Skip to main content

Szeli István

akadémikus
irodalomtörténész
egyetemi tanár
kritikus

A fotó forrása: Szeli István: A 90 éves Szeli István könyvei. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.

Az elemi iskolát és az algimnáziumot Zentán, a főgimnáziumot (1942) Szabadkán végzi. Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–szerb szakán kezdi, de a második világháború miatt nem fejezheti be. 1960-ban az ELTE-n szerez diplomát. 1962-ben Újvidéken az irodalomtudomány doktora lesz (Hajnóczy József és a magyar jakobinus mozgalom délszláv vonatkozásai). 1945-től a Magyar Szó újságírója. 1945-től 1946-ig gimnáziumi tanár Zentán. 1947-től 1948-ig tanár Újvidéken az algimnáziumban és a tanítóképzőben. 1949 és 1956 között igazgató Zentán a gimnáziumban. 1956-tól 1958-ig tanfelügyelő a zentai járásban. 1958 és 1960 között továbbképzésen van Pesten. 1960-tól 1962-ig Újvidéken a Tartományi Pedagógiai Intézet tanácsosa. 1962 és 1983 között előadó, 1964-től egyetemi rendkívüli tanár, 1974-től egyetemi rendes tanár az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. 1969 és 1979 között a Hungarológiai Intézet (névcsere után 1976-tól 1979-ig a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének) igazgatója. 1969 és 1979 között a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei (névcsere után, 1976/26–27: a Hungarológiai Közlemények) fő- és felelős szerkesztője.

Mellszobrát 2021-ben avatták fel a Zentai Gimnázium épületében.

Fordításkötetek
Párhuzamos glosszák. Egy könyvhöz és egy folyóirathoz
(Híd, 66. évfolyam, 2. szám, 2002. február, 240-245. oldal)
Szerző
A kultúra éltető műhelyéből, 1995. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997.
Szerző
Nem költői megjegyzések egy költeményre
(Híd. 1962/3., p. 231–235.)
Szerző
Történő történelem. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 1981.
Szerző
Domonkos István: Tessék engem megdicsérni. In. Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, Újvidék. 1981.
Szerző
Megélt történelem. In. Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Újvidék. 1977.
Szerző
Kiragadott pillanat. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Csépe Imre: Tarisznyás emberek. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Csépe Imre: Fehér csönd. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
In memoriam Dávid András. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Szerző
Debreczeni Józsefről. Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Vallomás a műről. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Önmagán túlmutató kiadvány (Kiss Gusztáv–Farkas Attila: A Híd repertóriuma 1976–2001)
(Híd. 2005/12.)
Szerző
Fehér Ferenc: Álom a dűlőutak szélén. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Fehér Ferenc: Delelő. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
„Múlass velem soká, szelíd emlékezet”
(Magyar Szó. 1989. augusztus 5.)
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Az összehasonlító irodalom egy változatáról
(Üzenet. 1972/8–9.)
Szerző
Madáchtól Czóbel Minkáig
(Magyar Szó. 1985. június 29.)
Szerző
Válaszok Gartner Éva kérdéseire. In. Irodalomtörténeti Közlemények. 1968/2.
Szerző
A műközpontú szemlélet kérdésköre. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Az életmű etikai tartalma. Bosnyák István doktori értekezéséről. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szakkönyv mindennapi használatra
(Híd. 1984/11.)
Szerző
Könyvtörténetünk újabb fejezete
(Híd. 2001/3.)
Szerző
Herceg Jánosról – az idők forgatagában. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A Gogoland ürügyén. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1992.
Szerző
Egy életmű nyomában
(Magyar Szó. 1994. május 7.)
Szerző
Herceg János értekező prózája. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001.
Szerző
A bibliográfia dicsérete
(Üzenet. 1974/7–8.)
Szerző
Kultúránk alapító-építő résztvevője
(Magyar Szó. 1999. december 4.)
Szerző
Lapmonográfia (Hornyik Miklós : A Délbácska története (1920–1929)
(Híd. 1987/12.)
Szerző
Töprengő sorok kultúrtörténetünk félmúltjáról
(Híd. 1993/3.)
Szerző
A Lentségi arcképcsarnok ürügyén
(Híd. 2001/11–12.)
Szerző
Történelemszemléletünkkor – immár sokadszor
(Híd. 2004/9.)
Szerző
Egy nyelvművelő könyv lehetséges olvasata
(Híd. 2003/11.)
Szerző
Kossa Jánosról egy túlélő pályatárs
(Híd. 2007/4.)
Szerző
Önmagán túlmutató kiadvány
(Híd. 2005/12.)
Szerző
Laták István. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Köynvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Búcsú a költőtől
(Magyar Szó. 1997. június 3.)
Szerző
Lőrinc Péter: Alakok. In. Szeli István: Történő történelem Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szellemi környezetrajz – felsőfokon. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy regény nyelvi tanulságai. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
A hetvenéves Németh István
(Híd. 2000/8.)
Szerző
Az olvasó hangja
(Híd. 2002/7.)
Szerző
Milkó Izidor. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Népszerűsítő iskolatörténet? (Pálinkás József: Walter magisztertől a tudományegyetemig)
(Híd. 1984/10.)
Szerző
A kristálytiszta költői tudat versei
(Híd. 2006/9.)
Szerző
A szintézis felé
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
Sinkó Ervin. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
„Éneklőből énektanár”. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Sulhóf József. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Vonások B. Szabó György portréjához. In. Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Szenteleky irodalomszemlélete. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Sáfárkodásunk a hagyatékkal. In. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1986.
Szerző
Szirmai Károly: Már nem jön senki. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Hitelesebb Petőfi-képet! (Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken)
(Híd. 1993/1–2.)
Szerző
Börcsök Erzsébet. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Thurzó Lajos. In. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1986.
Szerző
Tolnai Ottó: Sirálymellcsont. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Önismereti kalauz (Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya)
(Híd. 1985/3.)
Szerző
Reális vagy irreális (Varga Zoltán: Leszámolás)
(Híd. 1987/6.)
Szerző
Írta (mondta) és hitte Vébel Lajos. In. 7 Nap. 1984. november 16.
Szerző
Iskolatörténet – mai tanulságokkal. Virág Gábor: A topolyai iskolák története (1750–1944). In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
A tárca mint életmű
(Magyar Szó. 1988. június 18.)
Szerző
Ács Károly: Ének füstje, füst éneke. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
A lélek hamleti állapota. Ács Károly: Ráklépésben, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1995. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Kulturális horizontunk tágítása. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Bori Imre: Az ember keresése. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
In memoriam Dávid András
(Híd. 1996/8–9.)
Szerző
Az esztétikai és a politikai cselekvés dokumentumai
(Magyar Szó. 1975. október 18.)
Szerző
Vallomás a Műről
(Híd. 1976/4.)
Szerző
Nem költői megjegyzések egy költeményre. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Költői ihletettség – verses díszművesség (Fehér Ferenc: Erdőtlen erdő)
(Híd. 1995/12.)
Szerző
Egy félbehagyott mondatról
(Magyar Szó. 1975. július 15.)
Szerző
Gál László (1902–1975). In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Személyre szabott humor
(Magyar Szó. 1985. július 13.)
Szerző
Adalék műveltségképünk anatómiájához
(Magyar Szó. 1994. augusztus 27.)
Szerző
Az alkotás, a befogadás és a megőrzés kultúránk életfolyamataiban. Gerold László: Meglelt örökség, Forum Könyvkiadó, 1994. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Nyelvi egészségtan (Gubás Jenő: Egészség[ügy]ünk nyelve – nyelvünk egészsége)
(Híd. 1993/7–8.)
Szerző
Nyelvi egészségtan. Gubás Jenő: Egészség(ügy)ünk nyelve - nyelvünk egészsége, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Megfigyelések egy poéma szövegéről (Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért)
(Híd. 1991/7–8.)
Szerző
Megfigyelések egy poéma szövegéről. Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért (Emberféltő irat, két részben), Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1991. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Herceg Jánosról — az idők forgatagában
(Üzenet. 1989/7–9.)
Szerző
A Gogoland ürügyén (Herceg János regényének kritikai megítélése elé)
(Híd. 1992/9.)
Szerző
Herceg János értekező prózája
(Hungarológiai Közlemények. 1999/3–4.)
Szerző
Lapszéli és lapalji jegyzetek Hock Rezső kérdőmondatához
(Új Symposion. 1989/286.)
Szerző
Feltételes megállóhely (A hatvanéves Juhász Géza köszöntése)
(Üzenet. 1984/12.)
Szerző
Feltételes megállóhely. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
