Skip to main content
Vmmi könyvtára

Vajdasági Magyar Digitális Adattár

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapításában működő, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek (VMMI) mint állami intézménynek a létrehozása (2005) azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelezte, amelyek immár a vajdasági magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazták, s új értéket jelentettek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek az volt a célja, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösséget már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű kulturális szerveződésekkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol önálló kisebbségi intézmények nem hozhatók létre (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem stb.), az intézet felvállalja az ott folyó munkának az irányítását, segítését, mégpedig az egész régióra kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.

A VMMI fő feladatkörei közé tartozik a vajdasági magyar kulturális örökséget megőrző, a teljességre törekvő közgyűjtemény őrzése, katalogizálása, digitális mentése és elérhetővé tétele. Megalapítása óta missziójának tekinti egy digitális platform működtetését, amely a 2006-os évtől az adattar.vmmi.org oldalon volt elérhető, majd vamadia.rs oldalon újult meg. A vamadia mindannyiunk forrása kíván lenni, ingyenes hozzáférést biztosítva a vajdasági magyarság szellemi, tárgyi és épített örökségének, valamint a kortárs alkotások digitálisan mentett tartalmaihoz. Ugyanakkor számba veszi azokat az alkotásokat és eredményeket is, amelyekhez szerzői jogi okok miatt nem csatolhat digitális tartalmat, így próbál teljes képet adni mindezen területekről.

Mi az, amit a vamadia nyújtani tud?

  •  ingyenes hozzáférés adatbázisainkhoz és digitalizált tartalmainkhoz
  •  kényelmes keresés
  •  folyamatosan építjük a következő adatbázisokat
      – a Vajdasági Magyar Irodalmi Adattárat – amely tartalmazza a szerzők adatbázisát és műveiket vagy a műveikre vonatkozó adatokat
      – a Vajdasági Magyar Képzőművészeti Adattárat – amely tartalmazza a képzőművészek adatbázisát és a műveiket vagy a műveikre vonatkozó adatokat
  •  folyamatosan bővül digitális könyvtárunk és digitális periodikatárunk, ahol megtalálható többek között a Kalangya, a Híd, a Létünk, a Magyar Szó és így tovább

Terveink szerint a következő adatbázisokkal bővülünk az elkövetkező időszakban: digitális fotótár, digitális folklórtár.