Skip to main content

Várady Tibor

Mitró Zoltán
jogász
prózaíró
egyetemi tanár
tanulmányíró

Az általános iskolát és a gimnáziumot (1958) szülővárosában végzi, a Belgrádi Egyetem Jogi Karán (1962) diplomázott. 1970-ben a Harvardon doktorál nemzetközi jogból, disszertációjának címe: A külkereskedelem autonóm jogának fejlődése a külkereskedelmi választottbíráskodás keretein belül – külön figyelemmel az európai szocialista országokra.

1962-ben és 1963-ban ügyvédjelölt Nagybecskerekeken, ezt követően 1992-ig az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karának tanársegédje. 1970-től docens, 1975-től egyetemi rendkívüli tanár, 1980-tól egyetemi rendes tanár. 1992-ben és 1993-ban az akkori jugoszláv kormány igazságügyi minisztere, majd 1993-tól a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) Jogi Tanszékének tanára, valamint vezetője. 1993 és 1997 között a CEU rektorhelyettese. 1981 és 1998 között több ízben is előadott amerikai egyetemeken vendégtanárként, a többi között a Harvardon, a Floridai Egyetemen és a Kaliforniai Berkeley Egyetemen, 1999 és 2011 között az atlantai Emory University School of Law rendes tanára. 1987-től a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja, 1992 és 2003 között a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia levelező, 2003-tól pedig rendes tagja. 1969 és 1971 között az Új Symposion fő- és felelős szerkesztője, 1990 és 1999 között ugyanezt a tisztséget a Létünk folyóiratnál tölti be.

Számos magyar, szerb és angol nyelvű egyetemi tankönyv (társ)szerzője.

Kutatási területe: Nemzetközi jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi kereskedelmi jog, kisebbségi jog.

Szerkesztői munkásság
További publikációk
Fogalomkeretek és jogvédelem. – Többletjogok a kisebbségi jogok? (Conceptual Frameworks and Protection of Rights. – Are Minority Rights Additional Rights?)
(Kárpát-haza Szemle 4. 2014., p. 45–49.)
What is Pro-Arbitration Today? In. Croatian Arbitration Yearbook. 2015. 21–22., p. 7–26.
Váltakozó képletek és váltakozó valóság a választottbíráskodás fejlődése során. In. Liber Amicorum János Martonyi, 2014., p. 128–141.
Választottbírói semlegesség és pártatlanság a XXI. Században. In. Nochta Tibor, Fabó Tibor. Ünnepi Tanulmányok Kecskés László Professor 60. Születésnapja Tiszteletére, Pécs. 2013., p. 561–573.
Ambiguous Choices in the Trial of Milošević's Serbia. In. Waters TW. The Milošević Trial – An Autopsy, Oxford. 2013., p. 459–464.
Mišljenje o ustavnopravnim pitanjima koja se postavljaju povodom osporenih odredaba Zakona o nacionalnim savetima.
(Pravni zapisi. 2013/4., p. 419–435.)
Restitution of Harted, or Restitution of Mutual Understanding?
(Hungarian Review. 2011/11., p. 20–27.)
O merljivosti, o meri – i o školama.
(Republika. 2011/11–12., p. 13–16.)
A Létünk-ről, dilemmák megmaradásáról, és megmaradásunkról 40 év távlatában.
(Létünk. 2011/1., p. 27–31.)
A határok és nyelvek valósságáról. In. Nyelvújulás és világlátás. 2010., p. 51–60.
Waiver in Arbitral Proceedings and Limitations on Waiver. In. Anali Pravnog fakulteta. 2009/3., p. 6–22.
On tying ideals to some meaning and introduction to president Mádl. In. Emory International Law Review. 2008/22., p. 133–137.
Harold Berman: an empathy for difference that made all the difference. In. Emory law journal. 2008/57., p. 1455–1457.
Koszovó: szerb (és nem csak szerb) hitek és tévhitek. In. Föld-rész. 2008/1., p. 27–35.
Három feljegyzés a másik nyelvről.
(Létünk. 2008/4., p. 9–15.)
Kommunista piacgondolkodás.
(Beszélő. 2017/7–8., p. 21–30.)
Soviet Legal Innovations And The Law Of The Western World. In. Habitus. 2007/13., p. 169–173.
Language-related strategies in preparing arbitration.
