Skip to main content

Urbán János

költő
író
szerkesztő
újságíró

A fotó forrása: https://mek.oszk.hu/00000/00019/html/u/i013881.htm

Az elemi iskola hat osztályát Adán végzi, Szabadkán (1933–36) szabónak tanul, a polgárit magánúton Adán és Kanizsán (1944) végzi. 1946-tól 1947-ig Újvidéken az újságírói iskola hallgatója. 1937 és 1941 között szabóként dolgozik Újvidéken. 1946-ban Adán szabószövetkezetet alapít, és tudósítja a Magyar Szót. 1947-től 1949-ig a lap újvidéki, 1949-től 1984-ig szabadkai szerkesztőségének a munkatársa, szerkesztője. Az Életjel élőújság létrehozásának kezdeményezője. 1937-től a munkásmozgalom résztvevője, a Híd terjesztője, a szabadkai Munkásotthon szervezője. 1957 és 1970 között részt vesz az Életjel irodalmi élőújság szervezésében. 1978-től 1985-ig az Üzenet fő- és felelős szerkesztője. 2000 óta a hajdújárási könyvtár viseli Urbán János a nevét.

Fordításkötetek
Mayer Ottmár élete nyomában
(Létünk. 1986/5.)
Szerző
A tisztára mosott hit fényével
(Magyar Szó. 1969. július 5.)
Szerző
A kérdőjeles ember. In. Magyar Szó. 1976. április 23.
Szerző
Lázongástól a forradalomig
(Üzenet. 1983/3.)
Szerző
Ahogyan elődeink hódoltak Petőfinek ötven évvel ezelőtt Szabadkán. In. Magyar Szó. 1972. január 6.
Szerző
A való élet tükrözése. In. 7 Nap. 1985. május 31.
Szerző
Harcukról tudni kell (Brindza Károly: Mondd el helyettem, elvtárs...)
(Üzenet. 1971/4.)
Szerző
Az igaz ember emléke (Burkus Valéria: Dr. Milan Bikar, a nagy humanista életútja)
(Üzenet. 1973/8.)
Szerző
Könnyáztatott sorok Csépe Imrének
(Magyar Szó. 1972. május 20.)
Szerző
Búcsúzás nagykorú költőnktől
(Magyar Szó. 1975. július 15.)
Szerző
Fáradhatatlan példaadással (Lőrinc Péter 1898–1983)
(Üzenet. 1983/3.)
Szerző
A nemzetköziség és a népek közötti egyenjogúság harcosai
(Dolgozók. 1981. május 28.)
Szerző
Irodalmi igénnyel írt dokumentumriportok (Petkovics Kálmán hatvanéves)
(Üzenet. 1990/4.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Urbán János: Életjel
Szerző
A költő álma (Urbán János verseskönyvéről)
Szerző
Álmok a Tiszánál. In. 7 Nap. 1955. december 25.
Szerző
Megtisztult valóság. In. 7 Nap. 1958. április 20.
Szerző
A líra és a próza között
Szerző
Fanyar szüret. In. Dolgozók. 1962. június 22.
Szerző
Az adai munkásmozgalom krónikája. In. Magyar Szó, 1968. április 7.
Szerző
Félúton. In. Magyar Szó. 1972. október 14.
Szerző
Urbán János: Ajándék, novellák, gyermekkönyv, Forum, Újvidék, 1972
Szerző
Egy forradalmár arcéle (Urbán János: Haláltépett élet)
Szerző
Ha ti szóltok, én már kiáltok! (Janoš Urban: Obale pod suncem)
Szerző
Hátrálva előre. In. Magyar Szó. 1977. szeptember 10.
Szerző
A nappalok és az éjszakák a végtelenbe mennek (Urbán János: Sziromfészek)
Szerző
A gyermekélet sokszínű rajza (Urbán János: Sziromfészek)
Szerző
Történetírásunk újabb eredménye (Urbán János: Tűzsziget II.)
Az író és szülőföldje egymásra találása (Urbán János: Tűzsziget II. – Plameno ostrvo II)
Szerző
A szülőföld emléksarkába ragadva
Szerző
Tisza menti kisemberi sorsok (Urbán János: Holdudvar)
Szerző
Szórt szavak sarjúrendje. In. Magyar Szó. 1984. augusztus 31.
Szerző
Élettelen képek. In. Magyar Szó. 1987. április 4.
A tudományos teljesség vagy az osztályérdek. In. Magyar Szó. 1990. augusztus 25.
„A csönd hozzám lopódzott” (Urbán János hetvenéves)
Szerző
Lelki önvédelem. In. 7 Nap. 1992. január 3.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Díjak, ösztöndíjak
Egyéb tevékenység
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő