Megélt történelem. In. Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Újvidék. 1977.
Szerző
Kiragadott pillanat. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Csépe Imre: Tarisznyás emberek. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Csépe Imre: Fehér csönd. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
In memoriam Dávid András. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Szerző
Debreczeni Józsefről. Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Vallomás a műről. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Önmagán túlmutató kiadvány (Kiss Gusztáv–Farkas Attila: A Híd repertóriuma 1976–2001)
(Híd. 2005/12.)
Szerző
Fehér Ferenc: Álom a dűlőutak szélén. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
„Múlass velem soká, szelíd emlékezet”. In. Magyar Szó. 1989. augusztus 5.
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Az összehasonlító irodalom egy változatáról
(Üzenet. 1972/8–9.)
Szerző
Madáchtól Czóbel Minkáig. In. Magyar Szó. 1985. június 29.
Szerző
Válaszok Gartner Éva kérdéseire. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1968/2.
Szerző
A műközpontú szemlélet kérdésköre. In. Hosszú útnak pora... 1991. Újvidék.
Szerző
Az életmű etikai tartalma. Bosnyák István doktori értekezéséről. In. Történő történelem. 1981. Újvidék.
Szerző
Szakkönyv mindennapi használatra
(Híd. 1984/11.)
Szerző
Könyvtörténetünk újabb fejezete
(Híd. 2001/3.)
Szerző
Herceg Jánosról – az idők forgatagában. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A Gogoland ürügyén. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1992.
Szerző
Egy életmű nyomában. In. Magyar Szó. 1994. május 7.
Szerző
Herceg János értekező prózája. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001.
Szerző
A bibliográfia dicsérete
(Üzenet. 1974/7–8.)
Szerző
Kultúránk alapító-építő résztvevője. In. Magyar Szó. 1999. december 4.
Szerző
Lapmonográfia (Hornyik Miklós : A Délbácska története (1920–1929)
(Híd. 1987/12.)
Szerző
Töprengő sorok kultúrtörténetünk félmúltjáról
(Híd. 1993/3.)
Szerző
Történelemszemléletünkkor – immár sokadszor
(Híd. 2004/9.)
Szerző
Egy nyelvművelő könyv lehetséges olvasata
(Híd. 2003/11.)
Szerző
Kossa Jánosról egy túlélő pályatárs
(Híd. 2007/4.)
Szerző
Önmagán túlmutató kiadvány
(Híd. 2005/12.)
Szerző
Laták István. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Köynvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Búcsú a költőtől. In. Magyar Szó. 1997. június 3.
Szerző
Lőrinc Péter: Alakok. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szellemi környezetrajz – felsőfokon. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy regény nyelvi tanulságai. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
A hetvenéves Németh István
(Híd. 2000/8.)
Szerző
Az olvasó hangja
(Híd. 2002/7.)
Szerző
Milkó Izidor. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Népszerűsítő iskolatörténet?
(Híd. 1984/10.)
Szerző
A kristálytiszta költői tudat versei
(Híd. 2006/9.)
Szerző
A szintézis felé
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
Sinkó Ervin. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
„Éneklőből énektanár”. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Sulhóf József. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Vonások B. Szabó György portréjához. In. Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szenteleky irodalomszemlélete. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Sáfárkodásunk a hagyatékkal. In. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1986.
Szerző
Szirmai Károly: Már nem jön senki. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Hitelesebb Petőfi-képet! (Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken)
(Híd. 1993/1–2.)
Szerző
Börcsök Erzsébet. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Thurzó Lajos. In. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1986.
Szerző
Tolnai Ottó: Sirálymellcsont. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Önismereti kalauz (Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya)
(Híd. 1985/3.)
Szerző
Reális vagy irreális (Varga Zoltán: Leszámolás)
(Híd. 1987/6.)
Szerző
Írta (mondta) és hitte Vébel Lajos. In. 7 Nap. 1984. november 16.
Szerző
Iskolatörténet – mai tanulságokkal. Virág Gábor: A topolyai iskolák története (1750–1944). In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A tárca mint életmű
(Magyar Szó. 1988. június 18.)
Szerző
Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
A lélek hamleti állapota. Ács Károly: Ráklépésben, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1995. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Bibliografija radova akademika Ištvana Selija. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, Újvidék, 2010.
Szerző
Egy tankönyv kapcsán. In. 7 Nap. 1956. január 15.
Szerző
Hajnóczy és a délszlávok. In. Századok. 1969/1.
Szerző
Példák és bizonyosság. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok II. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Szeli István: Utak egymás felé. In. Irodalmi Szemle. 1970/9.
A gyökerek tudatosítása (Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Szerző
A cselekvés segítőtársa (Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Peremjelenségek – törvényszerűségek. In. Magyar Szó. 1975. február 1.
Szerző
Az egyéniség nyomában, avagy híd a közélet és a tudomány között. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Az önállósodás útján (Tanulmánykötetek a Vajdaságból). In. Alföld. 1975/3.
Szerző
Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalomi Újvidék, 1974. Fórum K. 278 l.
Szerző
Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom
Szerző
Ellenerők. In. Könyvvilág. 1986. április 9.
Ember és mű. Szeli István tanulmányai XIX. századi irodalmunkról. In. Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
Írások évfordulókra (Adalékok Szeli István irodalomszemléletéhez)
Szerző
Szeli István élete és munkái (bibliográfia)
Delelőn. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Az alapozó. In. Hornyik Miklós: Titokfejtők. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Szerző
A tudománypolitikus számadása (Szeli Istvan: Történő történelem)
Szerző
Portrékísérlet – portrévázlat (Szeli István: Történő történelem)
Szeli István: Mikroközösségünk kulturális életének mozgásirányai. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Szeli István „tojástánca”. In. Képes Ifjúság. 1982. május 19.
Történő történelem. In. Forrás. 1982/10.
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. In. Forrás. 1983/12.
Szerző
Adalékok a nemzetiségtudományhoz. Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Szeli István tanulmánya. In. Szakolczay Lajos: A csavargó esztétikája. Balassi Kiadó, Budapest, 1996.
Nyelvhasználat és nyelvi felelősség
Szerző
Egy könyv tanulságai (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája)
Szerző
Tudomány és önismeret. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1986.
Szerző
Közösségi sorsvállalás valahol Európa szélén. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Szabálytalan történelem. In. Dolgozók. 1988. december 29.
Szerző
Panel-portré. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A filológusi vizsgálódás izgalmával. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A peremkultúra élettana. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Az eszmetörténész Szeli István
Szerző
A teljes igazság felé. In. 7 Nap. 1991. december 6.
Szerző
A térképrajzoló irodalomtörténész. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Szeli István köszöntése Szabadkán. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Tudás és szenvedély. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Az irodalomtörténész álma. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Kölcsönhatások és különbözések (Szeli István: A peremkultúra élettana)
Szerző
Örökhagyó szellemi ősünk. In. Magyar Szó. 1996. április 6.
Szerző
Őszintén és alázattal. In. Magyar Szó. 1997. december 13.
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Két félidő az irodalmi peremlétben, avagy Szeli István, a kritikus
Szerző
Önéletrajz tájképpel és arcképekkel
Szerző
Az irodalmi és a nyelvi műveltség szószólója (Szeli István életének kilencvenedik évfordulójára)
Szerző
Vízió, valóság, utópia. Szeli Tanár Úr és a Magyar Tanszék
Szerző
Interjúk