Skip to main content

Utasi Csaba

irodalomtörténész
kritikus
szerkesztő
egyetemi tanár
műfordító

A fotó forrása: http://mek.oszk.hu/00000/00019/html/u/i013890.htm

Az általános iskolát Vörösmarton, a gimnáziumot (1959) Újvidéken végzi. 1963-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1983-ban Újvidéken az irodalomtudományból doktorál (A Kalangya története). 1965 és 1972 között a Forum Könyvkiadó szerkesztője. 1972-től 2005-ig az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanársegéd, 1984-től docens, 1990-től egyetemi rendkívüli tanár, 1995-től egyetemi rendes tanár. 1983 és 1987 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének igazgatója. 1987-től 1989-ig az újvidéki BTK dékánhelyettese. 1972 és 1974 között az Új Symposion, 1983 és 1987 között a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete kiadványainak felelős szerkesztője.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Kihűlt szómadár a karszt fölött
(Magyar Szó. 1976. június 13.)
Szerző
Súlytalan díszektől közhelyek súlyáig – adalék Böndör Pál költészetének kérdéseihez
(Új Symposion. 158. sz. (1978))
Szerző
Böndör Pál költészete. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Aki dudás akar lenni... In. Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Symposion Könyvek 40, Forum, Újvidék. 1974.
Szerző
Kormányeltörésben. In. Új Symposion. 1971/5., p. 189–191.
Szerző
A dadogó kiáltás költői hatalma. In. Tíz év után. Újvidék, Forum Könyvkiadó. 1974.
Szerző
Süllyedő bárkán; Visszafogott indulatok; Kanadából nem indul hajó; Infinitivusok dicsérete. In. Csak emberek. Forum, Újvidék. 2000.
Szerző
Szerep és egyéniség. In. Vonulni, ha illőn. Forum, Újvidék. 1982.
Szerző
A konstruktív álmoktól a meghasonlásig. Vázlat a hatvanéves Domonkos István költészetéről. In. Híd. 200/8.
Szerző
"A való sápadva nyomon követ". In. Magyar Szó. 2000. augusztus 5.
Szerző
A lírai én elszakad a sánta boldogságtól
(Híd. 2008/9.)
Szerző
Egy „lehetséges vázlat”. In. Új Kép. 2000/5–6.
Szerző
Bújócska az olvasóval.
(Híd. 1977/9., p. 1127–1129.)
Szerző
Tojás alakú történetek
(Magyar Szó. 1983. július 23.)
Szerző
Alkonyatban. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.
Szerző
Máglya. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.
Szerző
Csuka Zoltán költői aktivizmusának meghatározó jegyei
(Híd. 1999/3–4.)
Szerző
Okos fegyelem. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A történelem körhintáján. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Túltengő indulatok. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kiritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A jóság diadaláról – némi perlekedéssel. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Bízó szerelemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A megtalált ember – jegyzetek egy tanulmánykötetről
(Új Symposion. 1965/11.)
Szerző
Mert élni kell... In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Szertefoszlott illúziók. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Fehér Kálmán: Fürjvadászat 3
(Új Symposion. 1973/94.)
Szerző
A semmi peremén. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.
(Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1984.)
Szerző
Márványhideg tájakon. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Gál László öregkori költészetéről
(Híd. 1985/11.)
Szerző
Az idill rabságában. In. Tíz éve után. 1974. Újvidék.
Szerző
A kezdeményezés dicsérete. In. Magyar Szó. 1972. január 29.
Szerző
A dekoratív nyártól a történelmi télig. Harkai Vass Éva költészetéről. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
A teljesség felé
(Új Symposion. 1969/45.)
Szerző
Túl hamar szégyen – lépésvesztéssel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A belső emigráció útján
(Híd. 1999/9–10.)
Szerző
Bágyadt marionettek. In. Symposion. 1962. november 8.
Szerző
In memoriam Koncz István (1937–1987)
(Híd. 1997/6.)
Szerző
A sietség ára
(Híd. 2006/5.)
Szerző
Vereség. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Dél. In. Magyar Szó. 1966. január 9.
Szerző
Mint aki nagyapónak született. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
A prózaíró Majtényi Mihály
(Híd. 1991/10.)
Szerző