(Across Languages and Cultures. 2006/7., p. 209–223.)
On the Option of a Contractual Extension of Judicial Review of Arbitral Awards or: What is Actually Pro-Arbitration?
(Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2006/2–3., p. 253–276.)
Upotreba i zloupotreba prostora prava. In. Anali Ogranka SANU u Novom Sadu. 2006., p. 65–71.
Challenge of arbitral awards in recognition proceedings on grounds of shortcomings pertaining to language. In. Balancing of interests: liber amicourum Peter Hay zum 70. Geburtstag.
Međunarodna trgovinska arbitraža na evropskom prostoru. In. Evropski srodni prostor. Pravna fakulteta, Maribor. 2005., p. 1–9.
Dileme oko jednakosti i identiteta: s osvrtom na položaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj i Mađarskoj. In. Položaj i identitet srpske manjine u jugoistočnoj i centralnoj Evropi. Belgrád, SANU. 2005., p. 21–30.
Upotreba i zloupotreba prostora prava (ili: kratak esej o naslovima zakona). In. Glas. Odeljenje literature i jezika. 2005., p. 117–135.
Chances for ideas in a post-dissident intellectual environment. In. Studies on nationalism from CEU. Nationalism Studies Program. 2004., p. 171–176.
Kolektivna prava manjina u Mađarskoj. In. Društvene nauke o Srbima u Mađarskoj. Budapest, SANU. 2003., p. 183–190.
Komolyan venni az autonómiakoncepciókat. In. Sorskérdéseink, Újvidék. 2003., p. 107–113.
O jeziku arbitraže. In. Arbitraže. 2003/1., p. 11–27.
Notes on ideological precepts as formants of private law in Central-East European countries. In. Global Jurist Frontiers. 2002/2., p. 1061–1068.
On the chances of ethnocultural justice in East Central Europe. In. Can liberal pluralism be exported? Western political theory and ethnic relations is Eastern Europe. 2001., p. 135–149.
O iskušenjima intelektualaca u post-disidentsko doba.
(Republika. 2001., p. 49–52.)
Remuneration of arbitrators as a threshold issue : economic sense and procedural realities. In. Corporations, capital markets and business in the law, London. 2000., p. 585–599.
Srbi i Mađari: lične beleške o srpsko-mađarskim odnosima. In. Jugoslavija i svet. 2000., p. 175–181.
Kisebbségi jogok a volt Jugoszlávia területén a világháborúk után és a közelmúlti délszláv háború küszöbén. In. Kisebbségjog Vajdaságban. A nemzetiségi jogok törvényes rendezésének hagyományai és gyakorlata a Monarchiától napjainkat. JMMT. 2000., p. 46–55
Az etnikai egyensúly és a demokrácia esélyei Kelet-Közép-Európában.
(Konfliktusok és kezelésük Közép-Európában : technikák és hagyományok. 2000., p. 37–49.)
Manjinska prava na područjima bivše Jugoslavije nakon svetskih ratova i na pragu nedavnog trećeg rata. In. Manjinska prava i njihova primena u Vojvodini. JMMT. 2000., p. 40–48.
Chances for ideas in a post-dissident intellectual environment. In. New moment. 2000/14., p. 142–151.
Minoritati, majoritati, lege si etnicitate : reflecti asupra cazului iugoslav. In. Polis. 2000/2., p. 101–128.
National report: Hungary. International commercial arbitration in Hungary. In. Review of Arbitration in Central and Easter Europe. 2000/1., p. 11–35.
Beleške o toleranciji, koka koli i Kučima. In. Interkulturalnost i tolerancija, Belgrád. 1999., p. 133–138.
The emergence of competition law in (former) socialist countries. In. American journal of comparative law. 1999/2., p. 229–275.
Széljegyzetek nemzetiségről, állampolgárságról, identitásról és multikulturalizmusról. In. Európai szemmel. 1999/4., p. 36–39.
O šansama za etnokulturnu pravdu u Centralnoj Istočnoj Evropi sa osvrtnom na Dejtonski sporazum. In. Habitus. 1999., p. 69–82.
Lapine v. Kyocera - Three Questions. In. Richmond Journal of Global Law and Business. 1999.
Citizens, Minorities, Majorities, The Constitutive, Nation-Building, Others. In. Ustavni položaj građanina i naroda u Bosni i Hercegovini. Open Society Fund of Bosnia And Hercegovina. 1998., p. 166–168.
