Skip to main content

Zákány Antal (Zvertyel Antal)

költő
publicista

A fotó forrása: Dormán László gyűjteménye

1919-től él Szabadkán. A négy elemi elvégzése után cukrász-, fémfestőinas, húsipari munkás, kőműves, pályamunkás. 1945 és 1959 között a szabadkai könyvtár, 1959 és 1978 között a Magyar Szó munkatársa. Szerepel a Téglák, barázdák (1947) című antológiában.

Megrendítő tárgyilagosság (Balogh István: Egyedül a napon)
(Üzenet. 1973/ 8. )
Szerző
Hiteles tanúságtétel
(Üzenet. 1973/3.)
Szerző
Nemes igazságszolgáltatás
(Üzenet. 1972/10.)
Szerző
Szertefoszlott legenda
(Üzenet. 1972/1.)
Szerző
Szakirodalom az alkotóról
Az árnyak, mélységek költője. In. Ifjúság. 1954. március 19.
Szerző
Egy könyv és kritikája. In. Ifjúság. 1954. május 1.
Szerző
A költő, aki nem találta meg Éden boldogságát. In. Bori Imre: Az ember keresése. Tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1960.
Szerző
Illúzió nélküli valóságszemlélet
Szerző
Zákány Antal: Varázslat. In. Symposion. 1962. január 11.
Szerző
Vajdasági magyar költők
Akit az ínség ütött állon
Szerző
A költő világnézete a jó vers
Szerző
A nagy ambíciók nyomában
Szerző
Jugoszláviai magyar verseskötetekről. In. Alföld. 1967/9.
Szerző
Zákány Antal. In. 7 Nap.
Szerző
A lehetőségek költője
Szerző
Késdobálás
Szerző
A vas nem kenyér. In. Bányai János: Könyv és kritika. 2. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Elégia a halálról. Zákány Antal versében nem az ember, a költő győz meg. In. Bori Imre: Szövegértelmezések. (Írások, versekről, prózáról). Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1977.
Szerző
Zákány Antal: A mozdíthatatlan sors költője. In. Juhász Géza: Múltunk és jelenünk az irodalomban. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1983.
Szerző
Tévedések költészete. In. Utasi Csaba: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 1982.
Szerző
Parázshallgatás – lángbeszéd (Zákány Antal költészete)
Szerző
Fanyar ünnep
Szerző
Zákány Antal: Közel a nap arcához. In. Alföld. 1981/9.
Szerző
A jugoszláviai magyar irodalom története. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék, 2007.
Szerző
Interjúk
Díjak, ösztöndíjak