Skip to main content

Vajda József

nyelvész
egyetemi tanár

Az elemi iskolát Adorjánon és Kanizsán, középiskolai tanulmányait Zentán (1940) végzi. A Belgrádi Egyetem hallgatója. A 40-es években Kolozsváron tanul. 1963-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén szerez diplomát. 1973-ban Újvidéken a nyelvtudomány magisztere lesz. 1978-ban Újvidéken nyelvtudományból doktorál (A magyar és a szerbhorvát lokális esetrendszer kontrasztív elemzése). A második világháború alatt városi segédfogalmazó. 1945 és 1953 között magyar- és némettanár Kanizsán. Az egyetemi oklevél megszerzése után Szabadkán technikumi tanár, majd a Pedagógiai Intézet szakfelügyelője. Ezt követően Újvidéken a Tartományi Tankönyvkiadó Intézet szerkesztője. Szabadkán a Pedagógiai Főiskola, 1979-től Újvidéken a Magyar Tanszék docense. Több általános- és középiskolai nyelvtan- és irodalomtankönyv, illetve nyelvészeti tanulmány szerzője.

Ágoston Mihály: Rendszerbomlás. In. Oktatás és Nevelés. 1990/84.
Szerző
Célnyelvi alapszókincs. Sárosi Károly: A magyar nyelv alapszótára az általános iskolák számára
(Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei. 1975/22.)
Szerző
Kanizsa és vidéke oktatásügyének története. In. Magyar Szó. 1991. július 6.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Vajda József (1919–2000)
Szerző