Skip to main content

Sztancsics András (Schwalb Endre)

publicista
jogász

Az elemit Újvidéken, a gimnáziumot (1932) Szabadkán végzi. A zágrábi Jogtudományi Karon 1937-ben oklevelet, majd 1939-ben jogi doktorátust szerez. A háború előtt ügyvédjelöltként dolgozik. 1941-tól 1946-ig katonatiszt, főleg külföldi szolgálatban van. 1946-tól a pancsovai ügyészségen dolgozik. 1950 és 1951 között a belgrádi Novo pokolenje, 1952 és 1956 között az újvidéki Testvériség-Egység Könyvkiadó munkatársa. 1956-tól 1958-ig az élelmezésipari intézetben van alkalmazásban. 1958 és 1973 között a Magyar Szó újságírója.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Kényszeredett humorizálás. In. Képes Ifjúság. 1968. január 27.
Szerző
Milyen humor?
Szerző
Vajdasági elbeszélők. In. Élet és Irodalom. 1968/11.
Szerző