Skip to main content

Vukovics Géza

Cagi
Imec Ági
publicista
esszéíró
műfordító

A fotó forrása: https://www.vamadia.rs/pdf/87777 (Magyar Szó. 2007. március 3.)

Az elemi iskolát és a gimnáziumot (1947) Szabadkán, a Tanárképző Főiskola magyar–orosz szakát Újvidéken (1957) végzi. 1948 és 1989 között a Magyar Szó munkatársa, a művelődési rovat, a Kilátó (1961-) és a Szivárvány (1978–1980) magazin melléklet elindítója, első szerkesztője. 1967-től 1973-ig a lap fő- és felelős szerkesztője.

Szerkesztői munkásság
Ács Károly: Kéz a kilincsen
(Magyar Szó. 1953. április 19.)
Szerző
Visszatekintés a gazdag múltra (Dévavári Zoltán: Régi házak, régi történetek)
(Híd. 2000/10.)
Szerző
Riport és vers találkozása
(Híd. 1987/1.)
Szerző
Játék az álom és a valóság mezsgyéjén
(Híd. 1959/7–8.)
Szerző
Minden út Zomborba vezet (Herceg János: Régi dolgainkról)
(Híd. 1994/5–6.)
Szerző
Az első vajdasági rockopera. In. Magyar Szó. 1982. január 1.
Szerző
Emberszeretet a tizenhetedik nyelven. In. Magyar Szó. 1987. június 14.
Szerző
Tánc verslábakon. In. Magyar Szó. 1996. február 4.
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Vukovics Géza: Varázsszem. In. Gerold László: Retro. Kritikák és röpkritikák. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2011.
Szerző
A tárca mestere (portré Vukovics Gézáról)
A tárca mint életmű
Szerző
Nyitott szemmel. In. Dolgozók. 1988. augusztus 18.
A publicisztika „nagykönyvéből”
Fontos külsőségek
Szerző
Egy életen át a Magyar Szóban
Szerző
Tettenérés?. Vukovics Géza értelmiségi portréjához. In. Faragó Kornélia (szerk.): A 28-as nemzedék. Szemelvényes gyűjtemény. Forum Könyvkiadó Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Újvidék, Zenta, 2013.
Szerző
Interjúk
Az írás a legizgalmasabb pillanat
Szerző
Díjak, ösztöndíjak