Skip to main content

Vajda Gábor

kritikus
irodalomtörténész

Az általános iskolát Bácsfeketehegyen, a vegyészeti technikumot (1964) Szabadkán végzi. 1969-ben az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén diplomázik. 1973-ban Belgrádban az irodalomtudomány magisztere lesz (Lukács György realizmusértelmezése). 1981-ben Újvidéken az irodalomtudományból doktorál (Halász Gábor kritikai fejlődése). 1966-tól 1967-ig magyar- és vegytantanár Székelykevén. 1969 és 1978 között a Hungarológiai Intézet kutatóasszisztense. 1978-tól 1980-ig a topolyai gimnáziumban tanít kulturológiát. 1980 és 1996 között szabadfoglalkozású író. 1996-tól 2008-ig a szabadkai Városi Könyvtár munkatársa. 1991-től Szabadkán a Szabad Lyceum vezetője. 2001 és 2008 között az Aracs főszerkesztője.

Közvetett tiltakozás In: 7 Nap. 2007. november 28.
Szerző
A pusztulás első évei In: 7 Nap. 2007. december 5.
Szerző
A kalandkerülés kalandjai In: 7 Nap. 2007. december 12.
Szerző
Kerülő úton In: 7 Nap. 2008. május 21.
Szerző
Önleszámolások In: Magyar Szó. 1978. december. 2.
Szerző
Délvidéki folyóirat-kultúra. Híd alatti folyóiratok
(Aracs, 2008. 3, 5- 18.)
Szerző
Tárgyilagos versek. In: Magyar Szó, 1970. augusztus 22.
Szerző
Válasz Gerold Lászlónak Böndör versei kapcsán
(Új Symposion, 66. sz. (1970))
Szerző
Súlytalanul. In: Magyar Szó, 1979. március 10.
Szerző
A sodródás teljessége. In: Üzenet, 1983/7–8. sz.
Szerző
A meg nem felelések groteszkjei. In: Magyar Szó, 1985. július 20.
Szerző
A helyezkedés költői felülbírálása. In: Üzenet, 1987/5. sz.
Szerző
Önkínzó őszinteség. In: Vajda Gábor: Lefojtottság. Életjel, Szabadka, 1996.
Szerző
Zsákutcák. In: 7 Nap, 1987. december 11.
Szerző
Újdonászati igények nélkül. In: Magyar Szó, 1989. június 10.
Szerző
Az önmegfigyelés humora. In: 7 Nap, 2006. október 4.
Szerző
A bűnügyi regény költészete
(Új Symposion. 1969/46.)
Szerző
Jeles regény – gyermekeknek és felnőtteknek. In. Magyar Szó. 1972. október 21.
Szerző
A mozgatóerők megismerhetetlensége. In. 7 Nap. 1988. május 13.
Szerző
Szökések zsákutcái. In. 7 Nap. 1989. december 8.
Szerző
Két költő két verséről. A Der springt noch auf! c. versről. In. Képes Ifi. 1983. október 5.
Szerző
Hahota a világ felett. In. Magyar Szó. 1977. február 19.
Szerző
Higgadt megfontolások. In. Magyar Szó. 1979. március 3.
Szerző
Rezignált tiltakozás (Bata János: Korom)
(Üzenet. 1991/7–8.)
Szerző
A beéréshez közel. In. Szabad Hét Nap. 1996. április 4.
Szerző
Kétségek között. In. Hét Nap. 2005. november 30.
Szerző
Az elvitatás eltökéltsége. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Visszaütés kenyérrel. Balázs-Arth Valéria délvidéki képzőművészeti lexikonjáról
(7 Nap. 2007. október 24.)
Szerző
Hagyomány és modernség között
(Magyar Szó. 1978. március 25.)
Szerző
A kétely stratégiája. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Regénypályázati véleményezés
(Híd. 1991/5.)
Csépe Imre, a táj írója
(Üzenet. 1977/12.)
Szerző
Az egyensúly keresése. In. 7 Nap. 2007. július 4.
