Skip to main content

Vajda Gábor

kritikus
irodalomtörténész

Az általános iskolát Bácsfeketehegyen, a vegyészeti technikumot (1964) Szabadkán végzi. 1969-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1973-ban Belgrádban az irodalomtudomány magisztere lesz (Lukács György realizmusértelmezése). 1981-ben Újvidéken az irodalomtudományból doktorál (Halász Gábor kritikai fejlődése). 1966-tól 1967-ig magyar- és vegytantanár Székelykevén. 1969 és 1978 között a Hungarológiai Intézet kutatóasszisztense. 1978-tól 1980-ig a topolyai gimnáziumban tanít kulturológiát. 1980 és 1996 között szabadfoglalkozású író. 1996-tól 2008-ig a szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. 1991-től Szabadkán a Szabad Lyceum vezetője. 2001 és 2008 között az Aracs főszerkesztője.

Közvetett tiltakozás
(7 Nap. 2007. november 28.)
Szerző
A pusztulás első évei
(7 Nap. 2007. december 5.)
Szerző
A kalandkerülés kalandjai
(7 Nap. 2007. december 12.)
Szerző
Délvidéki folyóirat-kultúra. Híd alatti folyóiratok
(Aracs, 2008. 3, 5- 18.)
Szerző
Válasz Gerold Lászlónak Böndör versei kapcsán
(Új Symposion. 66. sz. (1970))
Szerző
A sodródás teljessége (Böndör Pál: Vígeposz)
(Üzenet. 1983/7–8. sz.)
Szerző
A meg nem felelések groteszkjei
(Magyar Szó. 1985. július 20.)
Szerző
A helyezkedés költői fölülbírálása (Böndör Pál: A krupié kiosztja önmagát)
(Üzenet. 1987/5. sz.)
Szerző
Újdonászati igények nélkül
(Magyar Szó. 1989. június 10.)
Szerző
Az önmegfigyelés humora
(7 Nap. 2006. október 4.)
Szerző
A bűnügyi regény költészete
(Új Symposion. 1969/46.)
Szerző
Jeles regény – gyermekeknek és felnőtteknek
(Magyar Szó. 1972. október 21.)
Szerző
A mozgatórugók megismerhetetlensége
(7 Nap. 1988. május 13.)
Szerző
Szökések zsákutcái
(7 Nap. 1989. december 8.)
Szerző
Két költő két verséről. A Der springt noch auf! c. versről
(Képes Ifjúság. 1983. október 5.)
Szerző
Hahota a világ felett. In. Magyar Szó. 1977. február 19.
Szerző
Higgadt megfontolások. In. Magyar Szó. 1979. március 3.
Szerző
Rezignált tiltakozás (Bata János: Korom)
(Üzenet. 1991/7–8.)
Szerző
A beéréshez közel. In. Szabad Hét Nap. 1996. április 4.
Szerző
Kétségek között. In. Hét Nap. 2005. november 30.
Szerző
Az elvitatás eltökéltsége. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Visszaütés kenyérrel. Balázs-Arth Valéria délvidéki képzőművészeti lexikonjáról (1.)
(Hét Nap. 2007. október 24.)
Szerző
Hagyomány és modernség között
(Magyar Szó. 1978. március 25.)
Szerző
A kétely stratégiája. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Regénypályázati véleményezés
(Híd. 1991/5.)
Csépe Imre, a táj írója
(Üzenet. 1977/12.)
Szerző
Az egyensúly keresése
(7 Nap. 2007. július 4.)
Szerző
A hagyományápolás hagyománya
(Magyar Szó. 1982. december 4.)
Szerző
Kapcsolattörténeti eligazító
(Magyar Szó. 1979. március 17.)
Szerző
Ereszkedő a pokolba
(Új Symposion. 1975/126.)
Szerző
Tisztességes párbajok
(Magyar Szó. 1980. május 3.)
Szerző
Az igazi küzdelem elutasítása
(7 Nap. 1992. január. 10.)
Szerző
Az elérhetetlen partok. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A szembenézés kényszere
(Magyar Szó. 1979. szeptember 15.)
Szerző
Szerző
A demokrácia etikája (Százhúsz éve született Farkas Geiza 1874–1942)
(Üzenet. 1994/3–4.)
Szerző
Fontos felmérések. Az avantgarde-kutatásától – a hagyomány feltárásáig
(Magyar Szó. 1973. november 10.)
