Skip to main content

Utasi Mária

költő

A fotó forrása: Utasi Mária: Hajnali ravatal. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1970.

Az általános iskolát Vörösmarton, a tanítóképzőt (1963) Szabadkán végzi. Egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén kezdi. 1975-ben az ELTE-n szerez magyartanári oklevelet. 1963-tól tanít Vörösmarton, Kopácson és Laskón. 1976 és 1985 között fordító a Magyar Szó keretében megjelenő hivatalos kiadványok szerkesztőségében. Évgyűrűk címmel a Híd (1995/1–2.) közli prózaverseit és kisesszéit a költőnő hagyatékából, Utasi Csaba jegyzetével.

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Mai és régi versek. In. Herceg János: Összegyűjtött esszék, tanulmányok. 2. köt. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád, 2001.
Szerző
Utasi Mária: Hajnali ravatal. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Ének és vers
Szerző
Utasi Mária. In. Bosnyák István: Sokágú síp. Kiadatlan tanulmányok, cikkek, kritikák a magyar irodalom tárgyköréből. Dotnet, Budapest, 2012.
Gyémántkemény szeretet. In. Magyar Szó. 1979. október 13.
Szerző
Mágikus igézetben. In. 7 Nap. 1980. április 4.
Szerző
Utasi Mária (1943‒1985)
Szerző
Utasi Mária emlékének megőrzése. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
Kioltott csillogás. Utasi Mária: Vízmosta jel, hátrahagyott versek, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1987. In. Harkai Vass Éva: Ezredvégi megálló. Műhelytanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1998.
Jegyzet az Évgyűrűkhöz
Szerző
Az elszegődés jegyében (Tíz éve hunyt el Utasi Mária)
Szerző