A magyar jogfejlődés határon túlról nézve.
(Magyar Szemle. 1998/6., p. 19–31.)
Granice: Razlozi za i protiv u koje jednako verujem. In. Granice: izazov interkulturalnosti. 1997., p. 77–82.
Kisebbségi érdekérvényesítés lehetőségei Európában: jogi aspektusok. In. Kisebbségi érdekérvényesítés, önkormányzatiság, autonómiaformák, Budapest. 1997., p. 30–36.
Predgovor. In. Međunarodni trgovački poslovi. 1997.
Minorities, majorities, law, and ethnicity: reflections of the Yugoslav case. In. Human rights quarterly. 1997/1., p. 9–54.
The courtesy trap: Arbitration "if no amicable settlement can be reached". In. Journal of international arbitration. 1997/14., p. 5–12.
Zamka naglašenih dobrih namera. In. Pravni život. 1997., p. 247–256.
Csoportsemlegesség és csoportérzékenység. In. Magyarország 2000. 1997., p. 304–307.
Collective rights of minorities and majorities within the context of International law. In. Dual images: multiculturalism on two sides of the Atlantic. 1996., p. 113–125.
Osvrt na kolektivna vecinska i manjinska prava. In. Položaj manjina u Saveznoj Rebublici Jugoslaviji. 1996., p. 77–85.
Egyenlőségkeresés etnikai társadalmakban.
(Beszélő. 1996/6., p. 44–58.)
A kollektív jogok kérdéséről.
(Magyar Kisebbség. 1996/5., p. 39–51.)
Remarks on Cultural Pluralism and Multiethnicity in Ethnic Societies. In. Interculturality in multiethnic societis. 1995., p. 39–46.
The Predicament of peacekeeping in Bosnia
(Cornell International Law Review. 1995/28., p. 701–707.)
Választottbíráskodás a felek ellenében? In. Magyar jog. 1995/1., p. 51–64.
Bevezető megjegyzések a Jugoszláviák magyarságáról.
(Létünk. 1994/1–2., p. 9–12.)
Nyilatkozat (Jugoszláviai katonaszökevények helyzetéről).
(Létünk. 1994/1–2., p. 102–108.)
Intervencija suda u pogledu konstituisanja arbitraže. In. Pravni život. 1994., p. 1351–1360.
Magyarok Vajdaságban. In. Szivárvány. 1994/3., p. 147–150.
Survey on presidential powers in Eastern Europe: ex-Yugoslavia. In. East European Constitutional Review. 1994/1., p. 75–81.
Razlozi za autonomiju odnosno autonomije. In. Regioni i građani. Subotičke Novine. 1994., p. 85–87.
On the Position of International Law in the Process of Transformation in Europe: an Essay in Realism and Idealism. In. Acta Juridica Hungarica. 1993/3–4., p. 121–128.
Tézisek a (volt) Jugoszlávia kisebbségeinek minimális jogairól.
(Magyar Szemle. 1993/2., p. 174–186.)
Izvršenje arbitražnog ugovora u pogledu imenovanja arbitara. In. Pravni život. 1993., p. 1841–1849.
Arbitration despite the parties? In. Law and reality: essays on national and international procedural law in honour of Cornelis Carel Alber Voskuil. 1992., p. 351–376.
Transformation of social property: Serbia. In. East European business law. 1992/4., p. 26–27.
Collective minority rights and problems in their legal protection: the example of Yugoslavia. In. East European Politics & Societies. 1992/6., p. 260–282.
Kollektív kisebbségi jogok, és azok jogi védelmének problémái: a jugoszláv példa.
(Létünk. 1992/4–5., p. 272–291.)
Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem problémái: a jugoszláv eset.
(Regio. 1992/3., p. 37–49.)
Provisional Measures in International Commercial Arbitration -with Special Reference to Yugoslav Standpoints. In: Hague-Zagreb-Ghent Essays on the Law of International Trade. Vol 8., p. 147–162.
Pártatlanság és részrehajlás nemzetközi viták rendezésében.
(Létünk. 1991/3., p. 197–217.)
Narodnosti u Jugoslaviji i mogućnosti međunarodne regulative prava narodnosti. In. Pravo: teorija i praksa. 1991/8., p. 80–84.
Volja stranaka i granice ovlašćenja arbitara. In. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. 1991/1–2., p. 20–32.
On the foreign investment legislation in Yugoslavia. In. Revue de droit des affaires internationales. 1990., p. 621–630.
Assumptions of compatibility and correspondence in post-war Yugoslav private international law. In. Liber memorialis François Laurent, 1810-1887. 1989., p. 1151–1166.
Civil Codes and Administrative Regulations in International Trade Relations. In. Questions of civil law codification. 1989., p. 175–183.
Posztmodern társadalombírálat.
(Létünk. 1989/3–4., p. 529–538.)
Zajednička ulaganja u socijalističkim državama: uporednopravna skica. In. Pravo: teorija i praksa. 1989/4–5., p. 161–168.
O nepristrasnosti u resavanju medjunarodnih sporova. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1989., p. 163–179.
O Zakonu o trgovačkim društvima Mađarske. In. Evropa danas. 1989/1–2., p. 79–82.
O konceptu vlasništva i vlasničkih garantija kod stranih ulaganja. In. Prinosi. 1989/23., p. 16–36.
On appointing authorities in international commercial arbitration. In. Emory journal of international dispute resolution. 1988/2., p. 311–357.
Razvoj međunarodnog privatnog prava. In. Arhiv za pravne i društvene nauke. 1986/1–2., p. 307–324.
A belső jogszabályösszeütközések jellegzetességei Jugoszláviában. In. Jogtudományi közlöny. 1986/9., p. 424–432.
Međunarodnopravni aspekt ulaganja stranog kapitala u domace organizacije. In. Pravo: teorija i praksa. 1986/4–5., p. 80–88.
Podloge za kompatibilnost i podudarnost u međunarodnom privatnom pravu. In. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. 1986/2–3., p. 189–203.
O zaštiti interesa domaćih sticalaca u zemljama u razvoju kod ugovora o međunarodnom transferu tehnologije. In. Transfer tehnologije u zemlje u razvoju. 1986/1., p. 1–21.
Pitanje garantija prenosioca prilikom transfera tehnologije u zemlje u razvoju. In. Transfer tehnlogoije u zemlje u razvoju. 1986., p. 56–73.
Pitanje restriktivnih klauzula u pravima SAD i SR Nemačke. In. Transfer tehnologije u zemlje u razvoju. 1986., p. 121–145.
Borba za oslobođenje Zimbabve i međunarodno pravo. In. Antikolonijalna revolucije, socijalna politička i ekonomska emancipacija u svetu. In. Odbor Predsedništva Savezne konferencije SSRNJ. 1985., p. 197–203.
On the Management Structure of Enterprises with Foreign Participation in Socialist Countries : with Special Reference to Yugoslavia. In. The legal structure of the enterprise. 1985., p. 473–486.
Napomene o pravnim instrumentima za zaštitu slabije strane u ugovorima međunarodnog privrednog prava. In. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 1985/33., p. 337–345
Jogszemlélet Lukács kapcsán.
(Létünk. 1985/6., p. 961–964.)
Domicil naših građana na privremenom radu u inostranstvu i međunarodna pravna saradnja: neka pitanja i dileme. In. Pravo: teorija i praksa. 1985/2., p. 25–32.
Ugovori o prenosu know-how u industrijski razvijenim zemljama. In. Pravo: teorije i praksa. 1985/2., p. 112–114.
O zaštiti interesa domaćih sticalaca kod ugovora o međunarodnom transferu tehnologije. In. Inovacije, transfer tehnologije, tehnološki razvoj. 1985., p. 97–116.
Pravni okviri upravljanja privrednim preduzećima u koje je uložen strani kapital, s posebnim osvrtom na socijalističke zemlje. In. Teorije i praksa organizovanja upravljanja. 1985., p. 1–25.
New Developments with respect to the Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions in Yugoslavia. In. Current trends of conflicts of laws in Central-Eastern Europe. 1984., p. 137–148.
Zur Anerkennung deutscher Scheidungsurteile in Jugoslawien. In. Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts. 1984/3., p. 249–253.
Strategija našeg tehnološkog razvoja i pravni okviri međunarodnog transfera tehnologije. In. Pravo: teorija i praksa. 1984/1., p. 33–45.
Notes sur le nouveau Reglement de la Cour d'Arbitrage auprès de la Chambre économique de Yougoslavie. In. Revue de l'arbitrage. 1984/1., p. 171–177.
