Skip to main content

Vékás János

bibliográfus
publicista

Az általános iskolát és a gimnázimot  (1972) szülővárosában végzi, Újvidéken a Bölcsészettudományi, majd a Jogtudományi és a Közgazdasági Kar hallgatója. 1976 és 1994 között az Újvidéki Rádió munkatársa, szerkesztője. 1997-ben a Szenttamási Rádió igazgatója, fő- és felelős szerkesztője. 1998 után túlnyomórészt Magyarországon tartózkodik. 1998-tól 2002-ig a magyar miniszterelnök tanácsadója, majd az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa.

Szerkesztői munkásság
Fordításkötetek
Szakirodalom az alkotóról
Interjúkötet és egy képzőművészeti monográfia
Szerző
"Irodalmunk, művelődési..." In: Magyar Szó, Kedd+1 melléklet, 1988. december 13, 4. oldal
Szerző
Szabálytalan történelem. In: Dolgozók, 1988. december 29, 52. szám, 26. oldal
Szerző
Kis Vajdasági Pornográfia
Szerző
Az életmű példamutató ereje. In: Újvidéki Rádió, Szempont, 1989. I. 24.
Szerző
Panel-portré. Szeli István: Így hozta a történelem... Vékás János interjúja. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988.
Szerző
Az életmű példamutató ereje. Szeli István: Így hozta a történelem...
Szerző
Párhuzamos glosszák. Egy könyvhöz és egy folyóirathoz
Szerző
Délvidéki folyóirat-kultúra. Híd alatti folyóiratok
Szerző
Interjú nagyapámmal. A kilencvenéves Szeli István köszöntése
Szerző
Vékás János: Szeli István-bibliográfia. In: Hungarológiai Értesítő, 1994. 13. évf. 3-4. szám, 132-133. oldal
Szerző
Számadás ötven év terméséről (Csáky S. Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957–2006). In: Könyvtári levelező/lap, 19. évf. 10. szám, 2007. október, 38-39.
Szerző
Köszönjük, Tanár Úr! In: Magyar Szó, 2012. február 28.
A kultúrtanti visszavág. A Symposion-mozgalom krónikája (1954- 1993). In: Napló, 1993. május 12., 158. sz., 14. p.
Az első vajdasági szamizdatról. In: Beszélő, 4. évfolyam, 38. szám (1993. szeptember 25.), 18. oldal
Szerző
Az első vajdasági szamizdatról: A kultúrtanti visszavág. A Symposion-mozgalom krónikája (1954-1993), összeállította Csorba Béla, Vékás János, Újvidék, 1993. In: (Beszélő) = Napló, 1993. okt. 20., 181. sz., 17. p.
Szerző
Interjúk
„A dolgok megismerésének vágya mozgatott igazán”. In. Lakner Edit (szerk.): „Ezt a rádiót érdemes hallgatni”. Betekintés a 65 éves Újvidéki Rádió magyar nyelvű tájékoztató, művelődési és szórakoztató műsorainak történetébe. Vajdasági RTV, Újvidék, 2014.
Beszélgetés Vékás Jánossal. In. Losoncz Márk–Rácz Krisztina (szerk.): A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése. 1989–1999. L'Harmattan, Budapest, 2018.
Egyéb tevékenység
Szerkesztőbizottság