A Barbaricum élményhátteréről (Jung Károly: Barbaricum)
(Híd. 1992/1–2.)
Szerző
Barbaricum. In. Szeli István: A peremkultúra élettana. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Akadémiai Kiadó, Újvidék, Budapest, 1993.
Szerző
Egy repertórium alkalmából (Káich Katalin: Az intézeti kiadványok repertóriuma 1968–1983)
(Híd. 1985/6.)
Szerző
Írók és vadászok (Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók)
(Híd. 1988/4.)
Szerző
Írók és vadászok. Kalapis Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók. In. Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1997.
Szerző
Egy egész intézmény munkáját végezte
(Magyar Szó. 2005. október 15–16.)
Szerző
Komáromi József Sándor. In. Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1969.
Szerző
Koncz István: Átértékelés. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Magánbeszéd Korom Tiborról. In. Szeli István: Emlékezések könyve. Vallomás, tanúság, számadás. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2001.
Szerző
Kossa János köszöntése
(Magyar Szó. 1970. október 10.)
Szerző
Kossa János köszöntése. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
A nyelvművelő Kossa János. In. Szeli István: Hosszú útnak pora... Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1991.
Szerző
Szellemi környezetrajz – felsőfokon (Magyar László: Életek, iratok – iratok, életek)
(Híd. 1995/6.)
Szerző
Egy regény nyelvi tanulságai
(Híd. 1957/3–4.)
Szerző
A kultúra éltető műhelyéről (Németh Ferenc: Bittermann Károly és a szabadkai nyomdászat kezdetei)
(Híd. 1995/10–11. sz.)
Szerző
A létezés költői válaszai
(Híd. 1964/2.)
Szerző
A létezés költői válaszai. In. Szeli István: Történő történelem. Tanulmányok, kritikák, cikkek. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1981.
Szerző
Történelemszemléletünkről – immár sokadszor (Pejin Attila: A zentai zsidóság története)
(Híd. 2004/9.)
Szerző
„Éneklőből énektanár”
(Magyar Szó. 1987. március 28.)
Szerző
Sulhóf József könyvéről és az ifjúsági regényről
(Magyar Szó. 1962. február 18.)
Szerző
B. Szabó György: Régi magyar irodalom I. rész
(Magyar Szó. 1960. szeptember 25.)
Szerző
Sáfárkodásunk a hagyatékkal
(Híd. 1983/9.)
Szerző
Kiragadott pillanat (Bányai János: Kisebbségi magyaróra)
(Híd. 1997/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Hajnóczy és a délszlávok. In. Századok. 1969/1.
Szerző
Példák és bizonyosságok
Szerző
A tragédia útjai (Szeli István: Utak egymás felé. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1969.)
Szerző
Szeli István: Utak egymás felé
Szerző
Szeli István: Utak egymás felé. In. Irodalmi Szemle. 1970/9.
Szeli István
Szerző
Szintetikus szempontok (Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Peremjelenségek – törvényszerűségek
Szerző
Az önállósodás útján (Tanulmánykötetek a Vajdaságból). In. Alföld. 1975/3.
Szerző
Az egyéniség nyomában avagy híd a közélet és a tudomány között
Szerző
Szeli István: Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalomi Újvidék, 1974. Fórum K. 278 l.
Szerző
Irodalmi nevelésünk érdekében (Dr. Bori Imre – Dr. Szeli István: Az irodalom könyve a középiskolák I. osztálya számára)
Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom
Szerző
A nemzetiségi kultúra peremjellegének megszüntetése
Szerző
A jugoszláviai magyar kultúra nagykorúsága (István Seli: Građansko nasleđe u socijalističkoj kulturi Mađara u Jugoslaviji i njegovo prevazilaženje)
Szerző
A gyökerek tudatosítása (Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Szerző
Írások évfordulókra (Adalékok Szeli István irodalomszemléletéhez)
Szerző
Szeli István élete és munkái (bibliográfia)
Mikroközösségünk kulturális életének mozgásirányai (Szeli István tudományos kutatásairól)
Szerző
Történelem: emberi tartalmak
Szerző
A tudománypolitikus számadása (Szeli Istvan: Történő történelem)
Szerző
Portrékísérlet – portrévázlat (Szeli István: Történő történelem)
A múlt sohasem zárulhat le
Mikroközösségünk kultúrájáról nagy összefüggésekben
Szerző
Szeli István „tojástánca”
Történő történelem. In. Forrás. 1982/10.
Szerző
Szeli István: Történő történelem
Szerző
Nemzetiségi kultúránk múltja és jelene
Szerző
Művelődésszociológiai alapvetés (Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában)
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. In. Forrás. 1983/12.
Szerző
Az egyéniség nyomában, avagy híd a közélet és a tudomány között. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Szeli István: Mikroközösségünk kulturális életének mozgásirányai. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Adalékok a nemzetiségtudományhoz. Szeli István: A magyar kultúra útjai Jugoszláviában
Szerző
Nyelvművelő füzetek (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája; Penavin Olga: Nyelvjárás és köznyelv)
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában
A cselekvés segítőtársa (Szeli István: Nemzeti irodalom – nemzetiségi irodalom)
Igény és felelősség
Szerző
Nyelvhasználat és nyelvi felelősség
Szerző
Ellenerők. In. Könyvvilág. 1986. április 9.
Egy könyv tanulságai (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája)
Szerző
Tudomány és önismeret. Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1986.
Szerző
Közösségi sorsvállalás valahol Európa szélén (Szeli István: Az erózió ellen)
Szerző
Szabálytalan történelem
Szerző
Az alapozó. In. Hornyik Miklós: Titokfejtők. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1988.
Szerző
Panel-portré (Szeli István: Így hozta a történelem...)
Szerző
Közösségi sorsvállalás valahol Európa szélén. In. Mák Ferenc: A magam iskolája. A hontalanság esszéi. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1990.
Szerző
Az eszmetörténész Szeli István
Szerző
A filológusi vizsgálódás izgalmával (Szeli István: Hosszú útnak pora...)
Szerző
A térképrajzoló irodalomtörténész
Szerző
A teljes igazság felé
Szerző
Szeli István: A peremkultúra élettana
Szerző
Szeli István: A peremkultúra élettana
Szerző
Kölcsönhatások és különbözések (Szeli István: A peremkultúra élettana)
Szerző
Ember és mű. Szeli István tanulmányai XIX. századi irodalmunkról. In. Gerold László: Meglelt örökség. Tanulmányok, esszék, kritikák a XIX. századi magyar irodalomról, színházról, hagyományról és modernségről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
Örökhagyó szellemi ősünk
Szerző
Értékőrzés Bárczi Géza módján
Szerző
A tudós ifjúkora
Szerző
A magyar kultúra útjai Jugoszláviában. Szeli István tanulmánya. In. Szakolczay Lajos: A csavargó esztétikája. Balassi Kiadó, Budapest, 1996.
A térképrajzoló irodalomtörténész. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Szeli István köszöntése Szabadkán. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Tudás és szenvedély. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
Az irodalomtörténész álma. In. Bányai János: Kisebbségi magyaróra. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1996.
Szerző
„Őszintén és alázattal”
Delelőn. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Emlékezzünk
Szerző
Szeli Istvánról egészen személyesen
Szerző
Az emlékezés formái
Szerző
Ó, azok a hatvanas évek... Szeli István születése napjára
Szerző
Példák és bizonyosságok. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok II. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Bibliografija radova akademika Ištvana Selija. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, Újvidék, 2010.
Szerző
Elolvasom
Szeli István
Szerző