On the First Yugoslav Private International Law Code. In. Yugoslav law. 1984/3., p. 203–222.
Rešavanje sukoba zakona u SR Srbiji. In. Ostvarivanje odnosa između SAPV i SR Srbije u oblasi zakonodavstva. 1984., p. 1–18.
Predgovor. In. Opšta deklaracija o pravima čoveka. 1983.
Savremene tendencije razvoja imuniteta države. In Anali Pravnog fakulteta u Beograd. 1983/31., p. 133–149.
Jegyzetek a mai marxista jogi gondolkodásról.
(Létünk. 1983/2., p. 329–340.)
Pravni okviri viših oblika privredne saradnje sa zemljama Afrike i Bliskog Istoka. In. Privreda i pravo: časopis za privredno-pravnu teoriju i praksu. 1983/3–4., p. 36–46.
Les développements nouveaux concernant la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères en Yougoslavie. In. Revue de l'arbitrage. 1983/2. 163–175.
Some Observations on the New Yugoslav Private International Law Code. In. Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 1983/2., p. 163–175.
Pravne mogucnosti i okviri stranih investicija u Nigeriji. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1983/17., p. 87–105.
Određivanje merodavnog prava za drumske saobračajne delikte. In. Drumski saobraćajni delikti sa elementom inostranosti. 1983., p. 11–20.
Pravna sredstva protiv odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža - Model pravila UNCITRAL. In. Institut za uporedno prabo. 1983., p. 1–23.
Foreign Law Before Domestic Authorities: Realities and Gestures. In. Festschrift für Imre Zajtay. 1982., p. 489–508.
Transfer tehnologije u ugovorima o dugoročnoj industrijskoj saradnji sa stranim partnerom. In. Pravni život. 1982., p. 1175–1188.
O uslovima uključivanja na području imovinskih odnosa. In. Pravo i društvo. 1982., p. 25–27.
Pravna sredstva protiv odluka spoljnotrgovinskih arbitraža. In. Savremeni problemi spoljnotrgovinske arbitraže. 1982., p. 57–76.
O mogućnosti dosledne primene kolizionih normi koje ukazuju na strano pravo. In. Jugoslovenska revizija za međunarodno pravo. 1981/1–3., p. 69–89.
Merodavno pravo za obavezu izdržavanja u našem međunarodnom privatnom pravu i unutrašnjem kolizionom pravu. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1981/15., p. 53–73.
Vajdaság SZAT nemzetei és nemzetiségei nyelvi egyenrangúságának érvényesítése az egyetemi szintű oktatásban.
(Létünk. 1980/., p. 135–143.)
Uz Uredbu sa zakonskom snagom o međunarodnom privatnom pravu NR Mađarske. In. Strani pravni život: teorija, zakonodavstvo, praksa. 1980., p. 3–7.
Immunity of state property from execution in the Yugoslav legal system. In. Netherlands yearbook of international law. 1979/85–95.
Ugovor o prenosu materijalnog prava na tehnologiju. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1979/13., p. 1–33.
General Part of Private International Law and on International Property Law. In. Encyclopedia of the Law pertaining to Property Relations and of the Law of Associated Labor Volume II.
Der rechtliche Rahmen für ausländische Investitionen in Jugoslawien: Zehn Jahre nach dem Anfang. In. Jahrbuch für Ostrecht. 1978/111–141.
"Conflit mobile" u međunarodnom privatnom pravu. In. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. 1977., p. 359–377.
Ugovor o ulaganju sredstava stranih lica u domace OUR i samoupravljanje u udruženom radu. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1977/11., 59–73.
Application of foreign law by non-judicial authorities. In. Essays of the Law of International Trade. 1976., p. 204–216.
Pravo i sund. Dometi. 1976/7., p. 17–36.
Internal conflict of laws in Yugoslavia. In. Netherlands international law review. 1976/2., p. 137–150.
Primena stranog prava od strane matičara. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1976/10., p. 371–382.
Sukob i saradnja zakona socijalističkih republika i pokrajina. In. Zbornik za društvene nauke. 1976/61., p. 217–231.
Problem kvalifikacije kod unutardržavnog sukoba zakona. In. Pravni život. 1975/6–7., p. 13–26.
Zastarelost i autonomija volje u međunarodnom privatnom pravu. In. Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno privatno pravo. 1975/3., p. 3–18.