Önemésztő emlékképek. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Visszatérés a gyerekkorhoz (Maurits Ferenc: Szürkület, szürkületben)
(Híd. 2007/4.)
Szerző
Sinkó Ervin és a történelmi szükségszerűség
(Híd. 1998/10–11.)
Szerző
Művészeten innen. In. Symposion. 1965. szeptember 30.
Szerző
A „Rapszódiá”-ról, mai szemmel. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Egy örökös vándor történetei In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Felemás vállakozás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Sietős elfogultság. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Szirmai Károly novellaírásának első korszaka. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Érzelem és értelem Szirmai Károly kritikai munkásságában. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Aki dudás akar lenni. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A Lola-versektől a Gerilladalokig. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Visszfények játéka
(Híd. 1976/12.)
Szerző
A Szirmai-díjas Tolnai Ottóról
(Híd. 1988/12.)
Szerző
Mert élni kell... In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
Jegyzet az Évgyűrűkhöz
(Híd. 1995/1–2.)
Szerző
A populista irodalomszemlélet útvesztői. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Irodalmunk legszebb hava. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Hínárban. In. Utasi Csaba: Tíz év után. Esszék, kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1974.
Szerző
A kinagyító nyelvészkedés csődje
(Új Symposion. 1971/69.)
Szerző
Két negatív világ ütközőpontjai (Végel László: Egy makró emlékiratai)
(Hungarológiai Közlemények. 2000/2.)
Szerző
Tévedések költészete. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Kiléptet az ősz a nyárból (Berényi János 1902–1944)
(Híd. 1994/12.)
Szerző
Siralmas siradalom. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Nyelvi bravúr, háttal a világnak. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Homok az aszfalton. In. Symposion. 1962. november 8.
Szerző
Történelmi lecke fiúknak
(Híd. 1976/6.)
Szerző
Történelmi lecke fiúknak. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Regényszerű történelmi gyóntatás. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Tíz év termése. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Nemzedéki kritikus, egyéni arcéllel. In. Bosnyák István: Szóakció. (Adalékok egy nemzedéki szellemiség rajzához). 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
A kritikus és a vers. In. 7 Nap. 1975. június 27.
Szerző
A kritika kihívásai
Nyílt kritikusság
Szerző
Utasi Csaba: Vér és sebek. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Utasi Csaba: Csak emberek. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A kritika szabadságharca (Utasi Csaba: Vonulni ha illőn)
Szerző
Az irodalomtörténeti és kritikai szempont egysége (Utasi Csaba: Vonulni ha illőn). In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Mértéktartó elkötelezettség. In. 7 Nap. 1983. január 28.
Szerző
Bizottsági jelentés Utasi Csaba: A Kalangya története című doktori értekezéséről
Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. In. Forrás. 1983/4.
Couleur locale vagy metafora? (Utasi Csaba: A Kalangya)
Szerző
Önismereti kalauz (Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya)
Szerző
Összefoglalás, értékelés, alapozás. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
Monográfia, mely túlmutat önmagán (Gobby Fehér Gyula: Testek és álmok)
Szerző
Összekuszált szempontok
Egy vajdasági folyóirat monográfiája. Utasi Csaba: Irodalmunk és a Kalangya. In. Forrás. 1985/12.
A vajdasági magyar irodalom és a Kalangya. Jegyzetek Utasi Csaba monográfiájáról. In. Somogy. 1987/5.
Szerző
A mérce elmeszesedése. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Utasi Csaba: Vér és sebek. In. Kortárs. 1996/3.
Utasi Csaba: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák
Szerző
Az olvasók beavatása. In. Magyar Szó. 2000. június 3.
A megmozgatottság tünetei (Utasi Csaba: Csak emberek)
Szerző
A régi ház „belső” tere
Szerző
Utasi Csaba Tanár úrról. In. Tanulmányok. 2005/39.
Szerző
Ráadás az életműre (Utasi Csaba, 1941–2010)
Szerző
A remete távozott
Szerző
Búcsúbeszéd
Szerző
In memoriam Utasi Csaba
Utasi Csaba (1941–2010)
Szerző
A remete távozott
Szerző
Kapcsolódó fotók
Díjak, ösztöndíjak