Skip to main content

Tóth-Glemba Klára

néprajzkutató
tisztviselő
pedagógus

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/4456/kozelet/229744/Hinni-szeretn%C3%A9m-hogy-van-es%C3%A9lye-a-megmarad%C3%A1sunknak.htm

Az általános iskolát Muzslyán, a gimnáziumot Nagybecskereken (1981) végzi. 1990-ben Újvidéken a BTK Szociológia Tanszékén diplomázik. 1993-ban Belgrádban magiszteri fokozatot szerez politikai tudományokból. 2011-ben Belgrádban politikai tudományokból doktorál (A vajdasági magyarok identitástudata és a kultúrpolitika). 1986-tól 1990-ig középiskolai tanár Újvidéken és Nagybecskereken. 1996 és 2009 között a Tartományi Kisebbségügyi Titkárság tanácsosa. 2009-től 2011-ig a Tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság titkárhelyettese. 2011-től a Tartományi Oktatásügyi Titkárság tanácsosa.

Volt egyszer egy Szociográfiai Műhely Vajdaságban
(Híd. 2015/1.)
Egyéb tevékenység