Szeli István

Az idén, 2011-ben tölti be kilencvenedik életévét az akadémikus, irodalomtörténész, kritikus, pedagógus Szeli István, akinek szakterülete az összehasonlító irodalomtudomány, a jugoszláviai magyar irodalom története, a felvilágosodás és a romantika szellemi áramlatai, bölcs főhajtással vette tudomásul, hogy a kutatómunka is lehetővé teszi, hogy művek, tanulmányok, esszék, kritikák és egyéb cikkek segítségével mélyen belelássunk a feneketlen kutakba, és megtaláljuk bennük a humánumot. Idézzük hát Bányai János beszédéből/köszöntőjéből, amely 1991-ben hangzott el a szabadkai Életjel rendezvényén: ''Ily szabadító könyvek Szeli István könyvei mind sorra: a Bevezetés az irodalomelméletbe (1955), a Hajnóczy és a délszlávok (1965), az Utak egymás felé (1969), a Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom (1974), a Történő történelem (1981), Az erózió ellen (1986), a Hosszú útnak pora... (1991), hogy csak a legfontosabbakat említsük, nem feledkezve meg természetesen a nevével jelzett antológiákról, tankönyvekről, szerb nyelvű kötetekről és az életutat áttekintő interjúkötetekről sem. Ez nem mellékterméke a mindenséget vállaló írónak, a szolgálatot és feladatot teljesítő tanárnak, a tudomány és a kultúra szellemi irányítójának. Olyan művek ezek, amelyekben Szeli István Arany Jánosról szóló gondolatai ismerhetőek fel, melyek szerint a történelem tapasztalata arra tanított meg bennünket, hogy az élet vállalása éppoly bátorság, mint az életet odavető romantikusaké, és hogy egy kevésbé sodró és áradó, de a partot nemcsak romboló, hanem építő költészet nem okvetlenül és eleve alacsonyabb rendű amannál...”
Dr. Szeli István - a Mindenható éltesse még nagyon sokáig, és tanítsák a jövőben is gondolatát, mely szerint a történelem az, ami visszavonhatatlanul lezajlott, és csak egyféleképpen. A történelem a tények története, az, amit nem lehet megmásítani, ami befejezett és visszavonhatatlan. A történelemtudomány megpróbálja ezt a véglegesen lezárt múltat megvilágítani a maga objektív eszközeivel. A doktor úr, tanár úr azonban azt is tudta, hogy a történetírás sok tényezőtől függ, sok tényező befolyásolja.
Bordás Győző Szeli István 88. születésnapján eleget tett annak a felkérésnek, hogy bemutassa az irodalomtörténész válogatott írásait tartalmazó Tájkép- és portrévázlatok Zenta honlapjára című kiadványát (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet). Bordás Győző felszólalását ezzel a mondattal zárta: ''Mert mára már alig van a Kárpát-medencében klasszikusabb filosz, mint Szeli István Tanár úr!” Gerold László recenzensi ajánlatásából: '',Zentai osztálytalálkozót hívott össze Szeli István, a zentai művelődési élet örökös tiszteletbeli osztályfőnöke, és a névsorból kiderül: remek osztálya volt/van Zentának...”
A doktor úrnak, a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem egykori hallgatójának csak azt kívánhatjuk, hogy a szellem védőpajzsával dolgozzon tovább a ''rend” megbontói ellen, s ne váljon meg legendás aktatáskájától, ne veszítse el az élet és a rendületlen munka minőségébe vetett hitét és szenvedélyességét...

Két félidő az irodalmi peremlétben, avagy Szeli István, a kritikus
Szerző
Önéletrajz tájképpel és arcképekkel
Szerző
Az irodalmi és a nyelvi műveltség szószólója (Szeli István életének kilencvenedik évfordulójára)
Szerző
Vízió, valóság, utópia. Szeli Tanár Úr és a Magyar Tanszék
Szerző
Panel-portré. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A filológusi vizsgálódás izgalmával. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A peremkultúra élettana. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Búcsúzunk Szeli Istvántól
Szerző
In memoriam Szeli István (1921–2012)
Szerző
Tanítványok vagyunk. Szeli István (1921–2012)
Szerző
Elolvasom
Zenta tudós szülöttjéről
Szerző

Zenta tudós szülöttjéről

Szeli István akadémikus, irodalomtörténész-professzor mellszobránál

Szeli István pontosan száz évvel ezelőtt, szeptember 11-én, a zentai csata évfordulóján született, majd az elemi iskolát és az algimnáziumot is itt végezte el, hogy a szabadkai főgimnáziumban való érettségi után 1942-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–szerb szakán kezdje meg egyetemi stúdiumait, amelyeket a háború megszakított ugyan, s majd csak 1960-ban tudja befejezni. Közben 1945-től a Magyar Szó újságírója, majd tanár és tanfelügyelő Zentán és Újvidéken, sőt 1949 és 1956 között ennek a tanintézetnek, mármint a zentai gimnáziumnak az igazgatója is. Pesti tanulmányainak befejeztével és a Hajnóczy József és a magyar jakobinus mozgalom délszláv vonatkozásairól írott disszertációjával az irodalomtudományok első vajdasági magyar doktorává avatták, s természetesen ettől kezdve az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének a XIX. századi magyar irodalmat és stilisztikát oktató tanára. Közben 1969-ben megalapítja és vezeti a Hungarológiai Intézetet, s annak a tanszékbe való beolvadása után tanszékvezető-igazgatója is. 1979-től a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, sőt titkára, időközben pedig alelnöke a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak, főszerkesztője a Hungarológiai Közleményeknek, tagja a Forum Könyvkiadó és a Híd folyóirat tanácsának… Mindemellett zsűrizik, közéleti szerepeket vállal, ír irodalmi, kapcsolat- és kultúrtörténeti, nyelv- és kisebbségpolitikai könyveket, tanulmányokat, kritikákat, cikkeket. Mindezt példázza a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia kiadásában, tudós professzorunk kilencvenedik születésnapjára, tehát a pontosan tíz évvel ezelőtt megjelentetett bibliográfia, amely 166 oldalon közölt köteteit, tankönyveit, tanulmányait, kritikáit (itt jegyezzük meg, hogy a több mint ezer bibliográfiai egységet tartalmazó szakmai jegyzékből az is kiderül: mintegy hetven vajdasági könyvről írt értő kritikát), cikkeit, köszöntőit és beszédeit, interjúit, fordításait tartalmazza, méltón regisztrálva Szeli István impozáns, tematikáját tekintve kultúránkban mindeddig egyedülálló életművét, azt a sokféle elvégzett faladatot, amit gyakorta elsőként vállalt és szolgálatként áldozattal teljesített.  

Elnézést, ha eddig hosszasabban időztem az életrajzi adatok tömkelegében, de ez az ünnepi pillanat alkalom arra, hogy felidézzük a már elfeledett, vagy éppen feledésbe merülő, mindenesetre fontos életrajzi tényeket, amelyekből a tudományos munkásság is sarjad. Egykori tanársegéde, majd kollégája, Gerold László írta a kilencvenedik születésnapi köszöntőjében, hogy „…ez az impozáns életmű, amely, mint élete, szüntelenül ki volt szolgáltatva a történelem szeszélyeinek és kihívásainak, létrejött, önmagában is tiszteletet ébreszt és parancsol mindannyiunkban, akik itt kisebbségi létben élünk, éltünk és igyekszünk megmaradni, sőt, ahogy mondják, sikerült valamit letenni az asztalra.” Talán épp a történelemtől való fokozott függéssel magyarázható, hogy tanulmányaiban, könyveiben Szeli István mindig egyszerre gondolt a történelmi múltra és perspektívára, azokra a történelem meghatározta kihívásokra, feladatokra és kötődésekre, melyekről egy kisebbségi tudós, tanár, íróember, ha tudja, mi a helye közösségében, nem feledkezhet meg.

Nyilván nem közhely, ha azt mondjuk, íróember számára a legnagyobb elismerés, ha halála után is olvassák, idézik. Szeli tanár úr könyvei, tankönyvei ma is ugyanúgy használatban vannak, mint megírásuk pillanatában voltak, s mint egykori tanítványa állítom: tőle tanultunk irodalomszeretetet, tőle tanultuk, mi is az irodalom értésének a módja, mi a műben a dialektika, mi az esztétikum, tehát a szabadság és a korlátozottság, az igazság és a hamisság közötti értékszint, s tanultunk meg könyvtárat használni, amire eleinte fittyet hánytunk, s csak később értettük meg, mire is hívta föl a figyelmünket.