Kolizione norme pred nejedinstvenim pravnim poretkom. In. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. 1974/20., p. 108–129.
Strani elemenat kao pretpostavka za primenu kolizionih normi. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1974/8., p. 65–81.
Peschka: a modern jogfilozófia alapproblémái. In. Zbornik za društvene nauke. 1974/59., p. 133–145.
Rešavanje sukoba zakona i sukoba nadležnosti između republike i pokrajina i između samih pokrajina u SR Srbiji. In. Institut za uporedno pravo Beograd. 1974., p. 1–27.
Odnos međunarodnog i interlokalnog sukoba zakona i jurisdikcija. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1973/7., p. 223–237.
Implementation and Protection of Rights Containing Foreign Elements. In. Great Legal Handbook. 1972.
Technical Checking and Expertise within the Process of Institutionalization of International Trade Arbitration. In. International Congress on Arbitration Materials. 1972., p. 373–383.
Sukob zakona u odlučivanju spoljnotrgovinskih arbitraža. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1972/6., p. 245–256.
Mogućnosti za poboljšanje međunarodne saradnje u oblasti egzekvature sudskih odluka. In. Glasnik Advokatske komore Vojvodine. 1972/11., p. 18–25.
Od srednjevekovnog do savremenog lex mercatoria. In. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 1971/1–2., p. 109–119.
Direktna i indirektna nadležnost u brakorazvodnim sporovima sa stranim elementom. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1971/5., p. 105–125.
Resolving the merits of the disputes in the practice of the Arbitration Tribunal at the Federal Economic Chamber. In. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo. 1970/2–3., p. 349–363.
Spoljnotrgovinska arbitraža i internacionalisticko koncipiranje autonomije volje. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1970/4., p. 143–153.
Da li naše norme o sukobu jurisdikcija kod sporova o čuvanju i vaspitanju dece pružaju dovoljno zaštite jugoslovenskom građaninu? In. Glasnik. 1970/2., p. 15–22.
Ujka Ho i Amerika.
(Polja. 1969/15., p. 18.)
Spoljnotrgovinska arbitraža i internacionalizacija ordre public. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1969/3., p. 103–115.
Neka pitanja u vezi sa uslovom i rokom u građanskom pravu. In. Zbornik radova – Tehnološki fakultet u Novom Sadu. 1967/1., p. 109–128.
Pojam stvari u građanskom pravu. In. Pravni život. 1965., p. 3–16.
Több államban élünk... In. Képes Ifjúság. 1971. szeptember 29.
Jean-Jacques Rousseau a történetíró? Egy Marx idézet nyomában? In. Magyar Szó. 1977. február 26.
Szavakkal nem bányásznak szenet. In. Magyar Szó. 1987. február 14.
Az alternatív kiadás lehetőségei: nincsen akadálya, hogy bátorítsuk a kiadói tevékenységet Szabadkán, az Életjel mellett vagy az íróegyesületben. In. Magyar Szó. 1989. április. 22.
Elvek és különlegességek : tézisek a kisebbségben élő jugoszláv állampolgárok minimális jogairól. In. 7Nap. 1990. szeptember 20.
Kisebbségi érdekvédelemről – ma. In. 1991. augusztus. 18.
Levél Domonkos Istvánnak
(Híd. 2000/8., p. 548–551.)
Szerző
Farkas Geiza áldatlan pere I.
(Híd. 1991/1.)
Ki a magyar?
(Híd. 2013/1.)
Szerző
In memoriam Rehák László
(Létünk. 1994/1–2.)
Szerző
Ki a magyar?
(Híd. 2013/1.)
Szerző
Farkas Geiza áldatlan pere II.
(Híd. 1991/2.)
Farkas Geiza áldatlan pere III.
(Híd. 1991/3.)
Farkas Geiza áldatlan pere IV.
(Híd. 1991/4.)
Farkas Geiza áldatlan pere V. (Befejező rész)
(Híd. 1991/5.)
Szakirodalom az alkotóról
Vagy nem maga az élet a legjobb időtöltés?, úti esszék;
Szerző
Vagy nem maga az élet a legjobb időtöltés? In. Magyar Szó. 1973. május 26.
Kapcsolat nélküli kapcsolatok, viszonytalan viszonyok.
Hahota a világ felett. In. Magyar Szó. 1977. február 19.
Szerző
Csapdák körülöttünk.
