Skip to main content

Tóth Ferenc

költő
drámaíró
néprajzkutató
pedagógus

Az általános iskolát Topolyán, a gimnáziumot (1960) Szabadkán végzi. 1964-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1975-ben Budapesten bölcsészdoktori fokozatot szerez, amit 1976-ban Újvidéken magiszteri diplomaként honosítanak. 1979-ben a BTK Oktatói Tudományos Tanácsa jóváhagyja doktori témáját (A satrincai ünnepélyek folklórjellege). 1965-től 1970-ig gimnáziumi tanár Topolyán. 1970 és 1980 között a Hungarológiai Intézet munkatársa. 1971-től 1972-ig posztgraduális tanulmányokat folytat Budapesten. Közlekedési balesetben veszti életét. 1981-ben Topolyán Tóth Ferenc-emléknapot tartanak. Megkoszorúzzák a sírját és a szülőházán levő emléktáblát (Dudás Sándor alkotása), valamint alkalmi műsorral emlékeznek rá. Topolyán utcát neveznek el róla.

Kiadványok
Fordításkötetek
További publikációk
Jób (rend. ifj. Szabó István). Szabadkai Népszínház, 1972.
Szakirodalom az alkotóról
Az egysíkúság jegyében. In. Képes Ifjúság. 1967. április 8.
Két fiatal vajdasági költő. In. Kortárs. 1968/8.
Szerző
Színműpályázat '70. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Időszerű gondolati dráma. Tóth Ferenc: Jób. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
A megokosodás tragédiája. In. Gerold László: Drámakalauz. Tanulmányok, esszék és színikritikák jugoszláviai magyar drámákról és előadásaikról. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Szerző
Tóth Ferenc: Jób. In. Bori Imre: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1973.
Szerző
Egy derűs költészetről. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Tóth Ferenc. In. 7 Nap. 1972. október 20.
Szerző
A kiáltozás napnyugta előtt c. vers elemzése. In. Magyar Szó. 1972. október 21.
Szerző
Tóth Ferenc: Jób etikája és bukása. In. Bosnyák István: Mű és magatartás. Esszék, kommentárok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1987.
A bizalom drámája (Tóth Ferenc ”Jób” című művéről)
Szerző
Jób kései gyermekei. Szabadkaiak Szegeden
Szerző
Tizenöt évi bizonytalankodás után. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Észak-Bánát hagyományvilága (Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában)
Tóth Ferenc: Kálmány Lajos nyomában (Az északbánáti népballadák élete). In. Forrás. 1978/1.
Szerző
Neoszecesszió?. In. Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1999.
Szerző
Balladás költészet (Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan)
Az itt-tartózkodás lehetőségei
Szerző
Szív és gondolat (Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan
Szerző
Tóth Ferenc (1940–1980)
Szerző
Tóth Ferenc (1940–1980)
Szerző
„Még nem készülök halni…”
Szerző
Halál a síkban
Szerző
Az idillkereső. Tóth Ferenc költészete. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Tóth Ferenc (Bio-bibliográfia)
Búcsú egy költőtől. Emlékezés Tóth Ferencre
Szerző
Önismeretünk gazdagítása (Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái)
Szerző
Topolyai népballadák (Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái)
Szerző
Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái. In. Forrás. 1983/9.
Szerző
Nemzedéki távlatból. Tóth Ferenc költészete. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
„Még nem készülök halni...”. In. Harkai Vass Éva: Sárszegtől délre. Négy portré. Lavik 92-Timp, Topolya, 2009.
Megszakított teljesség. In. Harkai Vass Éva: Sárszegtől délre. Négy portré. Lavik 92-Timp, Topolya, 2009.
Az idilltől a stilizációig. In. Harkai Vass Éva: Sárszegtől délre. Négy portré. Lavik 92-Timp, Topolya, 2009.
Járt s járatlan utakon. In. Harkai Vass Éva: Sárszegtől délre. Négy portré. Lavik 92-Timp, Topolya, 2009.
A békává változott királyfi (Tóth Ferenc: Önvédelem). In. Harkai Vass Éva: Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. Bírálatok, szövegértelmezések. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Kapcsolódó fotók
Díjak, ösztöndíjak