Szerző
A hagyományápolás hagyománya. In. Magyar Szó. 1982. december 4.
Szerző
Kapcsolattörténeti eligazító. In. Magyar Szó. 1979. március 17.
Szerző
Ereszkedő a pokolba
(Új Symposion. 1975/126.)
Szerző
Tisztességes párbajok. In. Magyar Szó. 1980. május 3.
Szerző
Az igazi küzdelem elutasítása. In. 7 Nap. 1992. január. 10.
Szerző
Az elérhetetlen partok. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A szembenézés kényszere. In. Magyar Szó. 1979. szeptember 15.
Szerző
Derűs töprengések. In. Magyar Szó. 1982. május 22.
Szerző
A demokrácia etikája (Százhúsz éve született Farkas Geiza 1874–1942)
(Üzenet. 1994/3–4.)
Szerző
A gyökerek deleje. In. Magyar Szó. 1978. július 15.
Szerző
Fontos felmérések. Az avantgarde kutatásától – a hagyomány feltárásáig. In. Magyar Szó. 1973. november 10.
Szerző
Esszé és rutin. In. Magyar Szó. 1977. június 11.
Szerző
Két új Forum-könyv. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 15.
Szerző
Az egymásra utaltság folyamatossága
(Üzenet. 1989/6.)
Szerző
Az elidegenedés műeszménye. In. Visszaidegenedés. 2000. Budapest.
Szerző
Etikai avantgarde
(Híd. 1968/12.)
Szerző
Regényesített történelem. In. Szabad Hét Nap. 1996. július 18.
Szerző
Fokváros fölfedezése. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Viaskodás a szorongással
(Híd. 1981/2.)
Szerző
A dokumentum és a regény határán. In. Képes Ifjúság. 1968. szeptember 30.
Szerző
Szerző
Valószínűsítések. In. Magyar Szó. 1977. december 17.
Szerző
Az ember és a történelmi végzet
(Új Symposion. 1985/239–240.)
Szerző
Alkotói újjászületés. In. 7 Nap. 1991. július 19.
Szerző
Harminchat magyartanár
(Új Symposion. 1970/58.)
Szerző
Szorongásos álmok. In. Magyar Szó. 1979. július 7.
Szerző
A romok tetejéről. In. 7 Nap. 2006. szeptember 6.
Szerző
Latrok között is ember. In. Magyar Szó. 1977. február 12.
Szerző
Finom vaskosságok. In. Magyar Szó. 1983. január 27.
Szerző
Önigazolás. In. Új Holnap. 1996/1.
Szerző
Ellentmondásaink forrásvidékén. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A szeretet keresése. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Öszvérek társadalma
(Tiszatáj. 1993/5.)
Szerző
Az özönvíz előterében. In. 7 Nap. 1990. április 13.
Szerző
Boccacciói vállalkozás I–IV. 7 Nap. 2006. november 8–29.
Szerző
Szenvedélyesen az életért. In. 7 Nap. 1991. augusztus 30.
Szerző
Tartalmas ihlet. In. Magyar Szó. 1998. december 26.
Szerző
Felszabaduló hivatás. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Nyílt levél Hódi Sándornak. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Fény mögött homály. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A humánum nevében (Holti Mária: Égi fuvarok)
(Híd. 1980/11.)
Szerző
A türelem próbatételei. In. 7 Nap. 1991. május 31.
Szerző
Humanista banalitások. In. Magyar Szó. 1980. szeptember 20.
Szerző
Az érzéketlenség tapasztalata. In. 7 Nap. 1991. július 12.
Szerző
Kelet-közép-európai sorsunk. In. 7 Nap. 2007. szeptember 19.
Szerző
Tájegység-ismereti alapozás
(Üzenet. 1988/9.)
Szerző
Irányadó értelem. In. Magyar Szó. 1981. június 24.
Szerző
Elavult önvédelmi forma (Hornyik Miklós: A Délbácska története 1920–1929)
(Üzenet. 1987/12.)
