Skip to main content

Wollák Gyula

tanulmányíró
pedagógus

Az elemi és a középiskola befejeztével tanári oklevelet (1912/13?) szerez. A 20-as évek elején Pécsett tagja a „szabadgondolkodó társulatnak”. 1921-ben kerül Nagybecskerekre, ahol 1922-től a kereskedelmi akadémián vegytant, anyagismeretet, fizikát és gyorsírást tanít. 1922-ben Somfai Jánossal és Hesslein Józseffel megindítja a Fáklya c. „irodalmi, művészeti és kritikai heti folyóiratot”. 1941-ben a jabukai lágerbe zárják. Július 3-án Belgrádba deportálják, és az év végén kivégzik. Munkatársa a Fáklya, a Vajdasági Írás, a Kalangya, a Hétről-Hétre című folyóiratoknak, illetve a Torontálnak/Híradónak és a Jugoszláviai Magyar Újságnak.