Szerző
Az egymásra utaltság folyamatossága
(Üzenet. 1989/6.)
Szerző
Az elidegenedés műeszménye. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Etikai avantgarde
(Híd. 1968/12.)
Szerző
Regényesített történelem
(Szabad Hét Nap. 1996. július 18.)
Szerző
Fokváros fölfedezése. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Viaskodás a szorongással (Brasnyó István: Földvár)
(Híd. 1981/2.)
Szerző
A dokumentum és a regény határán
(Képes Ifjúság. 1968. október 30.)
Szerző
Szerző
Az ember és a történelmi végzet
(Új Symposion. 1985/239–240.)
Szerző
Alkotói újjászületés
(7 Nap. 1991. július 19.)
Szerző
Harminchat magyartanár
(Új Symposion. 1970/58.)
Szerző
A romok tetejéről
(7 Nap. 2006. szeptember 6.)
Szerző
Latrok között is ember
(Magyar Szó. 1977. február 12.)
Szerző
Önigazolás. (Gion Nándor: Izsakhár). In. Új Holnap. 1996/1.
Szerző
Ellentmondásaink forrásvidékén. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A szeretet keresése. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Öszvérek társadalma
(Tiszatáj. 1993/5.)
Szerző
Az özönvíz előterében
(7 Nap. 1990. április 13.)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (1.)
(Hét Nap. 2006. november 8.)
Szerző
Szenvedélyesen az életért
(7 Nap. 1991. augusztus 30.)
Szerző
Felszabaduló hivatás. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Nyílt levél Hódi Sándornak. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Fény mögött homály. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A humánum nevében (Holti Mária: Égi fuvarok)
(Híd. 1980/11.)
Szerző
A türelem próbatételei
(7 Nap. 1991. május 31.)
Szerző
Az érzéketlenség tapasztalata
(7 Nap. 1991. július 12.)
Szerző
Kelet-közép-európai sorsunk
(7 Nap. 2007. szeptember 19.)
Szerző
Tájegység-ismereti alapozás
(Üzenet. 1988/9.)
Szerző
Elavult önvédelmi forma (Hornyik Miklós: A Délbácska története 1920–1929)
(Üzenet. 1987/12.)
Szerző
Irónia és szatíra a javából. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Lényegi alapozás. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Szociográfiai riportsorozat. In. Magyar Szó. 1979. január 5.
Szerző
A magyar gyermekirodalom élő fája
(Magyar Szó. 1982. február 2.)
Szerző
Megkerülhetetlen adattár
(Üzenet. 1975/11.)
Szerző
Szerző
A munka öröme és bánata. In. Magyar Szó. 1980. január 19.
Szerző
Művelődéstörténeti alapozás
(Üzenet. 1980/7–8.)
Szerző
Szívügyek. In. Magyar Szó. 1981. március 15.
Szerző
Elfelejtődés. In. 7 Nap. 1988. április 29.
Szerző
A daltól a lényegig. In. Magyar Szó. 1977. május 7.
Szerző
Humor és töltelékszöveg. In. Dolgozók. 1984. december 6.
Szerző
Az emberi méltóságért. In. 7 Nap. 1992. március 6., 13.
Szerző
Életsorsok, terepszemlék. In. Magyar Szó. 1980. január 12.
Szerző
Lenyűgöző élmények. In. 7 Nap. 1983. február 18
Szerző
A délvidéki magyarság életlehetőségeiről. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Budapest, Püski Kiadó, 2000.
Szerző
A prózai egyszerűség költészete. Az Akrobatika és a Piszkozat című vers elemzése. In. Képes Ifjúság. 1981. május 20.
Szerző
Feltáró behelyettesítés. In. Képes Ifjúság. 1981. december 16.
Szerző
Tanácstalanság. In. Magyar Szó. 1989. február 25.
Szerző
Háborútól nyomorgatva. In. Szabad Hét Nap. 1996. július 11.
Szerző
Árnyoldalak (Munk Artúr: A hinterland)
(Híd. 1982/5.)
Szerző
Fontos könyv. In. 7 Nap. 1977. október 7.
Szerző
Társadalmi önismeretünk dokumentuma. In. Magyar Szó. 1977. október 22.
Szerző
Művelődéstörténeti kirándulás. In. 7 Nap. 1984. április 13.
Szerző
A hiány lázadása
(Új Symposion. 1970/58.)
