Skip to main content

Takács Miklós

régész

A fotó forrása: http://www.magyarszemle.hu/szerzo/takacs_miklos

Az általános iskolát és a középiskola két osztályát Újvidéken, a gimnáziumot (1979) Szegeden végzi. 1984-ben szerez régészoklevelet az ELTE-n szerez. 1988-ban Budapesten régészetből doktorál (Cserépbográcsok az Árpád-kori Kárpát-medencében). 1993-ban megvédi a Kisalföld Árpád-kori és késő középkori falusias településeinek régészeti emlékeiről írt kandidátusi értekezését. 1995-ben elnyeri a kandidátusi címet. 2014-ben megvédi A középkor régészete az észak-balkáni térségben – párhuzamos és összehasonlító vizsgálat című akadémiai doktori értekezését, s elnyeri az MTA Doktora (Prof. Dr.) címet. 1992-től az MTA Régészeti Intézetének munkatársa, 1995-től főmunkatársa. 2002-től az ELTE Régészettudományi Intézetében tart előadásokat, szemináriumokat. Alapító tagja az ELTE Történettudományi Doktori Iskolájának. A kilencvenes évektől több jelentős régészeti feltárásban vesz részt, többek között 1990 és 1994 között az M1-es autópálya Győrszentiván–Hegyeshalom szakaszának építésekor. 2002 és 2006 között részt vesz az ausztriai Gnadendorfban osztrák–magyar kutatócsoport munkájában. 1998-tól 2001-ig Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül a Kárpát-medence és az Észak-Balkán középkori anyagi kultúrájának tanulmányozása céljából. 1999 és 2004 között az OTKA-pályázat keretei között folytat kutatómunkát. Munkái magyar és nemzetközi szaksajtóban jelennek meg, több magyar és nemzetközi tudományos konferencia résztvevője.

Szerkesztői munkásság
A hunok a régészet tükrében (Szekeres László: A hunok és Attila)
(Híd. 1986/1.)
Szerző
A kanizsai község régészeti leleteinek első áttekintése (Szekeres László: Kanizsa múltja a régészeti leletek fényében)
(Híd. 1987/5.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Új könyv Péterváradról. Takács Miklós: A bélakúti/péterváradi ciszterci monostor. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989.
Szerző
A vár lelke. In. 7 Nap. 1991. február 8.
Szerző
Legendák nélküli emlékezés?. In. Magyar Szó. 1991. április 6.
Szerző