Szeli tanár úr rendkívüli megfigyelő volt, szinte belelátott a műbe, amihez hozzájárult, hogy egyéniségében is bölcs és türelmes ember, tanár volt. Ezt tanúsítják tanulmányai, amelyekből kiderül, mindig is a keresést tartotta életprogramjának, akkor is, amikor Hajnóczy koráról értekezett, Madách Imre vagy Székács János és Halász Gábor munkásságát értékelte, de akkor is, amikor csak a rá jellemző nem hivalkodó módon, az anyanyelvi erózió ellen emelte föl szavát.

Tekintettel arra, hogy itt Zentán leplezzük le néhány percen belül a mellszobrát, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy hány és hány Zentához is kötődő író és művész portréját is megörökítette. S miért? Ő maga adta meg a választ Herceg János egyik kérdésére válaszolva, mondván: Zentán is bő negyven év „suhant át a fejem fölött – s az ottani négy évtized élményanyaga, annak minősége, atmoszférája emberformáló erők voltak”. Tehát zentai volt és maradt mindhalálig Szeli István, s méltón érdemli meg e szobrot az, aki már „szobrot állított” például Majtényi Mihálynak, Dudás Gyulának, Thurzó Lajosnak, Morvai Istvánnak, Guelmino Sándornak, a képzőművész Tóth Józsefnek, Ács Józsefnek és Benes Józsefnek, egykori tanítványának, majd pályatársának, Bori Imrének, a népi hagyományokat, élceket, anekdotákat begyűjtő Tőke Istvánnak, a tanártárs Tóth Horgosi Pálnak, vagy a zentai kötődésű szerb íróknak, zenészeknek, képzőművészeknek, mint Jovan Muškatirovićnak, Jovan Đorđevićnek, Stevan Sremacnak, Vladimir Nikolićnak, Slavnić Nestornak… S aztán itt sorjázhatnának Zenta, vagy Zenta környéki költői, költő-tanítványai, a már említetteken kívül, Fehér Kálmán, Tolnai Ottó, Sinkovits Péter, Balogh István, Tari István, Beszédes István…  Nem véletlenül mondtuk többen is a Zenta honlapjára írt kötetei kapcsán, miszerint Szeli István, a zentai művelődési élet örökös tiszteletbeli osztályfőnöke is lett azzal, hogy nem mindennapi osztálytalálkozót hívott össze, a névsorból kiderül, remek „osztálya” volt, van Zentának, vidékünk leginkább Tisza-partiként ismert városának.

S akkor, ha már a Tiszát említettük, mondjuk el azt is, nagyobb szerelmesét a Tisza-verseknek is nehezen találnánk nála, hiszen ő volt az, aki remek tanulmányában „hajózott” végig a Tisza-költészetben egészen Bessenyeitől, hogy azokban Petőfi Tiszájának előzményeit fedezze föl, de közben fölhívja figyelmünket Csokonai verseire, majd jut el a nyugatosokhoz, Juhász Gyuláig és Adyig, s értékelte Fehér Ferenc, Domonkos István és Koncz István, valamint az ugyancsak zentai kötődésű Stevan Raičković hömpölygő Tisza-asszociációit.

Nem hagyhatjuk szó nélkül e jeles napon azt sem, hogy emlékezetesek maradnak Szeli Istvánnak a „Ceruzasorai” a zentai csatáról, ő örökítette meg leghűbben a Kukucska világát, írt szomorú levelet a „szülőföld metamorfózisáról”, Valkay Zoltán könyve nyomán építészetileg barangolta be a teljes várost, Stevan Kragujević–Šticával pedig a fotós szemével láttatja mindazt, amit itt érdemes szemrevételezni… Egyszóval Zenta történetének és jelenének hiteles krónikásává is vált tudós tanárunk.

E vázlatos portré alapján is azt ajánlom, nyomatékosan is azt ajánlom a kedves zentai irodalom szakos pedagógusoknak, hogy az itt bejáratot kapott mindhárom középiskola tanulóinak, akik számtalanszor vetnek majd egy-egy pillantást e Szilágyi László alkotta mellszoborra, ezen a napon, tehát szeptember 11-én, tartsanak egy Szeli Istvánról szóló irodalomórát, és közvetítsék azokat az értékeket számukra, amelyeket tudós akadémikusunk ránk hagyott.

