Skip to main content

Túri Gábor

Páter Gregoriánusz
költő
újságíró
műfordító

A fotó forrása: Hódi Sándor–Hódi Éva: Vajdasági magyar ki kicsoda. 2010. Széchenyi István Stratégiakutató Intézet, Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2011.

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1974) Zentán végzi. 1978-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1978-tól 1983-ig községi fordító Zentán. 1983-tól 1988-ig fordító a kanizsai politikai szervezetek szakszolgálatában. 1988 és 1993 között a Magyar Szó tudósítója. 1993-tól községi fordító Kanizsán. Az Orbis című kétnyelvű lap főszerkesztője, majd a magyar szövegek szerkesztője. Szerepel a Ver(s)ziók (1982) című antológiában.

Kiadványok
Szerkesztői munkásság
A prózai emléktől a szó csodájáig vagy még tovább
(Új Symposion. 1976/131., p. 2.)
Szerző
Versek „a magyar kisiskolásoknak” (Fehér Ferenc: Vándorfelhők)
(Híd. 1987/1.)
Szerző
Egy könyv tanulságai (Szeli István: Nyelvhasználatunk etikája)
(Híd. 1986/5.)
Szerző
Az összegezés könyve
(Híd. 1976/2.)
Szerző
A műfordítás mohikánja (Ács Károly: Kiásott kard)
(Híd. 1985/11.)
Szerző
Kisszerűség és bennfentesi önelégültség
(Új Symposion. 1975/121.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Bravúros szójátékok. In. Képes Ifjúság. 1983. november 16.
Szerző
Gyermekköltészetünk más-más ága, lombja (Brasnyó István: Szeretném, ha meghallgatnál; Túri Gábor: Jó étvágyat, Kaja Palil)
Szerző
Új színek a vajdasági magyar gyermeklírában (Túri Gábor: Jó étvágyat, Kaja Pali!; Csorba Béla: Tücsökmadarak a hóban; Tolnai Ottó: Elefántpuszi)
Szerző
Egy beleérző és ihletett műfordító (Túri Gábor műfordításairól)
Szerző