Szerző
Értelmetlen életek. In. 7 Nap. 1977. március 18.
Szerző
Kísérlet, kérdőjellel.
Szerző
Szófacsarás mint forma. In. Dolgozók. 1977. június 23.
Szerző
Bújócska az olvasóval.
Szerző
Melyik az igazi történelem? In. Magyar Szó. 1996. március 9.
Szerző
Történelemközelben. In. Budapesti Könyvszemle. 1997/4.
Megélt történelem. In. Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Újvidék. 1977.
Szerző
Lírai tízperc. A történelem közelében. In. Szivárvány. 1997/2.
Szerző
A szabadság és a demokrácia szemszögéből.
Szerző
A Várady-regestruma.
Szerző
Ügyvédi irattárból kimentett történetek, avagy semmit sem dobunk el. In. Író(k), könyve(k), prózá(k) I–II., Újvidék. 2014–2015.
Szerző
Egy rákérdező könyv.
Jugoszláviai magyar írók (47.). In. 7Nap. 1972. szeptember 29.
Szerző
Higgadt megfontolások. In. Magyar Szó. 1979. március 3.
Szerző
A zrenjanini iskolákban. Az ésszerűsítés végleges: a három petíció, a VMDK és az ellenzékiek tiltakozása és dr. Várady Tibor tegnapi beszélgetése sem hozott változást... In. Képes Ifjúság. 1991. május 7.
Interjúk
Keresni helyünket a világban. Születésnapi beszélgetés a 80 éves Várady Tibor akadémikussal. In. Szabad Magyar Szó. 2019. június 27.
Szerző
Proza i poetika advokatske arhive. In. Vreme. 2015. október 22.
„Nem a házassággal, a történelemmel van baj”. Interjú Várady Tiborral, a CEU professzorával. In. Élet és Irodalom. 2014. május 23.
Van-e irodalompolitikánk? Utasi Csaba, Bori Imre, Várady Tibor, Bosnyák István, Tolnai Ottó, Gerold László, Fehér Ferenc, Juhász Géza És Végel László válaszai. In. Képes Ifjúság. 1970. dec. 30.
Szerző
Pontot a hatos kultusz végére: Dr Várady Tibor, az Újvidéki Egyetem professzora, a Köztársaságok és Tartományok Tudományügyi Érdekközösségei Országos Szövetségének elnöke az oktatás és tudomány kérdéseiről. In. Magyar Szó. 1986. november 28., 29., 30.
Zsákutca: beszélgetés Várady Tiborral, a nemzetközi jog professzorával, a Vajdasági Tudományos Akadémia tagjával. In. Magyar Szó. 1988. január 23.
Szerző
Az alternatív kiadás lehetőségei: nincsen akadálya, hogy bátorítsuk a kiadói tevékenységet Szabadkán, az Életjel mellett vagy az íróegyesületben. In. Magyar Szó. 1989. április 22.
Szerző
Törvényen innen és túl : a Magyar Szó főszerkesztőjének újabb leváltásáról szóló döntést kommentálja dr. Várady Tibor, az újvidéki Jogi Kar tanára. In. Magyar Szó. 1990. október 26.
Szerző
Elfogadhatatlan a megoldás: dr. Várady Tibor a zrenjanini oktatásügyben esedékes ésszerűsítésről. In. 1991. május 12.
Nem skóla, csak Noviszád: ... a nyelvhasználati törvényről beszél dr. Várady Tibor képviselő. In. 1991. július 28.
Szerző
„Semmi köze a józan észhez": dr. Várady Tibor igazságügy-miniszter nyilatkozik az Újvidéki Rádió és Televízió igazgatójának a rendeletéről. In. Magyar Szó. 1993. január 17.
Szerző
Autonómia és biztosítékokat adó normák: interjú dr. Várady Tibor nemzetközi jogszakértővel. In. Magyar Szó. 1994. május 29.
Szerző
A közös sors felelőssége : dr. Várady Tiborral autonómiáról, magyar iskolahálózatról, egymás megbecsüléséről. In. Magyar Szó. 1995. február 19.
Szerző
A kisebbségi lét mint állandó állapot? Beszélgetés Várady Tiborral, a Belgrádi Kör kisebbségi kérdéssel kapcsolatos tribünje nyomán. In. Magyar Szó. 1995. december 17.
Kultúraformálás más módon. In. Magyar Szó. 1997. április 17.