Skip to main content

Thomka Beáta

irodalomtörténész
kritikus
tanulmányíró
szerkesztő
egyetemi tanár

Iskoláit Torontálvásárhelyen kezdte, gimnáziumi érettségit Újvidéken szerzett 1968-ban. Egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén végezte 1972-ben. 1968-tól 1983-ig az Új Symposion munkatársa. A folyóiratnál lektorként és titkárként is dolgozott.1975 és 1992 között az Újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanársegédje, docense, majd rendkívüli tanára. 1985-től az irodalomtudomány doktora (DSc). 1992-ben a Vrije Universiteit Amszterdam kutatója, 1992-től 1997-ig az ELTE Budapest oktatója, tudományos munkatársa. A Pécsi Tudományegyetemen 1991-től docensként, majd professzorként tevékenykedik 2018-ig, egyúttal a PTE Irodalomtudományi Doktori Program alapítója és az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője.

1993-ban az MTA tudomány kandidátusa, 1995-ben dr. habil címet szerez a Szegedi Tudományegyetemen.1999-ben az MTA doktora. Díjazták Sinkó-díjjal (1976), Soros kutatói ösztöndíjjal (1992), Tempus kutatói ösztöndíjjal (1992), Soros Alkotói díjjal (1996–1997), DAAD kutatói ösztöndíjjal pedig kétszer (1997, 2000) járt Berlinben. A Széchenyi Professzori Ösztöndíjat 1997 és 2000 között, a József Attila-díjat 1998-ban, az Év Könyve díját 2002-ben és 2018-ban, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét 2005-ben, a Balassa Péter-díjat 2008-ban, a Széchenyi-díjat 2009-ben érdemelte ki. Doctor Honoris Causa kitüntetést a finnországi Jyväskyläi Egyetemen kap (2009). 

Fordítóként jegyzett művek: 

Sveta Lukić: A mai intellektuális próza. Epikurosz Könyvek 1. Forum, Újvidék, 1985. 

Danko Grlić: Művészet, esztétika, tudomány. Epikurosz Könyvek 2. Forum, Újvidék, 1986. 

Jovica Aćin: Elhajlások. Válogatott esszék. Epikurosz Könyvek 4. Forum, Újvidék, 1989.  

 

(A portréfotót Végel Dániel készítette.)