Szerző
Irónia és szatíra a javából. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Lényegi alapozás. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Szociográfiai riportsorozat. In. Magyar Szó. 1979. január 5.
Szerző
A magyar gyermekirodalom élő fája. In. Magyar Szó. 1982. február 2.
Szerző
Megkerülhetetlen adattár
(Üzenet. 1975/11.)
Szerző
Emberi világért. In. 7 Nap. 1991. november 1.
Szerző
A munka öröme és bánata. In. Magyar Szó. 1980. január 19.
Szerző
Művelődéstörténeti alapozás
(Üzenet. 1980/7–8.)
Szerző
Szívügyek. In. Magyar Szó. 1981. március 15.
Szerző
Elfelejtődés. In. 7 Nap. 1988. április 29.
Szerző
A daltól a lényegig. In. Magyar Szó. 1977. május 7.
Szerző
Humor és töltelékszöveg. In. Dolgozók. 1984. december 6.
Szerző
Az emberi méltóságért. In. 7 Nap. 1992. március 6., 13.
Szerző
Életsorsok, terepszemlék. In. Magyar Szó. 1980. január 12.
Szerző
Lenyűgöző élmények. In. 7 Nap. 1983. február 18
Szerző
A délvidéki magyarság életlehetőségeiről. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Budapest, Püski Kiadó, 2000.
Szerző
A prózai egyszerűség költészete. Az Akrobatika és a Piszkozat című vers elemzése. In. Képes Ifjúság. 1981. május 20.
Szerző
Feltáró behelyettesítés. In. Képes Ifjúság. 1981. december 16.
Szerző
Tanácstalanság. In. Magyar Szó. 1989. február 25.
Szerző
Háborútól nyomorgatva. In. Szabad Hét Nap. 1996. július 11.
Szerző
Árnyoldalak (Munk Artúr: A hinterland)
(Híd. 1982/5.)
Szerző
Fontos könyv. In. 7 Nap. 1977. október 7.
Szerző
Társadalmi önismeretünk dokumentuma. In. Magyar Szó. 1977. október 22.
Szerző
Művelődéstörténeti kirándulás. In. 7 Nap. 1984. április 13.
Szerző
A hiány lázadása
(Új Symposion. 1970/58.)
Szerző
A hintázástól a koponyatörésig
(Új Symposion. 1975/120.)
Szerző
A választás képtelensége. In. Dolgozók. 1985. december 5.
Szerző
Létbevetettség. In. 7 Nap. 2007. szeptember 26.
Szerző
Szellemi emigráció. In. 7 Nap. 2006. május 17.
Szerző
A teljesség pótlása. In. 7 Nap. 2008. március 26.
Szerző
Iránytű nélkül (Sebők Zoltán: Médiumok és művészetek)
(Üzenet. 1984/3.)
Szerző
Mítosz és művészet. In. 7 Nap. 1991. február 15.
Szerző
Visszahulló pegazus (Cs. Simon István: Ahogy a vadkörtefa)
(Híd. 1981/6.)
Szerző
A teremtés veszélyeztetettsége. In. Magyar Szó. 1992. július 11.
Szerző
Édes fájások (Cs. Simon István: Szülőfalum, Terján)
(Üzenet. 1995/11–12.)
Szerző
Sinkó Ervin és Nietzsche. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Regények, kéziratok (Bányai János, Mák Ferenc és Vajda Gábor jelentése a Könyvkiadó 1989. évi regénypályázatáról)
(Híd. 1990/6.)
Az egyéniség nyomában, avagy híd a közélet és a tudomány között. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
A teljes igazság felé. In. 7 Nap. 1991. december 6.
Szerző
Humanizmus és bátorság (Szirmai Károly: Szavak estéje)
(Híd. 1979/9.)
Szerző
Kívül, felett... In. Magyar Szó. 1977. április 2.
Szerző
Vereség-kimutatások (Szombathy Bálint: Én is éltem)
(Híd. 1980/7–8.)
Szerző
Feladatvállalás. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 15.
