Skip to main content

Szloboda János

Szinta János
tanulmányíró
szerkesztő
pedagógus

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1953) Zentán végzi. Belgrádban medikushallgató, de tanulmányait félbehagyja. 1956-ban az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar–szerbhorvát szakán, majd 1963-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1956-tól 1961-ig Zentán általános iskolai tanár, 1961-től 1968-ig gimnáziumi tanár. 1968 és 1973 között fordító a Társadalombiztosító Intézetben. 1973-tól 1978-ig a mezőgazdasági kombinát üzemi lapjának lektora. 1978 és 1980 között a VSZAT Képviselőháza és Végrehajtó Tanácsa Hivatalos Lapjának lektora. 1980-tól 1987-ig a Vajdasági Bank – Zentai Alapbank fordítója. 1981-től a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének kiadásában megjelenő Zentai Füzetek és Zentai Monográfia Füzetek fő- és felelős szerkesztője.

Szerkesztői munkásság
Idejekorán jött – intés! (B. Foky István: Bezdáni versek)
(Üzenet. 1995/11.)
Szerző
Három regény. Összeroppanás, Csőd, Különszoba
(Híd. 1975/7–8.)
Szerző
Csóka könyve. Cs. Simon István: Virulsz-e még, szülőföldem?. In. Magyar Szó. 1997. november 22.
Szerző
Egy anekdotagyűjtemény margójára (Tőke István: Mosolygó Tisza mente)
(Üzenet. 1983/9.)
Szerző
Ami az anekdotáskönyvből kimaradt. In. Magyar Szó. 2001. július 7.
Szerző
Egy múzeumigazgató emlékezete. In. Magyar Szó. 2006. július 15–16.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
A zentai könyv. In. Magyar Szó. 1997. június 8.
Szerző