Szerző
A hintázástól a koponyatörésig
(Új Symposion. 1975/120.)
Szerző
A választás képtelensége. In. Dolgozók. 1985. december 5.
Szerző
Létbevetettség. In. 7 Nap. 2007. szeptember 26.
Szerző
Szellemi emigráció. In. 7 Nap. 2006. május 17.
Szerző
A teljesség pótlása. In. 7 Nap. 2008. március 26.
Szerző
Iránytű nélkül (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
(Üzenet. 1984/3.)
Szerző
Mítosz és művészet. In. 7 Nap. 1991. február 15.
Szerző
Visszahulló pegazus (Cs. Simon István: Ahogy a vadkörtefa)
(Híd. 1981/6.)
Szerző
A teremtés veszélyeztetettsége. In. Magyar Szó. 1992. július 11.
Szerző
Édes fájások (Cs. Simon István: Szülőfalum, Terján)
(Üzenet. 1995/11–12.)
Szerző
Sinkó Ervin és Nietzsche. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Regények, kéziratok (Bányai János, Mák Ferenc és Vajda Gábor jelentése a Könyvkiadó 1989. évi regénypályázatáról)
(Híd. 1990/6.)
Az egyéniség nyomában, avagy híd a közélet és a tudomány között. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A teljes igazság felé. In. 7 Nap. 1991. december 6.
Szerző
Humanizmus és bátorság (Szirmai Károly: Szavak estéje)
(Híd. 1979/9.)
Szerző
Kívül, felett... In. Magyar Szó. 1977. április 2.
Szerző
Vereség-kimutatások (Szombathy Bálint: Én is éltem)
(Híd. 1980/7–8.)
Szerző
Feladatvállalás. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 15.
Szerző
Szürrealizmus és haiku. In. Magyar Szó. 1977. június 4.
Szerző
Kívüllét (Szűgyi Zoltán: Ég és föld)
(Híd. 1981/1.)
Szerző
Lírai élménybeszámolók
(Új Symposion. 1985/239–240.)
Szerző
Széles skálán – kissé bizonytalanul. In. Magyar Szó. 1989. június 24.
Szerző
A gondolat menedéke. In. 7 Nap. 2007. november 21.
Szerző
A vár lelke. In. 7 Nap. 1991. február 8.
Szerző
Átkiáltások. In. 7 Nap. 1983. május 27.
Szerző
Küzdelem a szólegyekkel
(Új Symposion. 1987/263–264.)
Szerző
A groteszken is túl (Tari István: Fegyvertánc)
(Üzenet. 1995/9.)
Szerző
Szívós védekezés. In. Szabad Hét Nap. 2000. július 5.
Szerző
A kezdetektől a végkifejletig. In. 7 Nap. 2004. szeptember 22.
Szerző
Kritikus inkognitóban. In. 7 Nap. 2002. december 25.
Szerző
Múltunk, jelenünk... In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Hontalanok. In. Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken. Trianontól napjainkig. Bereményi Könyvkiadó, Budapest, 1995.
Szerző
Pusztító birodalmak. Kontra Ferenc: Nagy a Sátán birodalma. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Iszonyatformák. Kontra Ferenc: Ősök jussán. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Problémaérzékeny regénypályázati művek. In. Vajda Gábor: Az autonómia illúziója. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete. (1972–1989). Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szeged, 2007.
Szerző
Pusztító birodalmak. Kontra Ferenc: Nagy a sátán birodalma. In. Alföld. 1992/7.
Szerző
Kontra Ferenc: Ősök jussán. In. Kortárs. 1995/11.
Szerző
Szív és gondolat (Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan
(Híd. 1980/10.)
Szerző
Az idillkereső. Tóth Ferenc költészete. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Topolyai népballadák (Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái)
(Híd. 1982/3.)
Szerző
Az asszimiláció leghatásosabb módja ellen. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Tréfagyűjtemény. In. 7 Nap. 1984. február 3.
Szerző
Bravúros szójátékok. In. Képes Ifjúság. 1983. november 16.
Szerző
Hátrálva előre. In. Magyar Szó. 1977. szeptember 10.
Szerző
Lelki önvédelem. In. 7 Nap. 1992. január 3.
Szerző
Mértéktartó elkötelezettség. In. 7 Nap. 1983. január 28.