Szerző
Szürrealizmus és haiku. In. Magyar Szó. 1977. június 4.
Szerző
Kívüllét (Szűgyi Zoltán: Ég és föld)
(Híd. 1981/1.)
Szerző
Lírai élménybeszámolók
(Új Symposion. 1985/239–240.)
Szerző
Széles skálán – kissé bizonytalanul. In. Magyar Szó. 1989. június 24.
Szerző
A gondolat menedéke. In. 7 Nap. 2007. november 21.
Szerző
A vár lelke. In. 7 Nap. 1991. február 8.
Szerző
Átkiáltások. In. 7 Nap. 1983. május 27.
Szerző
Küzdelem a szólegyekkel
(Új Symposion. 1987/263–264.)
Szerző
A groteszken is túl (Tari István: Fegyvertánc)
(Üzenet. 1995/9.)
Szerző
Szívós védekezés. In. Szabad Hét Nap. 2000. július 5.
Szerző
A kezdetektől a végkifejletig. In. 7 Nap. 2004. szeptember 22.
Szerző
Kritikus inkognitóban. In. 7 Nap. 2002. december 25.
Szerző
Múltunk, jelenünk... In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Hontalanok. In. Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken. Trianontól napjainkig. Bereményi Könyvkiadó, Budapest, 1995.
Szerző
Pusztító birodalmak. Kontra Ferenc: Nagy a Sátán birodalma. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Iszonyatformák. Kontra Ferenc: Ősök jussán. In. Vajda Gábor: Próza és idea. Logos, Tóthfalu, 2003.
Szerző
Problémaérzékeny regénypályázati művek. In. Vajda Gábor: Az autonómia illúziója. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete. (1972–1989). Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szeged, 2007.
Szerző
Pusztító birodalmak. Kontra Ferenc: Nagy a sátán birodalma. In. Alföld. 1992/7.
Szerző
Kontra Ferenc: Ősök jussán. In. Kortárs. 1995/11.
Szerző
Szív és gondolat (Tóth Ferenc: Csontomiglan-csontodiglan
(Híd. 1980/10.)
Szerző
Az idillkereső. Tóth Ferenc költészete. In. Vajda Gábor: Források és partok. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Topolyai népballadák (Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái)
(Híd. 1982/3.)
Szerző
Az asszimiláció leghatásosabb módja ellen. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Tréfagyűjtemény. In. 7 Nap. 1984. február 3.
Szerző
Bravúros szójátékok. In. Képes Ifjúság. 1983. november 16.
Szerző
Hátrálva előre. In. Magyar Szó. 1977. szeptember 10.
Szerző
Lelki önvédelem. In. 7 Nap. 1992. január 3.
Szerző
Mértéktartó elkötelezettség. In. 7 Nap. 1983. január 28.
Szerző
Összefoglalás, értékelés, alapozás. In. Magyar Szó. 1985. március 2.
Szerző
A mérce elmeszesedése. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski Kiadó, Budapest, 2000.
Szerző
Gyémántkemény szeretet. In. Magyar Szó. 1979. október 13.
Szerző
Az ösztönző teremtő szellem őrzése. In. 7 Nap. 2006. február 1.
Szerző
Formák, nyugtalanságok. In. Magyar Szó. 1977. április 23.
Szerző
Élet-halál. In. Magyar Szó. 1981. augusztus 29.
Szerző
Az űr választása. In. Magyar Szó. 1987. április 25.
Szerző
A közösségi tetszhalál lelkülete. In. 7 Nap. 2004. szeptember 1.
Szerző
Időérzék. In. 7 Nap. 1990. március 23.
Szerző
A gondolat drámája. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Szellemi realizmus (Varga Zoltán: A tanítvány)
(Üzenet. 1986/7–8.)
Szerző
A kontraszelekció léttörvénye. Varga Zoltán: Indiánregény
(Tiszatáj. 1993/5.)
Szerző
A testi fogyatékosságtól a szellemi egészségig (Varga Zoltán: Bábel árnyékában). In. Hitel. 2001/6.