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Thomka Beáta (szerk.): Domonkos-Symposion. Tanulmányok Domonkos István műveiről. Kijárat Könyvkiadó, Budapest. 2006.
Szerző
Létélmény és regényforma
(Új Symposion. 1979/176.)
Szerző
Töménység, szigorúság, fegyelem. In. Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár. Tanulmányok. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993.
Szerző
Ady-reminiszcenciák Gál László költészetében
(Hungarológiai Közlemények. 1978/36–37.)
Szerző
Herceg János prózája a harmincas években. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
A távollét szemantikája
(Híd. 1986/1.)
Szerző
Majtényi Mihály novellái. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Test és mozgás metafizikája
(Híd. 1991/4.)
Szerző
A Maurits-grafika képi azonossága. In. Thomka Beráta: Déli témák. Kultúrák között. zEtna Kiadó, Zenta, 2009.
Szerző
Megértés, önmegértés és a Maurits-grafika. In. Thomka Beráta: Déli témák. Kultúrák között. zEtna Kiadó, Zenta, 2009.
Szerző
Milkó Izidor irodalmi-publicisztikai határműfaja. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Sáfrány Imre könyveiről
(Új Symposion. 1973/93.)
Szerző
Sinkó Ervin korai regényei. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Egzisztenciális formateremtés. Szempontok az Áron szerelme olvasásához. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Szenteleky Kornél lírája, útirajzai. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Szirmai Károly novellái
(Híd. 1991/4.)
Szerző
Szirmai Károly novellái. In. Thomka Beáta: Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
A formafegyelem megszenvedettsége: Sziveri János: Bábel. In. Thomka Beáta: Áttetsző ​könyvtár. Jelenkor, Pécs, 1993.
Szerző
Test és szellem Bábelében. In. Thomka Beáta: Áttetsző ​könyvtár. Jelenkor, Pécs, 1993.
Szerző
Túl ama bizonyos ponton: Sziveri János: Magánterület. In. Thomka Beáta: Áttetsző ​könyvtár. Jelenkor, Pécs, 1993.
Szerző
Prózatörténeti vázlatok. Vajdasági regények, novellák a két háború között. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.
Szerző
Tolnai Ottó. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1994.
Szerző
Stratégia. A szembenézés vállalása. Csorba Béla költői világa. In. Magyar Szó. 1981. március 28.
Szerző
Töménység, szigorúság, fegyelem (Csorba Béla, Danyi Magdolna és Sziveri János versesköteteiről)
(Holmi. 1990/2.)
Szerző
Töménység, szigorúság, fegyelem. In. Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár. Tanulmányok. Jelenkor, Pécs, 1993.
Szerző
Töménység, szigorúság, fegyelem (Csorba Béla, Danyi Magdolna és Sziveri János versesköteteiről)
(Holmi. 1990/2.)
Szerző
Egzisztenciális formateremtés
(Új Symposion. 1976/140.)
Szerző
A befogadás kihívásai, 9.
(Jelenkor. 1992/1.)
Szerző
Töménység, szigorúság, fegyelem (Csorba Béla, Danyi Magdolna és Sziveri János versesköteteiről)
(Holmi. 1990/2.)
Szerző
Sziveri János: Bábel
(Híd. 1989/3.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Narráció és reflexió. In. Utunk. 1981/8., p. 8.
Szerző
Narráció és reflexió. In. Szabad Európa Rádió archívuma. 1981.
Szerző
Narráció és reflexió. In. Valóság. 1982/3., p. 111–113.
Szerző
Narráció és reflexió
Egy irodalomtörténeti anatómiáról. In. Üzenet. 1986/7–8., p. 484–485.
Szerző
"Forma és tartalom örök viszályában." Thomka Beáta A pillanat formái című könyve és a szépirodalomról való gondolkodás szakszerűsége. In. Életünk. 1988/6., p. 559–565.
Szerző
Lehajtott fejjel, felemelt szívvel
Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. In. BUKSZ. 1990/2., p. 258–259.
Szerző
Elméleti igényű áttekintés. In. Könyvkereskedés. Életjel Könyvek 70. Szabadka. 1997 ., 107–112.
Szerző
Egy kékharisnya följegyzéseiből. Juhász Erzsébet, Thomka Beáta.
Egy hiánypótló monográfia (Thomka Beáta: Mészöly Miklós). In. Kalligram, 1995/1., p. 66–70.
Ex libris. (Thomka Beáta: Beszél egy hang). In. Élet és Irodalom. 2001. augusztus 10.
Szerző
A szintézis megkísértései. (Thomka Beáta: Beszél egy hang).
Romtalanítás. Kijárat, Budapest. 2004., p. 277–281.
Az értekező dicsérete. Laudáció.
Szerző
Leltárba vett eszmélet (Thomka Beáta: prózai archívum. Szövegközi műveletek. Kijárat, Budapest, 2007.) In. Élet és Irodalom. 2007. április 27.
Íratlan poétika. Thomka Beáta köszöntése.
Szerző
Toporgás egy rongyszőnyegen (Thomka Beáta: Déli témák. Kultúrák között, zEtna, Zenta, 2009.)
Intercultural Identity in Beáta Thomka’s Literary Interpretations
Szerző
Változatok az üdvtörténetre. (Horváth Imre – Thomka Beáta válogatás, szerkesztés: Narratív teológia. Narratívák 9., Budapest, Kijárat Kiadó, 2010.)
Irodalom-e a tárca? Ketten egy új könyvről (Befejezetlen könyv. Szerkesztette Thomka Beáta. Kijárat Kiadó, Budapest, 2012.)
Szerző
Az idegenségtől a világirodalomig (Thomka Beáta: Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás).
Szerző
Élő regények és többnyelvű irodalomszemlélet. (Thomka Beáta: Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás)
Szerző
Átszövődések poétikája
Szerző
Regényfónia és irodalomkutatás. Thomka Beáta: Regénytapasztalat. Korélmény, hovatartozás, nyelvváltás)
Szerző
Interjúk
Térpoétika. Thomka Beátával beszélget Szirák Péter. Alföld, 1998/6, p. 38–50.
Szerző
Pályák emlékezete. Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal, Balassi Kiadó, Budapest, 2002., p. 179–193.
Szerző
Független szellemi pozíció. Ménesi Gábor beszélgetése. In. Thomka Beáta: Déli témák, zEtna, Zenta, 2009., p. 223–238.
Szerző
Na imie ma Balkany. Rozmawia Anna Górecka (Anna Górecka interjúja), Literatura na swiecie, 2009/5–6., p. 358–371.
Szerző
Varsói interjú. Anna Górecka beszélgetése. In. Thomka Beáta: Déli témák, zEtna, Zenta, 2009., p. 239–257.
Szerző
Eszmék szenzualitása. Nagy Boglárka beszélgetése Thomka Beátával. In. Kisantal T.—Mekis D. J.—P. Müller P.—Szolláth D. szerk. Thomka Symposion. Ünnepi kötet Thomka Beáta köszöntésére, Kalligram, Pozsony, 2009., p. 11–22.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak