Skip to main content

Utasi Csaba

irodalomtörténész
kritikus
szerkesztő
egyetemi tanár
műfordító

A fotó forrása: http://mek.oszk.hu/00000/00019/html/u/i013890.htm

Az általános iskolát Vörösmarton, a gimnáziumot (1959) Újvidéken végzi. 1963-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1983-ban Újvidéken az irodalomtudományból doktorál (A Kalangya története). 1965 és 1972 között a Forum Könyvkiadó szerkesztője. 1972-től 2005-ig az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanársegéd, 1984-től docens, 1990-től egyetemi rendkívüli tanár, 1995-től egyetemi rendes tanár. 1983 és 1987 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1987-től 1989-ig az újvidéki BTK dékánhelyettese. 1972 és 1974 között az Új Symposion, 1983 és 1987 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete kiadványainak felelős szerkesztője.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Túl a naivitáson (Fenyvesi Ottó: Kollapszus)
(Híd. 1988/7–8.)
Szerző
Kihűlt szómadár a karszt fölött
(Magyar Szó. 1976. június 13.)
Szerző
Súlytalan díszektől közhelyek súlyáig – adalék Böndör Pál költészetének kérdéseihez
(Új Symposion. 158. sz. (1978))
Szerző
Böndör Pál költészete. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Aki dudás akar lenni... In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1974.
Szerző
A dadogó kiáltás költői hatalma. In. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1974.
Szerző
Szerep és egyéniség. In. Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A konstruktív álmoktól a meghasonlásig. (Domonkos István költészetéről)
(Híd. 2000/8.)
Szerző
„A való sápadva nyomon követ”
(Magyar Szó. 2000. augusztus 5.)
Szerző
A lírai én elszakad a sánta boldogságtól (Domonkos Domi István: YU-HU-RAP)
(Híd. 2008/9.)
Szerző
Egy „lehetséges vázlat”. In. Új Kép. 2000/5–6.
Szerző
Bújócska az olvasóval.
(Híd. 1977/9., p. 1127–1129.)
Szerző
Tojás alakú történetek
(Magyar Szó. 1983. július 23.)
Szerző
Alkonyatban. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Máglya. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.
Szerző
Csuka Zoltán költői aktivizmusának meghatározó jegyei
(Híd. 1999/3–4.)
Szerző
Okos fegyelem. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A történelem körhintáján. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Túltengő indulatok. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kiritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A jóság diadaláról – némi perlekedéssel. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Bízó szerelemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A megtalált ember – jegyzetek egy tanulmánykötetről
(Új Symposion. 1965/11.)
Szerző
Mert élni kell... In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Szertefoszlott illúziók. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Fehér Kálmán: Fürjvadászat 3
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
A semmi peremén. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.
(Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.)
Szerző
Márványhideg tájakon. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Gál László öregkori költészetéről
(Híd. 1985/11.)
Szerző
Az idill rabságában. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1974.
Szerző
A kezdeményezés dicsérete
(Magyar Szó. 1972. január 29.)
Szerző
A dekoratív nyártól a történelmi télig. Harkai Vass Éva költészetéről. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
A teljesség felé
(Új Symposion. 1969/45.)
Szerző
Túl hamar szégyen – lépésvesztéssel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A belső emigráció útján
(Híd. 1999/9–10.)
Szerző
Bágyadt marionettek. In. Symposion. 1962. november 8.
Szerző
In memoriam Koncz István (1937–1987)
(Híd. 1997/6.)
Szerző
A sietség ára
(Híd. 2006/5.)
Szerző
Vereség. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Mint aki nagyapónak született. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A prózaíró Majtényi Mihály
(Híd. 1991/10.)
Szerző
Önemésztő emlékképek. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Visszatérés a gyerekkorhoz (Maurits Ferenc: Szürkület, szürkületben)
(Híd. 2007/4.)
Szerző
Sinkó Ervin és a történelmi szükségszerűség
(Híd. 1998/10–11.)
Szerző
Művészeten innen. In. Symposion. 1965. szeptember 30.
Szerző
A „Rapszódiá”-ról, mai szemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Egy örökös vándor történetei In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Felemás vállalkozás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Sietős elfogultság. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Szirmai Károly novellaírásának első korszaka. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Érzelem és értelem Szirmai Károly kritikai munkásságában. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Aki dudás akar lenni. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A Lola-versektől a Gerilladalokig. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Visszfények játéka
(Híd. 1976/12.)
Szerző
A Szirmai-díjas Tolnai Ottóról
(Híd. 1988/12.)
Szerző
Mert élni kell... In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Jegyzet az Évgyűrűkhöz
(Híd. 1995/1–2.)
Szerző
A populista irodalomszemlélet útvesztői. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Irodalmunk legszebb hava. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Hínárban. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A kinagyító nyelvészkedés csődje
(Új Symposion. 1971/69.)
Szerző
Két negatív világ ütközőpontjai (Végel László: Egy makró emlékiratai)
(Hungarológiai Közlemények. 2000/2.)
Szerző
Tévedések költészete. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Kiléptet az ősz a nyárból (Berényi János 1902–1944)
(Híd. 1994/12.)
Szerző
Siralmas siradalom. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Nyelvi bravúr, háttal a világnak. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Homok az aszfalton. In. Symposion. 1962. november 8.
Szerző
Történelmi lecke fiúknak
(Híd. 1976/6.)
Szerző
Történelmi lecke fiúknak. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Regényszerű történelmi gyóntatás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A történelem körhintáján (Danyi Magdolna: Palicsi versek)
(Híd. 1997/1.)
Szerző
A jóság diadala, némi perlekedéssel
(Híd. 1976/4.)
Szerző
Kormányeltörésben. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1974.
Szerző
Domonkos István: Áthúzott versek 4
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
Szerep és egyéniség
(Híd. 1977/1.)
Szerző
A konstruktív álmoktól a meghasonlásig. Thomka Beáta (szerk.): Domonkos-Symposion. Tanulmányok Domonkos István műveiről. Kijárat Könyvkiadó, Budapest. 2006.
Szerző
A riporttól a szociográfiai tаnulmánу felé
(Híd. 1977/7–8.)
Szerző
A riporttól a szociográfiai tаnulmánу felé. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Szertefoszlott illúziók
(Új Symposion. 1972/87–88.)
Szerző
Gál László: Tarlóvirág
(Ifjúság. 1963. március 21.)
Szerző
Tarlóvirág. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A másik Gál László
(Tanulmányok. 1996/29.)
Szerző
A másik Gál László. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Szemben a nemolvasás pannon hagyományaival
(Híd. 2000/9.)
Szerző
Szemben a nemolvasás pannon hagyományaival. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Olvasmányos mese. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Két regény tanulságai. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A kárókatonák nem jönnek vissza. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Két regény tanulságai
(Híd. 1977/3.)
Szerző
A kárókatonák nem jönnek vissza (Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza)
(Híd. 1978/1.)
Szerző
Szerző
A fölény boldogsága (Gion Nándor: Izsakhár)
(Híd. 1995/4–5.)
Szerző
A fölény boldogsága. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Frankovics Mihály ébresztése
(Híd. 1977/4.)
Szerző
Frankovics Mihály ébresztése. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A költői eszmélés hosszú útja
(Új Symposion. 1972/90.)
Szerző
A költői eszmélés hosszú útja. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Megkésett híradás (Gulyás József: A tenger küszöbén)
(Híd. 1978/2.)
Szerző
Megkésett híradás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A dekoratív nyártól a történelmi télig
(Híd. 2002/1.)
Szerző
Túl hamar szégyen – lépésvesztéssel
(Új Symposion. 1972/91.)
Szerző
Variációk a boldog létidegenség témájára
(Híd. 1976/7–8.)
Szerző
Variációk a boldog létidegenség témájára. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A kérges, egybeállt idő felejtése. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Az ezredvég rettentő ragyogása. A hatvanéves Jung Károly költészetéről
(Utasi Csaba: Ráadás. Esszék, tanulmányok, háborús napló. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.)
Szerző
Szerző
Felemás vállalkozás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Sehol sincs mindenüttország
(Magyar Szó. 1972. március 4.)
Szerző
Sehol sincs Mindenüttország. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Mélyponton. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Lila rigmusok
(Híd. 1977/2.)
Szerző
Lila rigmusok. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A költészeten túl
(Új Symposion. 1970/67.)
Szerző
A költészeten túl. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék. 1974.
Szerző
Útban az elégia felé (Koncz István: Ellen-máglya)
(Híd. 1988/1.)
Szerző
Koncz István költészetének fő vonásai
(Híd. 1993/10.)
Szerző
Koncz István költészetének fő vonásai. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
„S megköveteli díját a mű.” Koncz István versbeszéde az Átértékelés időszakában
(Utasi Csaba: Ráadás. Esszék, tanulmányok, háborús napló. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.)
Szerző
Nagy nekivetkőzések árnyékában
(Új Symposion. 1970/59.)
Szerző
Nagy nekivetkőzések árnyékában. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Mesék tején. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Mint aki nagyapónak született
(Híd. 1976/9.)
Szerző
Önemésztő emlékképek
(7 Nap. 1975. október 31.)
Szerző
A Zsebtükör másik oldala
(Híd. 1976/11.)
Szerző
A Zsebtükör másik oldala. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Távozóban (Podolszki József: Át)
(Híd. 1988/5.)
Szerző
Távozóban (Podolszki József: Át). In. Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1994.
Szerző
A megbomlott élet víziója
(Magyar Szó. 1977. január 23.)
Szerző
Egy örökös vándor története
(Új Symposion. 1965/6–7.)
Szerző
Szerző
Sietős elfogultság
(Híd. 1976/5.)
Szerző
Mélyen szenved a táj és az anyag
(Magyar Szó. 1978. október 14.)
Szerző
Érzelem és értelem Szirmai Károly kritikai munkásságában
(Hungarológiai Közlemények. 1981/49.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Tíz év termése. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Nemzedéki kritikus, egyéni arcéllel. In. Bosnyák István: Szóakció. (Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához). 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
A kritikus és a vers. In. 7 Nap. 1975. június 27.
Szerző
A kritika kihívásai
Nyílt kritikusság
Szerző
Utasi Csaba: Vér és sebek. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Utasi Csaba: Csak emberek. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A kritika szabadságharca (Utasi Csaba: Vonulni ha illőn)
Szerző
Az irodalomtörténeti és kritikai szempont egysége (Utasi Csaba: Vonulni ha illőn). In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Mértéktartó elkötelezettség. In. 7 Nap. 1983. január 28.
Szerző
Bizottsági jelentés Utasi Csaba: A Kalangya története című doktori értekezéséről
Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. In. Forrás. 1983/4.
Couleur locale vagy metafora? (Utasi Csaba: A Kalangya)
Szerző
Önismereti kalauz (Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya)
Szerző
Összefoglalás, értékelés, alapozás. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
Monográfia, mely túlmutat önmagán (Gobby Fehér Gyula: Testek és álmok)
Szerző
Összekuszált szempontok
Egy vajdasági folyóirat monográfiája. Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. In. Forrás. 1985/12.
A vajdasági magyar irodalom és a Kalangya. Jegyzetek Utasi Csaba monográfiájáról. In. Somogy. 1987/5.
Szerző
A mérce elmeszesedése. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Utasi Csaba: Vér és sebek. In. Kortárs. 1996/3.
Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák
Szerző
Az olvasók beavatása. In. Magyar Szó. 2000. június 3.
A megmozgatottság tünetei (Utasi Csaba: Csak emberek)
Szerző
A régi ház „belső” tere
Szerző
Utasi Csaba Tanár úrról. In. Tanulmányok. 2005/39.
Szerző
Ráadás az életműre (Utasi Csaba, 1941–2010)
Szerző
A remete távozott
Szerző
Búcsúbeszéd
Szerző
In memoriam Utasi Csaba
Utasi Csaba (1941–2010)
Szerző
A remete távozott
Szerző
Díjak, ösztöndíjak