Szerző
Összefoglalás, értékelés, alapozás. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
A mérce elmeszesedése. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Gyémántkemény szeretet. In. Magyar Szó. 1979. október 13.
Szerző
Az ösztönző teremtő szellem őrzése. In. 7 Nap. 2006. február 1.
Szerző
Formák, nyugtalanságok. In. Magyar Szó. 1977. április 23.
Szerző
Élet-halál. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 29.
Szerző
Az űr választása. In. Magyar Szó. 1987. április 25.
Szerző
A közösségi tetszhalál lelkülete. In. 7 Nap. 2004. szeptember 1.
Szerző
Időérzék. In. 7 Nap. 1990. március 23.
Szerző
A gondolat drámája. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Szellemi realizmus (Varga Zoltán: A tanítvány)
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
A kontraszelekció léttörvénye. Varga Zoltán: Indiánregény
(Tiszatáj. 1993/5.)
Szerző
A testi fogyatékosságtól a szellemi egészségig (Varga Zoltán: Bábel árnyékában). In. Hitel. 2001/6.
Szerző
Akció vagy remény?
(Új Symposion. 1969/46.)
Szerző
Valóság, vagy hivatalnok-nyelv
(Új Symposion. 1971/69.)
Szerző
Az irodalomszociológiától a vers világáig. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Menekülés a játékba
(Üzenet. 1984/10.)
Szerző
Homályos értékfogalmak. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Féllábbal a múlt talaján. In. Topolya és Környéke. 1982. október 15.
Szerző
Fontos külsőségek
(7 Nap. 1991. március 1.)
Szerző
Parázshallgatás – lángbeszéd (Zákány Antal költészete)
(Üzenet. 1980/4.)
Szerző
Etikai értékcsúcsaink a költészetben (El nem taposható csillagok)
(Üzenet. 1980/5.)
Szerző
Példamutató hősök
(Magyar Szó. 1982. május 15.)
Szerző
Ács költészete és az egzisztencializmus (elemzésproblémák)
(Üzenet. 1986/1–2.)
Szerző
Szégyenünk bevallása
(7 Nap. 2004. november 24.)
Szerző
Az elérhetetlen sziget
(7 Nap. 1989. március 17.)
Szerző
Kilátástalan buzgalom
(7 Nap. 1990. április 6.)
Szerző
Közönyös impresszionizmus
(Magyar Szó. 1977. május 28.)
Szerző
Benyomásos látleletek
(Magyar Szó. 1979. július 28.)
Szerző
Vallomások és szenvelgések
(Magyar Szó. 1980. július 26.)
Szerző
A kritikus nem nyírógép, avagy az életes egyensúly érdekében
(Képes Ifjúság. 1980. december 17.)
Szerző
A névtelenség jelentése
(7 Nap. 1990. október 21.)
Szerző
Travesztiák vagy paródiák
(Magyar Szó. 1977. június 18.)
Szerző
Egy könyv kettős tükörben. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Monológszerű elbeszélések. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Pannón-balkáni élményrétegek. In. Magyar Napló. 2002/7.
Szerző
Mindent és semmit. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Etikusról etikusan. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Előtörténetünk akarás-változatai. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Mítoszromboló mítoszteremtés (a Família elemzése 3.)
(Üzenet. 1980/10.)
Szerző
Mítoszromboló mítoszteremtés (a Família elemzése). In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Az élménytelenség élménye
(Magyar Szó. 1982. július 17.)
Szerző
Életidegenség – mindenáron. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Így éltünk a Délvidéken. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
A kultúra irányregénye. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003
Szerző
Elfogulatlan önéletrajzi fejezetek
(Magyar Szó. 1982. március 6.)
Szerző
Sértődöttség (Csorba Béla: Stratégia)
(Híd. 1981/10.)
Szerző
Versek felnőtt gyerekeknek – gyermek felnőtteknek (Csorba Béla: Tücsökmadarak a hóban)
(Híd. 1984/9.)
Szerző
A gerincesség példája. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Az elérhetetlen partok
(Magyar Szó. 1980. október 18.)
Szerző
Válogatott bizonyítékok
(Magyar Szó. 1977. július 23.)
Szerző
Történelmi és társadalmi tervek. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Kísértő múlt (Dudás Károly: Ketrecbál)
(Üzenet. 1984/8.)
Szerző
Kísértő múlt (Dudás Károly: Ketrecbál). In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Mások nevében is. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Mások nevében is (Dudás Károly: Királytemetés)
(Üzenet. 1996/10.)