Szerző
Akció vagy remény?
(Új Symposion. 1969/46.)
Szerző
Valóság, vagy hivatalnok-nyelv
(Új Symposion. 1971/69.)
Szerző
Az irodalomszociológiától a vers világáig. In. Vajda Gábor: Források és partok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Menekülés a játékba
(Üzenet. 1984/10.)
Szerző
Homályos értékfogalmak. In. Vajda Gábor: Visszaidegenedés. Polemikus írások. Püski, Budapest, 2000.
Szerző
Féllábbal a múlt talaján. In. Topolya és Környéke. 1982. október 15.
Szerző
Fontos külsőségek
(7 Nap. 1991. március 1.)
Szerző
Parázshallgatás – lángbeszéd (Zákány Antal költészete)
(Üzenet. 1980/4.)
Szerző
Etikai értékcsúcsaink a költészetben (El nem taposható csillagok)
(Üzenet. 1980/5.)
Szerző
Példamutató hősök
(Magyar Szó. 1982. május 15.)
Szerző
Ács költészete és az egzisztencializmus (elemzésproblémák)
(Üzenet. 1986/1–2.)
Szerző
Szégyenünk bevallása
(7 Nap. 2004. november 24.)
Szerző
Az elérhetetlen sziget
(7 Nap. 1989. március 17.)
Szerző
Kilátástalan buzgalom
(7 Nap. 1990. április 6.)
Szerző
Közönyös impresszionizmus
(Magyar Szó. 1977. május 28.)
Szerző
Benyomásos látleletek
(Magyar Szó. 1979. július 28.)
Szerző
Vallomások és szenvelgések
(Magyar Szó. 1980. július 26.)
Szerző
A kritikus nem nyírógép, avagy az életes egyensúly érdekében
(Képes Ifjúság. 1980. december 17.)
Szerző
A névtelenség jelentése
(7 Nap. 1990. október 21.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Az első alapos Kázmér-portré
Kispolgári jeremiáda vagy irodalmi titánkodás...? (Vajda Gábor: Kázmér Ernő)
Szerző
Egy impresszionista kritikus arca. In. Forrás. 1981/10.
Szerző
Az útkereséstől az érett művekig
Szerző
Könyvek a vajdasági magyar irodalomról (Dér Zoltán: Szembesülések. Kritikák, tanulmányok)
Szerző
Kritikusi hivatás – kritikusi hitvallás (Vajda Gábor: Források és partok)
Az irodalom és olvasó szolgálatában. In. Magyar Szó. 1984. március 10.
Szerző
Vajda Gábor: Források és partok. In. Forrás. 1984/3.
Szerző
Óvatos mérlegelés (Vajda Gábor: Ács Károly)
Szerző
Pletykálkodás és indulatok. Vajda Gábor: A magyar irodalom. Márkus Béla: A betokosodott kudarc. Esszék, tanulmányok. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1996.
Szerző
Irodalomtörténet és vérpad. In. Tomán László: A bűnös irodalompolitikától az irodalom bűneiig. 50 év irodalmi vitacikkei. Atlantis, Újvidék, 2001.
Szerző
Aki bemerészkedett az „elefántcsonttoronyba”. In. Hírmondó. 1996. március 30.
Szerző
A populista irodalomszemlélet útvesztői. In. Utasi Csaba: Mindentől messze. Esszék, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2002.
Szerző
Idézetek a butaság könyvéből
Szerző
Vajda Gábor: A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Egy kritikus harcai (Vajda Gábor: Visszaidegenedés, polemikus írások). In. Hitel. 2001/6.
Szerző
Szembesülés. In. Magyar Szó. 2006. szeptember 23–24.
Szerző
Géták és négerek vajdasági története. In. Magyar Szó. 2007. március 3–4.
Szerző
Vajda Gábor. In. Hornyik Miklós: Meghasonlásunk története. Délvidéki könyv. Lavik 92-Timp, Canada-Transatlantic, Topolya, Budapest, 2009.
Szerző