(Elhangzott Zentán, 2021. szeptember 11-én. Bordás Győző Szeli István egykori tanítványa, majd könyveinek szerkesztője és kiadója volt, aki a hetvenes évek elejétől a halála napjáig nemcsak munkatársi, hanem szinte baráti kapcsolatban is állt vele)

Egy tankönyv kapcsán
Szerző
Interjúk
Az eredmény meglepő
A hazai magyar tudományos élet fellendítését szolgáljuk
Egy évtized tanulságainak tükrében
Szerző
A kifogásolt pedagógiai gyakorlat
Szerző
Félévszázados lemaradást kell pótolnunk
Szerző
A harmonikus szellemi fejlődés szükségessége
Szerző
A szintézisteremtés és a szükség között
Szerző
Intézmények nélkül nincs kultúra
Szerző
Dr. Szeli Istvánt Vajdaság Felszabadulási Díjával tüntették ki
Szerző
A hallgatókat bevonják a kultúrmunkába
Szerző
A magiszterképzés jövőjéről
Szerző
A kisebbségi kultúrától a nemzetiségi kultúráig
Szerző
Tudomány és közélet
Formálódó igények
Tudomány és politika (beszélgetés a Híd-díjas Szeli Istvánnal)
Szerző
Az életrajztól a mai életünk rajzáig
Szerző
Valóságérzékelés és önismeret
A játéktól és szórakozástól az „aktív sportolásig”
Szerző
A szellemi értékek leromlása ellen
Szerző
Így hozta a történelem... Interjú Szeli István akadémikussal. I. rész
Szerző
Így hozta a történelem... Interjú Szeli István akadémikussal. II. rész
Szerző
Így hozta a történelem... Interjú Szeli István akadémikussal III. rész
Szerző
A tüneti kezeléshez társuljon az okfeltárás is
Szerző
Értelmiség és kisebbség (Interjú Szeli Istvánnal)
A kultúra mint sorsvállalás
Kartag Nándor interjúja Szeli Istvánnal I.
Szerző
Kartag Nándor interjúja Szeli Istvánnal II.
Szerző
Történelmi értékrendek sokoldalú kifejezése
Elolvasom
Isten éltesse, Tanár úr!
Szerző

Isten éltesse, Tanár úr!

Alkalmi beszélgetés dr. Szeli Istvánnal

Az egyetemen még szerencsém volt dr. Szeli István előadásait hallgatni. Soha nem jött készü­letlenül, soha nem olvasott fel, mindig az épp arra az órára elkészített anyagot adta elő, hozzátéve, hogy hol lehet még ennek utánanézni. Ha azt hallom, hogy valaki előad, nekem mindig a tanár úr jut eszembe. Meg az jut eszembe, hogy amikor, egyetlenegyszer, a tanár úr be­jött, és mi csak azt éreztük, hogy nem olyan gördülékeny minden, mint azelőtt, felkelt és elnézést kért, hogy nem tudja megtartani az előadást. A Szeli”, tőlünk, harmadévesektől! Csöndben és zavartan tudomásul vettük. Csak most tudom, hogy ehhez mekkora lelkiismeret és erő kellett, hogy „a Szeli”, aki a XIX. század irodalmából bárhogy előadhatott volna, s mi zöldfülűek észre sem vettük volna, hogy „nincs formában”, mégis megtette azt, hogy nem ereszkedett önmaga mér­céi alá!

Mostanában köszönthetjük majd a tanár urat 70. születésnapja alkalmából. De a beszélgetés nemcsak ezért készült.

– Tanár úr legutóbbi kötete, A hosszú útnak pora... nemcsak a múlt­ról szól, hanem a jelennek is. A törté­netírás és a történelemtudomány ma egybefolyik, talán nem véletlenül?

– A történelem az, ami visszavonhatatla­nul lezajlott és csak egyféleképpen. A tör­ténelem a tények története, az, amit nem lehet megmásítani, ami befejezett és vis­szavonhatatlan. A történelemtudomány meg­próbálja ezt a véglegesen lezárt múltat megvilágítani a maga objektív eszközeivel. A történetírás azonban sok mindentől függ és nagyon sok tényező befolyásolja. Én úgy fogom fel, hogy a történelem maga a múlt valósága, a történettudomány az em­ber tudata erről a valóságról, a történetírás pedig e tudat tükröztetése, tehát egyéni interpretáció.

– Pedig napjainkban is éppen az folyik, a történetem átírása!

– Az emberi szűklátókörűség, önkény és értelmetlenség megnyilvánulása ez, ami körülvesz bennünket Sajnos. A tények be­széde egyre halkabb. Én azokat próbáltam megszólaltatni e könyvemben. Ha már a történelmet nem lehet teljesen rekonstruál­ni, akkor legalább ahhoz tartsuk magun­kat, amit a tudomány kétségtelenül tisztá­zott.

Én irodalom- és művelődéstörténettel foglalkoztam mindmáig. Ezen a téren is sok a deformáció. Sajnos napjainkban is, amikor pedig azt mondjuk, hogy felülvizs­gáljuk a tudományban is jelentkező ideoló­giai torzításokat. Ennek ellenére, azt kell mondani, hogy ez nem sikerült, úgy egé­szében véve. Van egy illetlen köznapi sza­vunk: a túllihegés. Igyekezetünkben, hogy tévedéseinket helyrehozzuk, olykor túllö­vünk a célon. Néha az az érzésem, hogy például magát az ideológiai kényszerek el­leni tiltakozást avatjuk egyfajta ideológiává. Vagy hogy most mindent át kell értékel­nünk, újra kell kezdenünk.

– Mire érti ezt tanár úr, hogy a kommunista múltban is voltak pozitív eredmények a tudományban?