Szerző
Fokváros fölfedezése
(Hét Nap. 2002. október 16.)
Szerző
Elolvasom

Meddig még így?

Az Újvidéki Színház harminc éve. Forum - Újvidéki Színház, 2004.
A színpadról elhangzó szó lényegesen befolyásolhatja a néző magatartását, ezért a hatalom magától értődő feladata ellenőrizni: kinek ki által közvetített szavai milyen visszhang kíséretében hangzanak el. A hetvenes években autonómiához jutott Vajdaságnak feltétlenül bizonyítania kellett a sértődött Belgrád felé, hogy nem akar teljesen különválni, ezért még csak azt sem engedélyezte az új intézménynek, hogy legalább Magyar Nyelvű Színháznak nevezhesse önmagát.
Ez persze nem jelenti azt, hogy az előadások számos esetben nem részesítettek bennünket fölemelő színházi élményben. A körülményekhez képest lehetséges maximum volt, amit akkor kaptunk. Mégsem lehetünk elragadtatva, ha a művelődésünknek a mai szakadékában ücsörögve próbáljuk fölmérni, milyen munkát végzett, milyen magatartást nyugtázott bennünk ez a társulat. Akkor sem, ha tudjuk, eróziónkért nem az eszköz, tehát egy színház, hanem az irányítója felelős, aki gondoskodott róla, hogy ne alakuljon ki érdemi együttműködés az írókkal és a közönséggel.
G. Fehér Gyulának nagyon is igaza volt, amikor, amíg bele nem fáradt, nem tartva a konkurenciától, vajdasági magyar drámák bemutatását és dramaturgok alkalmazását szorgalmazta az értekezleteken és a sajtóban. Kár, hogy arról nem vall, miért és mikor szűnt meg a lelkesedése; miért kötött ki a szórakoztató műfajnál. (Franyó Zsuzsa nem dicsekszik a könyvben, hogy annak idején naiv lelkesedéssel szociológusokat és pszichológusokat is igyekezett bevonni a színház arculata kialakításának munkájába.)
Az Újvidéki Színháznak csak Deák Ferenccel, G. Fehér Gyulával és részben Tolnai Ottóval sikerült együttműködést teremtenie. Mivel azonban 1971-ben a belügy Deákot fizikai bántalmazással nyilván egy életre elriasztotta az eredeti élményvilágától, e szomorú esetből az írótársak és a színház felelősei is levonták a tanulságot. Az emberek viszont - ha nem sznobok és egyéb érdekek sem vezérlik őket - csak akkor mennek színházba tévézés helyett, ha úgy érzik, közvetlenebbül szól hozzájuk a darab, mint az inkább csak általános emberi üzenetű film, vagyis ha abban a szabadságélményük teljesedik ki számukra hozzáférhető színházi nyelven. Amihez szélesebb körű tudás ajánlatos (mint az elmúlt 30 év repertoárjában szereplő világirodalmi művek többségéhez), nem tudja igazán vonzani őket.
Ez nem jelenti azt, hogy nem értjük meg Franyó Zsuzsannát, amikor a másság modern realizmusát emeli ki mint az intézményének viszonylag eredeti stílusát. Annál is inkább, mert a célozgató rendezés diktatórikus körülmények között szükségszerűvé és - lelki egészség szempontjából - szükségessé is válik. Viszont azt is jó tudni, mit mondott Juhász Géza (,,ez a színház mindössze húszéves, és nem alakult még ki a közönsége”), Juhász Erzsébet (,,el kell dönteni, mely réteghez szól, mert anélkül üres művelődési manifesztum”) és Pap József (,,Újvidéknek sosem lesz olyan közönsége, amely számbelileg kielégíthetné egy színház szükségleteit”) 1992-ben (Hogyan tovább a háború után?, JMMT, 172. p.), s hogy most, egy évtized múlva miért kell az Újvidéki Színháznak a tévében hirdetnie önmagát.
Amit ebben a 124 oldalas kiadványban kapunk, inkább csak közönségcsalogatásra jó. De arra sem egyértelműen. Mert bizony Tolnai Ottó a rá jellemző stílusban fügét mutat az Újvidéki Színháznak. És - a tetejében - eddigi egyik főművét, a Könyökkanyart olyan benyomást keltve ismerteti a kiadvány, mintha már bemutatták volna. Erre természetesen nem kerülhetett sor, hiszen a vajdasági magyarságnak és a nyakára telepedetteknek a leglényegéről lehetett volna általa mélyről jövőn és fölszabadítóan sziporkázó szellemességeket kínálni a nézőknek...
