Skip to main content

Vasagyi Mária (Székely Mária, Brankov Mária)

prózaíró
pedagógus
fordító

A fotó forrása: https://www.magyarszo.rs/hu/3769/kultura_irodalom/188906/Vasagyi-M%C3%A1ria-Herceg-d%C3%ADjas.htm

Az általános iskolát, a gimnáziumot (1960) és az alsófokú zeneiskolát Zomborban, a középfokú zeneiskolát (1960) Eszéken végzi. 1966-ban az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomázik. 1970-től Zomborban fordító a képviselő-testületben. 1971 és 1973 között levéltáros a Városi Levéltárban. 1973-től 1975-ig a Dunatáj lektora. 1975 és 1990 között fordító a betegsegélyzőben.

 

Kiadványok
Szakirodalom az alkotóról
Képek a csend albumából. In. Bányai János: Egyre kevesebb talán. Tanulmányok, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2003.
Szerző
Vasagyi Mária: Silentium album. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
Földön, égen és vízen. Vasagyi Mária: Silentium album. In. Harkai Vass éva: Tolsztoj és Kierkegaard Berlinben. Bírálatok, szövegértelmezések. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Földtől földig. Vasagyi Mária: Silentium album. In. Bence Erika: A kert árnyéka. A vajdasági magyar irodalmi kontextus. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Többes kötődésben (Vasagyi Mária: Pokolkerék)
Szerző
A káosz riadalma. Vasagyi Mária: Pokolkerék. In. Toldi Éva: Egyetlen történeteink. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010.
Szerző
Vasagyi Mária. „Nadályos vízbe vetett a sors”. In. Fekete J. József: Ami átjön. Magyar olvasókönyv. Életjel, Szabadka, 2011.
Történelem, (napló)regény. Vasagyi Mária: Pokolkerék. Bence Erika: Arachné szőnyege. A magyar irodalom alakulástörténeti „szövevénye” a XVIII. század végétől napjainkig. Bölcsészettudományi Kar, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2012.
Szerző
Venice évszázadai. In. Magyar Szó. 2014. július 26–27.
Szerző
A ház regéje. (Vasagyi Mária: Fabella domi). In. Bányai János: Író(k), könyv(ek), prózá(k). Könyv és kritika VI. L–Zs. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2015.
Szerző