– Nem, nem arra gondolok. Csak ép­pen nem lenne helyes a múltat úgy egé­szében véve lesöpörni az asztalról, semmis­nek tekinteni, mindent megtagadni. Abból megint csak egyoldalúság születik. Ebből már volt részünk. Az objektivitás az, amire én hivatkozom a történelemtudományban. A kellő mértéktartás.

– Az objektivitás a jelenben is hi­ánycikk.

– Sajnos, hiányzik a jelenben is, s ebből az igazságtalanságok hosszú sora keletke­zik. Nem szeretnék személyes példákat fel­hozni, de különösen az utóbbi néhány évben, gyakran tapasztalhattam egykori te­vékenységemnek olyan megítélését, hogy az sokszor megalkuvó, kiegyező tendenciá­kat hordozott magában. Főleg 1989-ben jelentek meg ilyen cikkek. A nyelvművelés bizonyos régebbi formáiról például olyan vélemények is elhangzottak, hogy azok nemcsak elvetendők, hanem egyenesen károsak is voltak a múltban. De a Hunga­rológiai Intézetben végzett munkámról is akadt ilyen vélemény. Ezt az akkori mun­kásságomat az akkori rezsim részben elfo­gadta, részben tolerálta, sőt elismerte. Nem látott benne sok kivetnivalót. És most azt hallom vissza, hogy ez kokettálás volt a rezsimmel, megalkuvás, kézfogás és békülés az akkori hatalommal. Ez kellemetlenül érinti az embert, mert én úgy éltem le ezt a hetven esztendőt, abban a tudatban, hogy azért mégsem múlt el ennyire hiába­valóan és feleslegesen. Még ha félsikerrel is, de valamit talán mégis produkáltam.

– A tanár úr nevéhez igen sok tevékenység beindítása fűződik, és igen sok műfajhoz nyúlt avatott kéz­zel.

– Nyilván nem alaptalanul bíztak meg annyi esetben vezetéssel, de a „pozíciók­ban” sokan mást láttak! Mostanában ezért nem is szeretek a nyilvánosság elé lépni.

– Kevés az univerzális tanáregyé­niség az egyetemen, aki az előírta­kon kívül többet is ad a hallgatók­nak. Miért?

– Az univerzális jellege a munkámnak a helyzetből adódott. Induláskor jó néhány tárgyra nem volt tanár az egyetemen. Hi­ányzott a folklorista, a művelődéstörténész stb. Tehát bele kellett ásni magam sok új területbe. Nem vagyok nyelvész, de például a nyelvújítással, a nyelvi mozgalmak törté­netével is bőven foglalkoztam, mert ez az irodalomtörténet s az egyetemes mű­velődés tartozéka is. Így voltam még sok mindennel, amiből szubjektíve az az érzé­sem támadt, hogy nem vagyok semminek a szakértője, de mindenhez értek egy ki­csit. Nem hiszem, hogy ez a felsőfokú oktatásban ideális tanártípus lenne. Persze vannak előnyei is az ilyen munkásságnak. Többfelé nyílik az ember szeme, nagyobb a horizont előtte, szemben a szűk szaktu­domány emberével, aki csak egy irányban lát. Talán épp ez volt az oka, hogy nem tartottam életemben egyetlen olyan órát sem, amire nem készültem volna fel, gon­dos jegyzetekkel, a vonatkozó irodalom feltüntetésével, egyszóval, felszereltem úgy, ahogy ezen a szinten elvárták az embertől. Az egyetemen eltöltött több mint húsz esztendő alatt sok mindennel foglalkoztam, még módszertant is előadtam, stilisztikát, műfajelméletet, esztétikát, s persze irodalomtörténetet. Sinkó halála után át kellett venni a felvilágosodás és a romantika kor­szakát, addig főleg elmélettel foglalkoztam. A mi helyzetünk olyan volt, ami arra kényszerített, hogy egy kicsit mindenesek le­gyünk. Szerencsésebb tájakon, boldogabb vidékeken a szó legteljesebb értelmében szakszerűen foglalkozhatnak tárgyukkal az emberek. Nekünk menet közben kellett a tudományokat magunkra szedni. Talán szerencsésebb ez a mai nemzedék, mert beleáshatja magát egy szűkebb területbe, és így szakmailag többet tud produkálni, mint mi akkor, amikor tényleg mindennel kellett foglalkoznunk. De talán ennek is voltak előnyei, és lehet, hogy ez az embertí­pus több haszonnal működhetett, mint a szaktudománnyal elsáncolt ember.

– Van-e utód?

– Igen, örülök, hogy itt igen tehetséges fiatalemberek vannak, akik megállják a he­lyüket. Énvelem a Tanszék már csak a saját múltját tudja mérni, amit ugyan nem lehet mindig kirakatba tenni, de aminek megvolt a maga szépsége, a maga küzdel­mes és eredményes múltja is.

– Köszönöm szépen, tanár úr az alkalmi beszélgetést.

1991. július 3.