Ez a megoldatlanság az írókat és írásaikat méltató írások hányaveti stílusában, számos nyelvi helytelenségében is tükröződik.

Szerző
Az ellentmondások feloldásformái Gál László költészetében
(Híd. 1983/1.)
Szerző
Feloldásformák Gál László költészetében. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Résenállás. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Boccacciói vállalkozás (2.)
(Hét Nap. 2006. november 15.)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (3.)
(Hét Nap. 2006. november 22.)
Szerző
Boccacciói vállalkozás (4.)
(Hét Nap. 2006. november 29.)
Szerző
A kulturális radikalizmus közelében. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Gyógyítási kísérlet. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
A kulturális radikalizmus közelében
(Szabad Hét Nap. 1995. március 30.)
Szerző
A mindenség lábai előtt (Gulyás József: A tenger küszöbén)
(Üzenet. 1978/3.)
Szerző
A mindenség lábai előtt. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Ellentmondásaink forrásvidékén
(Híd. 1978/5.)
Szerző
Fény mögött homály
(Új Symposion. 1976/130–131.)
Szerző
A kétségbeesés fölénye (Juhász Erzsébet: Homorítás)
(Híd. 1981/4.)
Szerző
A kétségbeesés fölénye. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Könyvkiadói önértékelés
(Hét Nap. 2001. június 27.)
Szerző
Könyvkiadói önértékelés. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Aprólékos anyagfeltárás
(Magyar Szó. 1980. december 6.)
Szerző
Lelkiismeretes számvetés
(Szabad Hét Nap. 1996. május 9.)
Szerző
Lelkiismeretes számvetés. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Kázmér Ernő szellemi arca
(Új Symposion. 1975/124.)
Szerző
Világfájdalom és játékosság
(Magyar Szó. 1977. április 16.)
Szerző
Visszaütés kenyérrel. Balázs-Arth Valéria délvidéki képzőművészeti lexikonjáról (2.)
(Hét Nap. 2007. október 31.)
Szerző
Visszaütés kenyérrel. Balázs-Arth Valéria délvidéki képzőművészeti lexikonjáról (3.)
(Hét Nap. 2007. november 7.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Az első alapos Kázmér-portré
Kispolgári jeremiáda vagy irodalmi titánkodás...? (Vajda Gábor: Kázmér Ernő)
Szerző
Egy impresszionista kritikus arca. In. Forrás. 1981/10.
Szerző
Az útkereséstől az érett művekig
Szerző
Könyvek a vajdasági magyar irodalomról (Dér Zoltán: Szembesülések. Kritikák, tanulmányok)
Szerző
Kritikusi hivatás – kritikusi hitvallás (Vajda Gábor: Források és partok)
Az irodalom és olvasó szolgálatában. In. Magyar Szó. 1984. március 10.
Szerző
Vajda Gábor: Források és partok. In. Forrás. 1984/3.
Szerző
Óvatos mérlegelés (Vajda Gábor: Ács Károly)
Szerző
Pletykálkodás és indulatok. Vajda Gábor: A magyar irodalom. Márkus Béla: A betokosodott kudarc. Esszék, tanulmányok. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1996.
Szerző
Irodalomtörténet és vérpad. In. Tomán László: A bűnös irodalompolitikától az irodalom bűneiig. 50 év irodalmi vitacikkei. Atlantis, Újvidék, 2001.
Szerző
Aki bemerészkedett az „elefántcsonttoronyba”. In. Hírmondó. 1996. március 30.
Szerző
A populista irodalomszemlélet útvesztői. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Idézetek a butaság könyvéből
Szerző
Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Egy kritikus harcai (Vajda Gábor: Visszaidegenedés, polemikus írások). In. Hitel. 2001/6.
Szerző
Szembesülés. In. Magyar Szó. 2006. szeptember 23–24.
Szerző
Géták és négerek vajdasági története. In. Magyar Szó. 2007. március 3–4.
Szerző
Vajda Gábor. In. Hornyik Miklós: Meghasonlásunk története. Délvidéki könyv. Lavik 92-Timp, Canada-Transatlantic, Topolya, Budapest, 2009.
Szerző